• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/17 ساعت 10:40

  اگر امام حسینی باشیم، برد کردیم
  #عاشوراء
  #روز_خبرنگار

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/16 ساعت 12:11

  اگر این شب‌ها هیئت رفتید و خواستید #واکسن بزنید، همونجا امکانش هست.
  در حسینه شهدا، ورزشگاه حیدریان، گلزار، حرم و جمکران تیم‌های واکسیناسیون تا ۱۲ شب مستقر هستند.
  مرکز واکسیناسیون خیابان کارگر هم از ۸ صبح تا ۸ شب فعاله.

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/15 ساعت 19:26

  یا کاشف الکرب عن وجه الحسین …
  #أبا_الفضل_العباس

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/14 ساعت 14:56

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش اولیه بیمار با علائم #کرونا: ۲۲ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۱۰۰ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۱۰۲ نفر
  بیمار بدحال: ۳۳ نفر
  فوتی: یک نفر
  تست روزانه: ۲۱۰ مورد
  تست‌های مثبت: ۹۳ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۹۱۱۷۹۹ دز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/13 ساعت 15:39

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش اولیه بیمار با علائم #کرونا: ۳۸ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۹۹ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۱۲۹ نفر
  بیمار بدحال: ۳۳ نفر
  فوتی: صفر
  تست روزانه: ۲۰۶ مورد
  تست‌های مثبت: ۸۶ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۹۱۱۷۷۹ دز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/12 ساعت 14:57

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش اولیه بیمار با علائم #کرونا: ۳۸ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۸۷ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۱۵۵ نفر
  بیمار بدحال: ۳۳ نفر
  فوتی: ۳ نفر
  تست روزانه: ۲۲۴ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۲۰ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۹۱۱۶۷۲ دز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/11 ساعت 23:52

  تا مسیرم به در خانه‌ات افتاد…حسین
  خانه آباد شدم خانه‌ات آباد…حسین
  #حبیبی_حسین

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/10 ساعت 15:52

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش اولیه بیمار با علائم #کرونا: ۴۵ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۹۵ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۱۳۹ نفر
  بیمار بدحال: ۴۲ نفر
  فوتی: ۲ نفر
  تست روزانه: ۲۳۱ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۴۱ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۹۱۱۴۴۳ دز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/09 ساعت 15:54

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۹ مرداد ماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش اولیه بیمار با علائم #کرونا: ۳۷ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۱۰۶ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۱۲۶ نفر
  بیمار بدحال: ۳۷ نفر
  فوتی: ۳ نفر
  تست روزانه: ۸۸ مورد
  تست‌های مثبت: ۳۶ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۹۱۰۸۴۳ دز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/07 ساعت 20:07

  صل الله علیک یا ابا عبدالله الحسین
  #حبیبی_حسین

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/06 ساعت 23:16

  اتوبان #قم تهران

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/05 ساعت 14:40

  در ۲۴ ساعت منتهی به پنجم مرداد ماه ۱۴۰۱ د #قم
  پذیرش اولیه بیمار با علائم #کرونا: ۳۳ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۷۲ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۱۵۶ نفر
  بیمار بدحال: ۲۲ نفر
  فوتی کرونا مثبت: صفر
  تست روزانه: ۳۸۷ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۵۸ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۹۰۸۴۷۲ دز

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/04 ساعت 10:50

  اگر افراد سالمند و با بیماری که توانایی حرکت نداره در منزل دارید، میتونید به پایگاه سلامت محل زندگیتون در #قم تماس بگیرید و ازشون بخوایید که بیان #واکسن تزریق کنند.

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/02 ساعت 15:37

  در ۲۴ ساعت منتهی به دوم مرداد ماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش اولیه بیمار با علائم #کرونا: ۴۳ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۷۰ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۱۲۳ نفر
  بیمار بدحال: ۱۲ نفر
  فوتی: ۳ نفر
  تست روزانه: ۱۴۴ مورد
  تست‌های مثبت: ۷۱ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۹۰۳۲۵۳ دز
  #Covid_۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/04/31 ساعت 21:08

  وضعیت کرونایی #قم نارنجی شد.
  بیمارستان‌ها وضعیت آماده باش گرفتند.
  #Covid_۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/04/30 ساعت 15:00

  در ۲۴ ساعت منتهی به سی تیرماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش اولیه بیمار با علائم #کرونا: ۴۰ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۶۲ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۱۰۵ نفر
  بیمار بدحال: ۱۵ نفر
  فوتی کرونا مثبت: یک نفر
  تست روزانه: ۲۷۴ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۶۰ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۸۹۲۳۵۵ دز

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/04/29 ساعت 14:59

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش اولیه بیمار با علائم #کرونا: ۳۱ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۶۵ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۱۰۹ نفر
  بیمار بدحال: ۱۶ نفر
  فوتی: صفر
  تست روزانه: ۹۵ مورد
  تست‌های مثبت: ۴۲ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۸۹۱۲۱۱ دز
  #Covid_۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/04/27 ساعت 14:58

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۷ تیرماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش اولیه بیمار با علائم #کرونا: ۳۷ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۵۲ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۸۸ نفر
  بیمار بدحال: ۱۲ نفر
  فوتی: صفر
  تست روزانه: ۲۵۴ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۵۶ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۸۸۹۹۶۵ دز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/04/26 ساعت 15:20

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش اولیه بیمار با علائم #کرونا: ۳۹ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۴۷ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۱۰۴ نفر
  بیمار بدحال: ۸ نفر
  فوتی: صفر
  تست روزانه: ۱۲۷ مورد
  تست‌های مثبت: ۵۲ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۸۸۸۴۸۷ دز
  #Covid_۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/04/24 ساعت 15:07

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۴ تیرماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۳۱ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۴۲ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۹۶ نفر
  بیمار بدحال: ۲ نفر
  فوتی: یک نفر
  تست روزانه: ۲۰۲ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۲۲ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۸۸۶۶۲۶ دز
  #Covid_۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/04/22 ساعت 21:38

  مراکز واکسیناسیون #کرونا در قم

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/04/21 ساعت 15:50

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۳۸ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۲۳ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۷۳ نفر
  بیمار بدحال: یک نفر
  فوتی: یک نفر
  تست روزانه: ۹۵ مورد
  تست‌های مثبت: ۴۳ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۸۸۲۹۱۲ دز
  #Covid_۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/04/20 ساعت 14:48

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۰ تیرماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۲۱ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۱۷ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۶۴ نفر
  بیمار بدحال: صفر
  فوتی: صفر
  تست روزانه: ۱۱۷ مورد
  تست‌های مثبت: ۷۳ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۸۸۱۸۰۷ دز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/04/18 ساعت 14:46

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۸ تیرماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۲۰ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۹ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۶۵ نفر
  بیمار بدحال: یک نفر
  فوتی: صفر
  تست روزانه: ۹۱ مورد
  تست‌های مثبت: ۴۹ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۸۸۰۲۹۰ دز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/04/18 ساعت 11:21

  این همه جلسه میزاری، خروجی هم داره؟!!!
  نه به خدا

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/17 ساعت 14:53

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش اولیه بیمار با علائم #کرونا: ۳۲ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۸۵ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۹۱ نفر
  بیمار بدحال: ۳۲ نفر
  فوتی: ۳ نفر
  تست روزانه: ۱۱۵ مورد
  تست‌های مثبت: ۶۳ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۹۱۱۸۹۵ دز
  #Covid_۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/16 ساعت 15:26

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش اولیه بیمار با علائم #کرونا: ۲۲ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۹۱ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۹۴ نفر
  بیمار بدحال: ۳۲ نفر
  فوتی: ۳ نفر
  تست روزانه: ۹۲ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۵ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۹۱۱۸۶۰ دز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/16 ساعت 12:07

  روز تاسوعا، روز شهادت حضرت #أبا_الفضل_العباس نیست، فقط روزی برای بزرگداشت مقام ایشان هست.
  تمام شهدای کربلا از صبح تا عصر #عاشوراء به شهادت رسیدند.

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/15 ساعت 14:57

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش اولیه بیمار با علائم #کرونا: ۴۰ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۸۴ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۱۰۹ نفر
  بیمار بدحال: ۴۴ نفر
  فوتی: ۳ نفر
  تست روزانه: ۹۸ مورد
  تست‌های مثبت: ۳۶ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۹۱۱۸۱۰ دز
  #Covid_۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/14 ساعت 09:38

  صبح جمعه خود را چگونه شروع کردید؟
  بسم الله، آی سی یو
  #کرونا

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/12 ساعت 19:29

  هشت مادر باردار مبتلا به #کرونا در حال حاضر در بیمارستان‌های #قم بستری هستند که حال عمومی خوبی دارند و تحت مراقبت هستند.
  این شب‌ها برای همه بیمارها دعا کنید …

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/12 ساعت 11:15

  هیچ کدوم از نفرات برتر #کنکور۱۴۰۱ از قم نیستند و این نشون دهنده اوج فعالیت‌های آموزشی در مدارس #قم هست.

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/11 ساعت 15:29

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش اولیه بیمار با علائم #کرونا: ۵۰ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۹۵ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۱۵۵ نفر
  بیمار بدحال: ۲۶ نفر
  فوتی: ۲ نفر
  تست روزانه: ۲۷۷ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۲۶ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۹۱۱۵۶۷ دز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/10 ساعت 09:41

  فلشمو دزد برد
  کاش حداقل میومد آهنگاشو بهم میداد و فلش و میبرد🤦

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/08 ساعت 14:50

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۸ مرداد ماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش اولیه بیمار با علائم #کرونا: ۴۴ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۹۹ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۱۶۱ نفر
  بیمار بدحال: ۲۵ نفر
  فوتی: ۴ نفر
  تست روزانه: ۱۹۷ مورد
  تست‌های مثبت: ۸۸ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۹۰۹۷۷۱ دز
  #Covid_۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/07 ساعت 15:25

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش اولیه بیمار با علائم #کرونا: ۳۲ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۷۹ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۱۷۹ نفر
  بیمار بدحال: ۲۱ نفر
  فوتی: صفر
  تست روزانه: ۲۱۹ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۰۷ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۹۰۹۶۳۰ دز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/06 ساعت 14:48

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش اولیه بیمار با علائم #کرونا: ۵۰ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۸۸ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۱۶۰ نفر
  بیمار بدحال: ۲۲ نفر
  فوتی: یک نفر
  تست روزانه: ۲۵۴ مورد
  تعداد تست‌های مثبت: ۱۵۴ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۹۰۸۷۷۴ دز

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/04 ساعت 15:58

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۴ مرداد ماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش اولیه بیمار با علائم #کرونا: ۵۳ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۸۰ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۱۵۴ نفر
  بیمار بدحال: ۲۱ نفر
  فوتی: صفر
  تست روزانه: ۳۵۱ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۴۲ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۹۰۶۰۰۴ دز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/03 ساعت 14:29

  در ۲۴ ساعت منتهی به سوم مرداد ماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش اولیه بیمار با علائم #کرونا: ۴۸ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۷۳ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۱۳۳ نفر
  بیمار بدحال: ۱۹ نفر
  فوتی: یک نفر
  تست روزانه: ۳۹۶ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۲۵ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۹۰۴۶۹۱ دز
  #Covid_۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/05/01 ساعت 14:58

  در ۲۴ ساعت منتهی به اول مرداد ماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش اولیه بیمار با علائم #کرونا: ۴۷ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۶۱ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۱۲۴ نفر
  بیمار بدحال: ۱۲ نفر
  فوتی: صفر
  تست روزانه: ۲۴۱ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۶۱ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۸۹۳۵۵۸ دز
  #Covid_۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/04/31 ساعت 14:53

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش اولیه بیمار با علائم #کرونا: ۳۱ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۵۸ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۱۰۰ نفر
  بیمار بدحال: ۱۱ نفر
  فوتی: صفر
  تست روزانه: ۲۵۷ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۲۸ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۸۹۳۳۹۸ دز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/04/29 ساعت 19:49

  شما دو نفر رو بیار که به خاطر رفتار #گشت‌ارشاد با حجاب شده باشه …..

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/04/28 ساعت 15:15

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش اولیه بیمار با علائم #کرونا: ۴۷ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۵۸ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۱۰۳ نفر
  بیمار بدحال: ۱۳ نفر
  فوتی: یک نفر
  تست روزانه: ۱۹۲ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۰۲ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۸۹۰۷۰۵ دز
  #Covid_۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/04/27 ساعت 13:48

  عیدتون مبارک
  #عید_الغدیر

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/04/25 ساعت 14:35

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۳۵ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۴۷ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۸۹ نفر
  بیمار بدحال: ۲ نفر
  فوتی: صفر
  تست روزانه: ۱۷۷ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۰۷ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۸۸۷۳۸۶ دز
  #Covid_۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/04/23 ساعت 15:10

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۳۵ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۲۷ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۹۷ نفر
  بیمار بدحال: ۵ نفر
  فوتی: صفر
  تست روزانه: ۲۷۰ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۶۲ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۸۸۳۹۶۲ دز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/04/22 ساعت 15:04

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۳۰ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۱۸ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۹۵ نفر
  بیمار بدحال: یک نفر
  فوتی: صفر
  تست روزانه: ۱۹۸ مورد
  تست‌های مثبت: ۱۲۶ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۸۸۳۹۶۲ دز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/04/20 ساعت 18:03

  طبق اعلام وزارت بهداشت باید واکسن دوز یادآور تزریق بشه. (دوز چهارم)
  برای تزریق واکسن در #قم تمامی مراکز بهداشتی محل زندگی یا کارتون در ساعات اداری و مرکز واکسیناسیون روبروی چشم پزشکی جوادالائمه واقع در خیابان کارگر تا ساعت ۲۰ برای این منظور در نظر گرفته شده است.

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/04/19 ساعت 15:38

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۹ تیرماه ۱۴۰۱ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۲۴ نفر
  بیماران بستری کرونا مثبت: ۱۲ نفر
  بیماران بستری مشکوک به کرونا: ۵۷ نفر
  بیمار بدحال: صفر
  فوتی: یک نفر
  تست روزانه: ۷۹ مورد
  تست‌های مثبت: ۳۴ نفر
  مجموع واکسن تزریق شده: ۱۸۸۱۲۰۷ دز
  #COVID۱۹

 • سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1401/04/18 ساعت 13:32

  امروز با دکتر خدادادی متخصص بیماری‌های عفونی و رییس بیمارستان #کامکار صحبت میکردم که میگفت: میزان ابتلای بیماران سرپایی #کرونا در حال افزایش هست و افرادی که مراجعه میکنند با درگیری ریه هستند.
  ضعف و بی‌حالی، بی اشتهایی، بدن درد، تب و لرز، سرفه و تنگی نفس و گلو درد از علائم بیماریه