• صدسال پیش درآوریل ۱۹۲۱نشریه نشنال جئوگرافی موضوع خودرا به #ایران اختصاص دادودریک چارچوب ترکیبی به تبیین جغرافیا،قدرت،فرهنگ وسیاست ایران والگوهای رفتاری جامعه ایرانی بر مبنای نگرش #ژئوپلیتیک پرداخته است.
  نگرشی که هنوزجای آن در #حکمرانی مبتنی براقتصاد
  درون زاو برون نگر خالی است.

 • چقدر خوبه این #جوکر

 • سریال تاج،تصویرسازی جذابی برای معرفی چهره‌ای از #سیاستگذاری به سبک بریتانیایی
  به مخاطب است؛
  سه واژه وظیفه،مسئولیت وسنت،پربسامدترین
  مفاهیم کاربردی دراین سریالند که انتخاب واتخاذسیاستهای هیات حاکمه انگلیس راتوجیه ومشروع مینمایاند.تحقق #نظام_سازی
  بیش ازهمه نیازمندتصویرسازی است

 • درسال۲۰۲۱ #ایران با اینکه رتبه۳ذخایرنفت وگازجهان را داراست،اماازجمع ٢٠شرکت بزرگ نفتی دنیاحذف شده است.
  معنی واثر #تحریم یعنی همین: انزواوسپس حذف ازچرخه اقتصادجهانی!
  رفتاردیگران فهمیدنی است،اما تعجب این که چرادرداخل برخی برای #خود_تحریمی و تشدیدوتعمیق این انزوا #سیاستگذاری میکنند؟

 • آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست
  هر کجا هست خدایا به سلامت دارش
  #امام_موسی_صدر

 • درتهاجم بیرحمانه و وحشیانه فقر و بیماری و اجنبی؛ عوام و خواص در جدال میان ترجیح سه گانه دیکتاتوری، اشغال و آزادی درمانده‌اند.
  چه روایت پر درد و آشنایی از #ایران است، سریال دیدنی و میهن پرستانه #خاتون !

 • پیام شبیه سازی تصویر تاریخی،توسط سفرای #روسیه و #انگلیس وصندلی خالی #آمریکا کاملاروشن است:
  آمریکا رابیرون کردیم وحالا #ایران دراشغال ماست!
  سکوت دربرابراین گستاخی آشکار وشرم آور،خفت باروجبران ناپذیر خواهدبود
  آنهم درآغازماه #محرم که الهامبخش مبارزات ضداشغالگری ایرانیان است.

 • صبح زودرفتم به دیدار #بابا_حاج_آقا ،دیدم امسال هم به رسم یک عمر عاشقی،درآستانه محرم،درختان کوچه محل رابه پرچمهای عزای #حسین زینت کرده وعاشقانه زمزمه میکند: #محرم آمدوعیدم عزاشد
  اندوهش دوچندان بودکه امسال هم بخاطر #کرونا
  ومراعات سلامت #مردم ،امکان برپایی مجلس روضه بشکل قبل نیست

 • درشرایط سخت اقتصادی که تورم وکرونامعیشت رادشوارو
  بازارراآشفته کرده،همکارانم باسختکوشی برای صیانت از سرمایه وحقوق #بازنشتگان عزیز وتوسعه سلامت مردم،موفق به ثبت بالاترین میزان فروش محصولات لبنی #پگاه در۲سال اخیرشده‌اند
  به همکارانم در #صنایع_شیر_ایران خداقوت میگویم
  #صندوق_بازنشستگی

 • باید به عنوان یک شهروندسیاست پذیر- و نه #سیاستگذار - به #کره_شمالی سفر کرده باشید، تا معنای نگرانی‌های #مردم از تصویب #طرح_صیانت را درک کنید:
  -صدای من می‌آد؟ می‌خوام صحبت کنم.
  +بله
  #نیم_دانگ_پیونگ_یانگ
  https://b۲n.ir/e۳۵۶۴۷

 • هر ایرانی که درهر #میدان ویا عرصه جهانی ومعتبر،برای #ایران افتخاربیافریند،شایسته تکریم و احترام است.
  مرزبندیهای ذهنی وتمایزگذاری‌های بیهوده وآلوده به تعصبات، کام مردم را تلخ واعتماد عمومی راخدشه دارمی کند.
  ایرانیان پرافتخار،درود وخدا قوت
  #اصغر_فرهادی
  #جواد_فروغی
  #نازنین_ملایی

 • شرکت #بازار_گستر_پگاه برای تداوم حضورپیشتازانه دربازار و فضای پیچیده کسب وکار،همچنان خودرابه حمایت ازایده‌های #استارتاپی ونوآوریهای #فناورانه دراستفاده ازسیستمهای اطلاعاتی وهوشمندبازاریابی،فروش،
  بهبودکیفی توزیع،خدمات ناوگان ونیزمدیریت هزینه‌ها؛
  متعهد میداند.
  #روز_فناوری_اطلاعات

 • #حکمرانی_شایسته نیازمندخلق ارزش عمومی ومهمرازآن،تقویت #اعتماد_عمومی است
  مهاربحران #کرونا هم نیازمند همکاری اجتماعی است
  دعواهای بی ادبانه سیاسی و مدیریتی،امید #مردم به بهبودرا تضعیف میکند
  هم درجایگاه مسئولیت وهم مطالبه‌گری،بجای فحاشی و توهین،بذرامیدبکاریم
  مثل این نماهنگ فرانسوی

 • بااینکه هیچ کشوری درمنطقه به اندازه #ایران ازظرفیت #گردشگری برخوردارنیست، عربستان قصدتبدیل شدن به۵ مقصدبرترگردشگری جهان تا۲۰۳۰و ۱۵۰م$درآمدسالیانه دارد؛
  یعنی درحال واگذاری همه فرصتهای #توسعه پایدار به رقباییم
  فراموشی آینده #ایران درسخنان نامزدهای #انتخابات۱۴۰۰
  نگران کننده است.

 • باهمکارانم در #صنایع_شیر_ایران ،برای بررسی مسایل بازار، رفع #موانع وکمک به توسعه فروش محصولات شرکت خوشنام #پگاه گلپایگان،ازاین کارخانه بازدیدکردیم.
  اکنون این شرکت باتولیدانواع محصول باکیفیت، در کسب سهم ازبازارداخلی پیشروبوده ودرحال توسعه بازارهای مهم صادراتی است.
  #جهش_تولید

 • در سال ۲۰۲۰ تولید جهانی شیر خام، به ۸۵۲ میلیون تن رسید و ایران رتبه ۱۹ را به خود اختصاص داد.
  در سال جاری تلاش خواهیم کرد با توسعه سهم ازبازار ورشد ۱۰ درصدی فروش وزنی محصولات، جایگاه #پگاه رابه بزرگترین شرکت تولید وپخش محصولات لبنی غرب آسیاارتقا دهیم
  #جهش_تولید
  #صنایع_شیر_ایران

 • رحیموف وزیرجوانان
  که پریروزازدنیارفت،درسفری به ایران بانائب رئیس مجلس وقت،دیدارداشت.
  بانظم وطبق برنامه رفتیم مجلس.
  میزبان بایک ساعت تاخیررسید
  اعتراض کردم که چه رسم مهمان نوازی است؟
  گفتندحاج آقادرمسجدمشغول نافله بودند!
  وصیت #امام_علی (ع)به ذهنم آمد:
  درکارهایتان نظم داشته باشید

 • برای من که درسخت‌ترین تجربه زندگی ام،شهد شیرین لطف و کرامت تو را چشیده‌ام،
  نام دلنشینت، هماره ذکرشفای جسم وآرام جان من است.
  ای که بالطف سرشارت سخت‌ترین هارا برمن آسان کردی،
  دراین روزهای سختی که بر #مردم می‌گذرد، همه بیماران را به نظرودعای کریمانه‌ات یاری بفرما
  یا #امام_حسن (ع)

 • از شروع #کرونا همه تلاش خود رابرای سلامت همکاران به کارگرفته‌ایم
  باتشدید شیوع،تامین لوازم مراقبتی وضدعفونی ناوگان کافی نیست.
  همکاران پخش ورانندگان عزیز #پگاه ،برای خدمت به #مردم
  روزانه در معرض خطر ابتلا قرار دارند.
  باجدیت تلاش می‌کنیم تاامکان #واکسیناسیون سریعترایشان فراهم شود.

 • اگرخبرگرداندن جوانان به جرم برگزاری مراسم چهارشنبه‌ سوری و به حکم دادستانی مشهد صحت داشته باشد،به واقع بایدنگران بود برای روزی که گردانندگان امروز قوه قضائیه،#حکمرانی_آمرانه بر اموراجرایی کشوررانیزآرزو میکنند
  این اقدام مغایربااصل ۳۹ قانون اساسی است
  #حکمرانی_شایسته
  #انتخابات۱۴۰۰

 • شرکت پخش #پگاه بعنوان رکورددارفروش فراورده‌های لبنی کشوردرسال۹۸سهم مهمی درزنجیره تامین،افزایش سرانه مصرف وسلامتی خانواده‌های ایرانی داشته است
  امسال هم باتلاش جمعی و #سیاستگذاری فروش وتوسعه برندپگاه،فرصت #اشتغال بیشتر وپایدارسازی امنیت شغلی در #صنایع_شیر_ایران را فراهم
  می کنیم.

 • گره هر کینه اى را در #مردم بگشاى، و رشته هر نوع دشمنى را قطع کن، و از آنچه که در نظر روشن نیست کناره گیر.
  در تصدیق #سخن_چین شتاب مکن، زیرا سخن چین گرچه در لباس اندرز دهنده ظاهر مى شود اما خیانتکار است.
  (امام علی-نهج البلاغه-نامه۵۳)
  #اخلاق_حکمرانی
  #حکمرانی_شایسته

 • شب اول #ماه_رمضان بیشترتصاویر،صحنه‌ها و نواهای #صداوسیما محزون و همراه باغم و اشک و زاری است.
  تصویری مخدوش و شعائرزده از ماه مهمانی خدای مهربان، که هم با فرهنگ ایرانی ناسازگاراست و هم با سنت روزه داری شاد و بانشاط همه جوامع اسلامی در تعارض قرار دارد.
  #سیاستگذاری_فرهنگی

 • چقدر باید از این قبیل اتفاقات دردناک و جانسوز تکرار شود تا شاید متولیان، برای اصلاح چرخه معیوب #سیاستگذاری_زیست_محیطی
  اقدام کنند؟
  #مهدی_مجلل

 • این پاره پاره جانم
  هر تکه استخوانم
  جانم فدای نامت
  #ایران جاودانم
  در ۲۲ اسفند، روز بزرگداشت #شهدا
  هزاران درود و تکریم و احترام به مقام شامخ مادران بزرگوار شهیدان.
  #روز_بزرگداشت_شهدا

 • چندی پیش برای ایام شهادت حضرت زهرا(س)استوری کرده بودم.
  دوستی اسپانیایی دارم که دبیرکل یک سازمان بین المللی اروپایی است.استوری راترانسلیت کرده وبرام پیام گذاشته بود:
  «Bro, God Bless Your Mom!!!»
  یعنی ازشیرین‌ترین پیامهاییه که توهمه عمرم گرفتم
  #مادرم تولدتون مبارک
  #یازهرا

 • «برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی #خوشنویسی ایران» به عنوان هفدهمین عنصر فرهنگی ناملموس #ایران در فهرست میراث جهانی #یونسکو ثبت شد.

 • خوشا و درود بر سپاهی هایی که هنوز #بسیجی اند.
  سردار ربیعی جانشین فرمانده #سپاه در محرومیت زدایی بعد از یک ماه تلاش شبانه روزی برای آبرسانی به مردم محروم سیستان
  زابل _ پروژه چاه نیمه
  ۴ آذر ۱۴۰۰

 • درتقارن ۶۷ امین سال تاسیس #پگاه باروزملی #کیفیت همچنان خودرامتعهدبه تحقق نظام کیفیت جامع وافزایش رضایت مشتریان میدانیم
  تبریک وخداقوت به همه کارگران، متخصصین،کارکنان،موزعین،
  انبارداران،فروشندگان،بازاریابان ومدیران پگاه درسراسرکشورو تشکرمضاعف ازهمکاران عزیزم درشرکت بازارگسترپگاه

 • #حاج_هاشم_امانی ازپیشگامان نهضت امام، به یاران شهیدش پیوست.
  ریشه دار واصیل ودربرابرمردم، متواضع وبی ادعابود.سوابقش را نردبان قدرت وابزارگردآوری ثروت نکردوهمواره درکنار #مردم ومثل آنان زیست
  گویاماننددیگرهمرزمان شهیدش بیش ازآنکه #انقلابی باشد،به تمام معنا #متدین بود.
  روحش شاد

 • بارای اعتماد، #دولت_سیزدهم در عمل، اداره امور کشور را برعهده گرفت.
  برای این دولت و @raisi_com در #حکمرانی ،بهبودمعیشت مردم، کنترل قیمت‌ها،کارآمدی، افزایش رفاه،تولیدوتوزیع منصفانه ثروت،تضمین حقوق و آزادی‌ها،توسعه سلامت وحفظ آرامش،امنیت واقتدار #ایران ، موفقیت روزافزون آرزومندیم.

 • مابر #حسین بسیارمی‌گرییم،اما هرگزدرگریه متوقف نمی‌شویم. گریه مابرای نوکردن اندوه‌‌هاومیل به انتقام وخشم برباطل است.
  چنان‌که می‌گوییم حسین وارث[پیامبران]است و[امامان] وهرکسی که باباطل می‌ستیزد وهمه توان وحیات خود را درراه دفاع از حق تقدیم می‌کند، میراث‌دار اوست. #امام_موسی_صدر

 • دیروزنماینده مجلس یکی ازکشورهای آسیای میانه میگفت:افغانستان همسایه عزیزماست،اما #هرات جانستان ماست.دغدغه‌ای جدی داشت:
  "صیانت ازهویت وامنیت کانونهای تاریخی #ایرانشهری وتقویت و حمایت از #پارسی زبانان،
  میبایست اولویت سیاست خارجی ایران درسطح همکاریهای منطقه‌ای باشد"
  #دیپلماسی_عمومی

 • امام:"بایدهمه دست به دست هم بدهیدکه ان شاءالله، برای[مردم] یک زندگی مرفهی درست بشود.
  این ملت حق دارد،دست شما را گرفته آورده این بالا نشانده …همه
  بایدخدمتگزار #مردم باشیم."
  همه مردم ونحبگان با سلائق مختلف باهم بایدکمک ودعاکنیم تاجناب آقای #رئیسی درخدمت به کشورموفق باشند

 • سالهاست که مجلس جایگاه #سیاستگذاری راواگذار کرده است؛اماامروز، شان #قانونگذاری راهم به #قانونگزاری تنزل داد.
  ای کاش شنونده وفریادرسی،برای درمان دردهای مشترک مردم یافت شود،پیش از آنکه به خشم مشترک اجتماعی، تبدیل شود.
  جامعه امروز بیش از هر چیزی نیازمندآرامش عمومی است.
  #طرح_صیانت

 • سخنان این روزهای مسئولان درموضوع #خوزستان ، بیشترپاسخ مقطعی به انتظارات است.برطرف کردن #ابرمشکلات امروز #ایران ،نیازمندفهم دقیق مفاهیم سه گانه«کنترل عمومی»،«خود حکمرانی»و«مداخلات حاکمیتی» وتمرکز سیاست گذارانه بر آنهاست. متن کامل یادداشت:

 • شاخصهای عملکردتجمیعی #شرکت_صنایع_شیر_ایران دریکساله ۹۹نسبت به۹۸درحوزه‌های مختلف،موفقیت چشمگیری را نشان میدهد:
  رشد۵۳ درصدی فروش
  رشد۷درصدی دریافت شیرخام
  جهش۱۰ درصدی صادرات
  رشد ۴۸ درصدی ارزش سبد
  تبریک،خداقوت ودرودبه همه همکاران عزیزم در #پگاه
  که این موفقیت،مرهون همت آنانست.

 • بنی‌آدم اعضای یکدیگرند
  که در آفرینش ز یک گوهرند
  چو عضوی به‌درد آورد روزگار
  دگر عضوها را نماند قرار
  #StopHazaraGenocide

 • In addition to the importance of the dairy industry in sustainable development,milk plays a key role in the health and food securit
  #BPWSDC,largest dairy distribution company in,is committed to increasing per capita consumption of healthy milk in households
  #World_Milk_Day

 • #پتروشیمی سبلان با۴۰۶ میلیون دلارسرمایه گذاری وظرفیت تولید ۱۶۵۰۰۰۰تن متانول به بهره برداری رسید
  افتخارمیکنم که درسختترین سالهای تحریم،مدتی عضوهیات مدیره این شرکت ودرکنار۴۲۰۰نفر متخصص،کارگروکارکنان زحمتکش آن بودم
  خداقوت میگویم به همه این مردان بی ادعای #جهش_تولید و پیشرفت #ایران

 • اگرمقامات وسیاستگذاران محترم ازدوگانه #میدان و #دیپلماسی فارغ شدید،نگاهی به جهان کنید.
  پیاپی پیمان‌های مهم و توافقات بزرگ تجارت آزادتشکیل می‌شود،امادرشرایط شکل گیری آرایشهای جدیدهمکاری برای توسعه،#ایران همچنان غایب بزرگ مناسبات اقتصادمنطقه‌ای وجهانی است
  #سیاستگذاری_ایرانی

 • امشب،گفتگوی #استاد_ملکیان و #دکتر_سروش را هزاران ایرانی باسلیقه‌های مختلف،در شبکه‌های اجتماعی دنبال کردند.
  فارغ ازمحتوای این گفتگو وبه لحاظ شکلی، چه نشانه‌های دیگری باید،تا #سیاستگذاران دریابندکه #فناوری امتداد حواس آدمی برای غلبه برمحدودیتهاوابزاری برای گسترش آگاهی جمعی است؟

 • شرکت پخش #پگاه بعنوان رکورددارفروش فراورده‌های لبنی کشوردرسال۹۹سهم مهمی درزنجیره تامین،افزایش سرانه مصرف وسلامتی خانواده‌های ایرانی داشته وامسال هم باتلاش جمعی و#سیاستگذاری فروش وتوسعه برندپگاه،فرصت#اشتغال بیشتر وپایدارسازی امنیت شغلی در #صنایع_شیر_ایران را فراهم میکند

 • دوره سربازی، در وزارت دفاع روی پروژه بررسی الگوهای جدید حفاظت پیرامونی مطالعه میکردم.
  #سیاستگذاری_عمومی برای بهره مندی ازمشارکت شهروندان در اموردفاعی وامنیتی ،دردنیا متحول شده،امامتاسفانه هنوز درایران الگوی ناکارامد،آسیب زا، مخرب وپرهزینه #سربازی_اجباری به جوانان تحمیل می‌شود.

 • دین درست را از میوه‌اش باید شناخت نه از صحبت‌های رهبرانش!
  وقتی افراد بی نظم منظم شدند
  فقر کم شد، دزدی کم شد،
  بی اخلاقی کم شد
  آن وقت میگوییم #دین این جامعه درست است.
  (امام موسی صدر)
  #حکمرانی_شایسته
  #اخلاق_حکمرانی
  #رمضان

 • هیچ وسیله‌ای برای جلب اعتماد حاکم به #مردم بهتراز:
  نیکوکاری به مردم
  تخفیف مالیات
  عدم‌اجبار مردم به کاری که دوست ندارند، نمی‌باشد؛
  پس دراین راه آن‌قدربکوش تابه وفاداری مردم خوش‌بین شوی که این خوش‌بینی،رنج طولانی مشکلات راازتوبرمی‌دارد
  (نهج‌البلاغه نامه۵۳)
  #حکمرانی_شایسته

 • صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن
  دور فلک درنگ ندارد شتاب کن
  زان پیشتر که عالم فانی شود خراب
  ما را ز جام باده گلگون خراب کن
  خورشید می‌ز مشرق ساغر طلوع کرد
  گر برگ عیش می‌طلبی ترک خواب کن
  کار صواب باده پرستی است حافظا
  برخیز و عزم جزم به کار صواب کن
  #رمضان_مبارک

 • اظهارات #علی_مطهری علاوه برتحقیرجامعه زنان،دربردارنده توهین به مردان است،زیراعمل به اقتضای طبیعت،ویژگی انسانهای بدوی است ونه جامعه مدنی و مسلمانانی که تعالیم پیامبرشان جامعه ساز بوده است
  این نگرش بازنمایی وتداوم استعمار زیست جهان زنانه،توسط مردسالاری سنتی است.
  #سیاستگذاری_جنسیتی