• رمضان بود#ابوجهاد آمدبرویم یک احیای خوب!
  رفتیم جاده#طرابلس جاییکه فالانژهامدعیند #حاج_احمد_متوسلیان ویاران به اسارت وشهادت رسیدند
  آنشب معنای احیارافهمیدم
  حاج احمدهاهمیشه زنده اندچه درحیات مادی چه#شهادت که زندگانی حقیقیست
  ماییم که جای#کاسبی باشهیدان بایدباشهدازنده شویم

 • اوجنگجویی پرهیزکارومعلمی متعهد بود.
  #چمران عزیزباسرافرازی زیست و با سرافرازی شهید شد.
  هنر آن است که بی هیاهوهای سیاسی وخودنماییهای شیطانی برای خدا به جهاد برخیزدوخودرا فدای هدف کند نه هوی، و این هنر مردان خداست.
  او در پیشگاه خدای بزرگ با آبرو رفت.
  #امام_خمینی

 • مهمترین دغدغه‌های برخی نماینگان #مجلس_یازدهم درماه اول فعالیت:
  -اقامه نمازصبح وقرائت روزانه قران
  -نامگذاری خیابانی به نام جرج فلوید
  -تغییرنام فرودگاه مهرآبادبه شهید سلیمانی
  - غذاخوردن رئیس در سلف مجلس
  - درخواست شنودمکالمات نمایندگان
  -مترو سواری در ساعت تعطیلی مترو
  #حکمرانی_خوب

 • #بیت_المقدس یکی ازچهار شهرمقدس یهودیان وسومین شهر مقدس برای مسلمانان است،امااین شهرمقدس‌ترین شهر در مسیحیت محسوب می‌شود.
  پاسخ سوال بالا مهمترین معیار فهم انواع الگوهای ذهنی کنشگران و #سیاست_گذاران در مواجهه با گره‌ای است که بیش از نیم قرن است در آرامش غرب آسیا افتاده است.

 • آیا رژیم #اسرائیل یک حکومت دینی و خواستار اجرای شریعت یهود است یا یک رژیم سیاسی مبتنی بر #صهیونیسم_سکولار که با پوشش یهودی گرایی و کوچ اجباری یهودیان، #فلسطین را به قربانگاه مسلمانان ویهودیان و محل تسویه نیابتی یهودی ستیزان اروپایی تبدیل کرده است؟
  #مقاومت_تا_همه_پرسی

 • ملکاذکرتوگویم که توپاکی وخدایی
  نروم جزبه همان ره که توام راهنمایی
  همه درگاه توجویم همه ازفضل تو پویم
  همه توحیدتوگویم که به توحید سزایی
  توحکیمی توعظیمی توکریمی تورحیمی
  تونماینده فضلی توسزاوارثنایی
  همه غیبی توبدانی همه عیبی تو بپوشی
  همه بیشی توبکاهی همه کمی تو فزایی
  #سنایی
  #شب_قدر

 • مقام معظم رهبری: ازدستورالعمل‌های مسئولان در خصوص پیشگیری نبایدتخطی شود.
  آیت الله اعرافی،مدیرحوزه‌های علمیه:دربازگشایی اماکن مذهبی وزیارتی تابع پروتکل‌های وزارت بهداشت هستیم.
  عباس رفعتی سخنگوی آیت الله اعرافی:آقای روحانی!عذرخواهی کنیدودستور بازگشایی زیارتگاه‌هارا بدهید.
  …همین!

 • آیت الله #ابراهیم_امینی فقیه وارسته ومردم داری بودکه زندگی زاهدانه وکنارمردم بودن رابر شیرینی قدرت ترجیح دادوازانبوه کتاب هاوخطبه هاوسخنرانی هاو موقعیت هایش برای خود نردبان قدرت و برتری نساخت.
  استادی کم نظیروراستگودر #اخلاق_حکمرانی بود.
  روحش محشوربامحبین امیرالمومنین علی(ع)باد

 • هر چنددر ایران ادراک #فساد بالاتر ازسطح واقعی آن است، اماازمنظر #سیاستگذاری_عمومی میزان اثربخشی چرخه مهارفساد در #ایران ، وابسته به این اصول شش گانه است:
  ۱- رقابت منصفانه
  ۲- گسترش شفافیت
  ۳- هوشمندسازی اقتصاد
  ۴- نظارت همگانی
  ۵- بی طرفی ناظر و حسابرس
  ۶- استقلال قاضی

 • #ظهور کن که به تنگ امدیم از این همه تزویر
  زدست منتظرانت خلاص کن مارا
  #یامهدی

 • هم نشینی با #کتاب در این روزهای کرونایی نه فقط بی خطر است که پربهره‌ترین معاشرت هاست.
  همدمی مهربان که هم نشینی با او نیازمند هیچ گونه فاصله گذاری نیست.
  این روزهای خانه نشینی و قرنطینه ناشی از شیوع #کرونا… https://instagram.com/p/B-pF_yrpyTx/?igshid=xubojtbv۳۹۰k…

 • World’s ۲۳۰ political parties seek closer cooperation against #COVID۱۹

 • #مناجات_شعبانیه راخواندید؟ بخوانیدآقا! …از مناجاتهایی است که اگرانسان دنبالش برود و فکردراو بکند، انسان را به یک جایی میرساند …می بیندخودش هیچ نیست وهرچه هست نقص است و هرچه هست از #او ست هرچه کمال است ازاوست …انبیاهم هیچی نداشتند.همه هیچ اند واوست فقط
  (صحیفه امام، ج۲۱، ص۲)

 • به رغم #تحریم هادرسال قبل حدود۱۳۳میلیون تن کالا‌های غیرنفتی به‌ارزش ۴۱میلیاردو ۳۰۰میلیون دلارصادر وبااحتساب صادرات برق وخدمات فنی و مهندسی،ترازتجاری #ایران درسال گذشته مثبت بوده است.این آمار نشانگر #تاب_آوری اقتصاد ملی ایران درمقابل تحریم هاست.

 • بودجه سال۹۹ مثل همه سنوات قبل، #لایحه است وطبق اصل۹۴ قانون اساسی پس ازتصویب #مجلس بایدبه تاییدشورای نگهبان برسد.
  ورودهیات عالی نظارت #مجمع_تشخیص دراین موضوع از یکسودارای ابهام قانونی است و ازسوی دیگرمیتواند به یک رویه ناصحیح درفرایند #سیاستگذاری_ملی وبی اثرسازی بیشترمجلس منجرشود

 • آقای #رئیسی
  امشب پلیسی میگفت بامرخصیها #سرقت هاافزایش یافته است
  آیاانصاف است بدلیل ناتوانی قوه درمهارکرونادرزندانهاروان خسته جامعه پریشانترشود؟
  اگرکنارتوصیه به #روحانی که مسئول مهارکرونادرکشور ۸۰میلیونی است به وظیفه قوه در قبال همین هفتادهزارنفرعمل کنید برای ما کافی است.خدا قوت!

 • دکتر ابوالقاسم گرجی فقیه و حقوق دان برجسته درآیهٔ ادعونی أستجب لکم، #دعا رابه معنای «خواستن» می‌دانست ونه به معنای«خواندن» یعنی معنای آیه اینست که:بخواهیدتااجابت شود!
  تفاوت خواندن وخواستن درتلاش است.
  #سیاستگذاری_عقلایی دعا رادر خدمت خواستن ورسیدن کوشش مندانه‌ی جامعه قرارمیدهد

 • در #سیاستگذاری نفت وتحریم هم فرصتندوهم تهدید!
  نفت نعمت بزرگیست برای پیشرفت اما #ناکارآمدی و #سیاستگذاری_غیر_عقلانی ایران رابه #سرطان_نفت مبتلاکرده است
  اگرنگرش سیاستگذاران اصلاح نشود #تحریم هم مثل نفت به خسرانی بزرگ وتاریخی برای #ایران مبدل خواهد شد
  @mirsalimsm

 • «امیدوارم یک روز برسد که توی جهان هیچ کودک کاری وجود نداشته باشه.»
  آفرین بر #شمیلا_شیرزاد
  نازنین دختر #افغانستان که در #فیلم_خورشید و دراختتامیه جشنواره فجر خوش درخشید و همصدای با دیگرهنرمندان #ایرانی به جامعه مادرسهایی ازشرافت و انسانیت رایادآور شد.
  #کودک_کار

 • هم در #آتابای نیکی کریمی وهم در #خروج حاتمی کیا #زنان تصویرمتفاوت‌تری ازگذشته دارند
  خودشان تصمیم میگیرندوتصمیم میسازندبسیارقویترشده‌اند
  این همان تصویرواقعی ازتحولات پیش برنده جامعه ایرانی است که بایدسیاستگذاران هم مثل هنرمندان برای تحقق رویای قوی شدن #ایران آنراببینندولحاظ کنند

 • ترکیه ۱۸۲برابر ایران،گردشگرروس دارد.روسهاسالانه ۴۵میلیارد$در #گردشگری هزینه می‌کنندوسهم ایران ازاین درآمدبه ۵۰میلیون$نمی‌رسد
  حال اگرپیشنهادشودبرای جذب این قبیل درآمدهاعلاوه برتوسعه اقدامات کلی،منطقه اختصاصی گردشگران خارجی ومتناسب فرهنگ آنان ایجادشود،واکنشهادرایران چه خواهدبود؟

 • ازمنتقدین جدی محتوای برنامه‌های تلویزیونی جهان آرا،عصرانه وثریاهستم امامنطق فشاربرای توقف پخش آنهاراهم ازجنس #تمامیت_خواهی وانحصارطلبی میدانم
  افکارعمومی خسته ازرفتارهای پرخاشجویانه دوجریان #اسلام_انقلابی و #اسلام_لیبرالی وهمچنان دلبسته‌ی اصول اساسی #انقلاب_اسلامی است.

 • فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِیُبْلِیَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

  قرآن کریم- سوره انفال- آیه هفدهم

 • ترامپ دیشب درفلوریدا:
  *فکرنمیکنم جنگ میان ایران و آمریکاروی دهد
  *من دوستداروخواهان صلح ام
  *ایران بایدبیش ازهرکشوری در جهت صلح حرکت کند
  رهبرحکیم انقلاب امروزدرتهران:
  *موضوع(حوادث عراق)ربطی به ایران ندارد
  *منطقی باشیدوبفهمیدکه علت اصلی این قضایاچیست
  *ماهرگزکشوررابه سمت جنگ نمیبریم

 • حزب سوسیال دموکرات فنلاند سانامارین بانوی۳۴ساله رابعنوان جوانترین نخست‌وزیرکنونی جهان برگزید
  این یعنی با #حکمروایی_حزبی میتوان سن حکمرانی راجوان نگاه داشت,به اتکای تجربه حزبی جوانانی کاردان وترازجهانی پروراندوبانهادینه سازی سازو کارجمعی #پاسخگویی_حزبی ,اعتماد #مردم راتقویت کرد

 • رمضان بود #ابوجهاد آمدبرویم یک احیای خوب!
  رفتیم جاده #طرابلس جاییکه فالانژهامدعیند #حاج_احمد_متوسلیان ویاران به اسارت وشهادت رسیدند
  آنشب معنای احیارافهمیدم
  حاج احمدهاهمیشه زنده اندچه درحیات مادی چه #شهادت که زندگانی حقیقیست
  این ماییم که جای #کاسبی باشهیدان بایدباشهدازنده شویم

 • امروز که خبررحلت حاج علی قنبری پدر #شهیدان رضا وهادی را شنیدم به یادروزی افتادم که پدرم باحاج علی سلیمانی که خود پدرشهیدبودتماس گرفت تاباهم بروندبرای اعلام خبر #شهادت فرزند
  هیچ کلامی نمی‌تواند آن لحظات و بزرگی پدران ومادران شهدا را توصیف کند.
  روح شان محشورباسالار شهیدان(ع) باد.

 • آقای@mb_ghalibafادب و احترام خوبست امادر وظایف رسمی،آداب تشریفات برای مقامات ضروریست
  جایگاه رئیس #مجلس بالاترازدبیر محترم شورای نگهبان است.مگر آنکه از نظرشمارئیس واقعی قوه مقننه،نه رئیس مجلس بلکه دبیرشورای نگهبان باشد!
  صیانت از شان درراس امور بودن مجلس،کمترین وظیفه شماست

 • مقام معظم رهبری:مجلس،نقطه‌ی امیدمردم و نقطه‌ی اتکاء مجریان، و به معنی حقیقی،دررأس امور کشورخواهدبود.آفت عمده، سرگرم شدن نماینده به حواشی زیان‌بار،یا واردکردن انگیزه‌های ناسالم شخصی وجناحی،یاسهل‌انگاری در کار،یادسته‌بندی‌های احیاناناسالم قومی ومنطقه‌ای وقبیله‌ای وامثال آن است.

 • اهمیت این سوال در اینست که انواع یهودی‌ستیزی - از انواع ارتدوکس آن تا فاشیسم و نازیسم- اساساریشه درمسیحیت اروپایی دارد. آنان مسیحیت را به‌عنوان مذهب جانشین برای آیین یهود و
  به‌مثابهٔ وحدت جدید و اسرائیل حقیقی درک می‌کردند.

 • می‌گویند از محمدحسنین هیکل، نویسنده مشهور مصری، پرسیدند شما مصریان با آن پیشینۀ درخشان فرهنگی چه شد که زبان مادری و سرزمینی تان را کنارنهاده وعرب زبان شدید؟ گفت، ما عرب زبان شدیم برای اینکه #فردوسی نداشتیم..!
  بیست‌وپنجم اردیبهشت‌ماه روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی گرامی باد.

 • At the initiative of the #Urban_Tourism Committee of #AMF,along with #RCDay,Tehran's #NatureBridge,#Lebanon's Jupiter Temple, Nicholas Church and Beit Jala Mosque in #Palestine,and #Isfahan's Khajoo Bridge in support of the medical staff,turned white.
  #coronavirus
  #common_pain

 • The #ICAPP_Youth Wing is an opportunity to exchange experiences and talk about promoting, interacting, training, participating and making opportunities for youth of #political_parties in the fields of #policy_making , planning and future research.@theicapp#ICAPP_YW_Board

 • Distinguished ICAPP Youth Board members,
  dear friends!
  ICAPP YW Board Meeting has been scheduled on ۲۵ April, ۲۰۲۰, ۲:۰۰ pm (GMT+۸).
  See all of you soon.
  #ICAPP

 • چین میداندکه برای تسخیرجهان باید یک ایدئولوژی رقیب دربرابر #لیبرال_دموکراسی بتراشد
  رویای چین تسخیر آینده جهان،بر اساس #سوسیالیزم_شی_جی_پبنگ واصول برابری وهارمونی اجتماعی است
  تبلیغ گسترده نقش آفرینی #کرونا درتضعیف ایدئولوژی قدرت رقیب جهانی چین میتواندموضوع پژوهش #سیاستگذاری باشد

 • هم نشینی با #کتاب در این روزهای کرونایی نه فقط بی خطر است که پربهره‌ترین معاشرت هاست.
  همدمی مهربان که هم نشینی با او نیازمند هیچ گونه فاصله گذاری نیست.
  این روزهای خانه نشینی و قرنطینه ناشی از شیوع #کرونا بهترین فرصت #کتابخوانی است.

 • World’s ۲۳۰ political parties seek closer cooperation against COVID-۱۹@theicapp@DEMYC_org

 • سلامت #مردم اولویت اول ومهار #درد_مشترک #کرونا،نیازمندعقلانیت ووحدت ملی است
  همیشه به دولت واجرامیتوان انتقادکردامادرشرایط بحران ،تشکیک در #سیاستهای_ملی وبی اعتمادسازی افکارعمومی به اقدامات دولت،مفیدنیست وموجب خلل درخدمت رسانی میشود.
  دررقابت سیاسی،اصول اخلاقی را بیشترپاس بداریم.

 • میزگردچالش‌های #حکمرانی که با حضورموسی غنی‌نژاد و عباس آخوندی برگزار و درمجله تجارت فردا شماره ٣۵۴ منتشر شده است برای دانش پژوهان وعلاقمندان به رشته مطالعاتی #سیاستگذاری_عمومی خواندنی است.
  @AbbasAkhoundi

 • در شرایط تحریم‌های ظالمانه باید ازهمه ظرفیت‌های #دیپلماسی_عمومی برای کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌ها بر زندگی #مردم استفاده کرد.
  این تجربه نشان می‌دهد که در این میان #دیپلماسی_حزبی می‌تواند کارایی و اثربخشی خوبی داشته باشد.

 • روزهای بسیارسختی برهمگان گذشته است. امارویش مجدد شکوفه‌های درختان راباز هم میتوان نویددهنده روزهایی پراز حس تازگی و شادابی تعبیر کرد.
  یاد همه جانباختگان عزیزگرامی باد و درود بر همه آنانی که بی ادعا برای کاهش دردهای #مردم گام بر میدارندبخصوص جامعه #پزشکی وپرستاران وکادردرمان کشور

 • کتاب #نیم_دانگ_پیونگ_یانگ سفرنامه‌ای حاصل دوسفر استاد #رضا_امیرخانی به کره شمالی است که توسط نشرافق منتشر شده است.
  یک مستند نویسی منصفانه و مبتنی بر مشاهدات دقیق نویسنده‌ای تیزبین ودقیق.
  روایتی ایرانی ودست اول از الگوی #حکمرانی جوچه وآثارآن برزندگی مردم در این کشور اسرار آمیز

 • استاد #سید_هادی_خسروشاهی در زمره اساتید خودساخته و فرهیخته‌ای بودند که بر مدار راستی و مهربانی با مردم و حق گویی زیست.
  منش او تکیه بر #عقلانیت و روش او نفی #تحجر و جمود بود.
  روح شان قرین رحمت الهی باد.

 • با اعلام نتایج انتخابات مجلس از میان مجموع نامزدهای راه یافته, امشب #سید_مصطفی_میرسلیم
  به گفتگوی خبری شبکه دو دعوت شده است تا در خصوص جهت گیری‌ها و برنامه‌ها و اقدامات #مجلس_یازدهم صحبت کند.

 • آیت‌الله جوادی آملی:
  اگر کسی به فن شریف پزشکی اهانت کرد و یا #کتاب دانش‌وران فن شریف پزشکی را حرمت ننهاد و سنگی برداشت و بر این کتاب و کتابت زد؛ نه ارجی پیدا کرد، نه بر ارزش سنگ افزود و نه از ارزش آن کتاب کم کرد.

 • مبارزه با #امپریالیسم هیچگاه جزواصول #انقلاب_اسلامی نبوده است بلکه از آموزه هاواصول اساسی #اسلام_انقلابی یاهمان ایدئولوژی مارکسیستهای مسلمانی چون #مجاهدین_خلق است که جایگزین اصل قرآنی #استکبارستیزی شده است.
  درنظراستاد #شهید_مطهری ،اسلام انقلابی بزرگترین آفت انقلاب اسلامی است.

 • سابقه #کتابسوزی به مغول یونان اعراب وچین می‌رسدولی دردوره جدیداروپا به نازی‌ها بازمیگردد.
  نمادی است که هدف آن سوزاندن عقاید دیگران برای اثبات #خود_حق_پنداری است.
  اما درفرهنگ ایرانی واسلامی هر کتابی که می‌سوزد کلمات همانند مردم سوگوارمیشوند.
  #کتاب برترین میراث پیامبران است.

 • بلومبرگ اعلام کرد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران درحال بازیابی است. بانک جهانی نیز با تغییر پیش بینی خود از وضعیت اقتصاد #ایران در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که #اقتصاد_ایران امسال از رشد منفی که نتیجه تشدید فشارهای واشنگتن بر درآمدهای نفتی ایران بوده است، خارج خواهد شد.
  #سیاستگذاری_عمومی

 • شهادت هنر مردان خداست.
  و این راه پر افتخاره هماره ادامه خواهد داشت …..
  #شهیدحاج‌قاسم‌سلیمانی

 • امام علی(ع):
  خویشتن رامعیارقضاوت میان خودودیگران قرارده
  برای دیگران چیزی رادوست‌دار
  که برای خوددوست میداری وبرایشان نپسندآنچه برای خود نمیپسندی
  به دیگران ستم نکن همانگونه که دوست نداری به توستم شود
  به دیگران نیکی کن چنانکه دوست داری به تونیکی شود
  #اخلاق_حکمروایی
  #حکمرانی_اخلاقی