• جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/22 ساعت 14:54

  آثار اقتصادی سفر آقای #روحانی به #عراق برای مردم ایران از تمام سفرهای ایشان و جناب #ظریف به اروپا بیشتر است. اگر اتکاء به توان داخلی و بهره برداری از ظرفیت کشورهای همسایه از ابتدا سرلوحه کار دولتمردان ما بود؛امروز دغدغه نوسان هیجانی قیمت ارز و سامان کالاهای ضروری خود را نداشتیم.

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/19 ساعت 14:34

  آقای #روحانی ماموریت تنظیم بازاردرسراسر دنیا جزء وظایف مسلم هردولتی است. درسخت‌ترین شرایط ناشی ازجنگ خارجی وداخلی دولتها بازار رامدیریت کرده‌اند.دولت شما اکنون کجاست؟!چرا اجازه دادیداین وضع برای سفره ملت پیش آید؟!لطفا درآستانه سال جدید به داد #مردم نجیب که ولی نعمت شماهستند برسید

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/19 ساعت 09:57

  تنظیم بازار هیچ گاه از دستورکار هیچ دولتی خارج نمیشود.اگر عرضه وتقاضا را بایکدیگر برابر کنند جلوی #تورم گرفته میشود،ازطرف دیگر نگرانی #مردم در تامین آذوقه کم میشود.به راحتی می‌توان فهمید این مسئولان هستند که به وظایف خود عمل نکردند که اینگونه با نرخ #گوشت بازی می‌شود #رشته_توییت

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/15 ساعت 10:13

  جریان نفوذ وسازش‌کار هرروز شاهد فروپاشی آرمان‌هایش میباشد.مصیبت بزرگترآنها ازدست دادن مهره‌های کلیدی خودمیباشد. روزگارتاریکی رامیگذرانند وازفردای خود بسیار خائفند وهرلحظه نگرانند که مبادا مچ دست آنهارا بگیرند. جیغ وفریادهای آنهارا بایدناشی ازاین شرایط دانست. #ایستگاه_پایانی_دروغ

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/13 ساعت 14:39

  واهمه و فرافکنی مخاطبان خاص و رسانه‌های زنجیره‌ای نیز در برابر این افشاگری‌ها انجام شده است. سه گزینه در اختیار داشتند: ۱) مواضع و افشاگری‌ها را از بنده بپذیرند و آنرا تایید کنند و طبیعی است هیچ جاسوس و خائنی تمکین از حق نمی‌کند. #رشته_توییت

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/13 ساعت 14:39

  ٩۰٪ازمواضع بنده درجایگاه نمایندگی ملت در #مجلس شورای اسلامی وبه عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی درزمان دولت یازدهم ودوازدهم مربوط به مقابله بانفوذ جاسوسان آمریکایی وموساد وانگلیس، خیانت درمذاکرات ونیزمقابله بافتنه۸۸و فتنه گران وافشای مفاسداقتصادی ازجمله #فساد بزرگ #امیرمنصورآریا بوده

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/12 ساعت 14:20

  ۶.در شرایطی که #کاوه_مدنی دوتابعیتی جاسوس در حوزه آبی کشور باحمایت دیگر معاون محترم ریاست جمهوری، عیسی #کلانتری سمت گرفته و بعد از برملا شدن چهره واقعی‌اش او را از کشور فراری میدهند ….

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/12 ساعت 14:20

  ۴.در شرایطی که #نزارزاکا جاسوس محکوم شده آمریکایی با معاون زنان ریاست جمهوری، خانم #ملاوردی و برای اجرای پروژه استحاله فرهنگی خانواده ایرانی ارتباط برقرار می‌کند …

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/12 ساعت 14:20

  ۱.در شرایطی که جاسوس سیا (جیسون رضاییان) آنقدر به آقای #روحانی نزدیک می‌شود که طعم آدامس او را هم باخبر است. ۲.در شرایطی که جاسوس MI۶ با مسئول ارتباطات ریاست جمهوری و پسر خواهر آقای روحانی تماس تلفنی برقرار می‌کند. #رشته_توییت

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/11 ساعت 21:47

  سرکارخانم #جنیدی ؛یک سال ونیم قبل مجموعه شماوجنابعالی ازمواضع بنده درموردارتباطMI۶ با خواهرزاده آ.روحانی شکایت نمودید. اکنون نیزکسی دوباره همان بحث رازنده کرده وشمامجددااعلام میکنیدشکایت خواهیم کرد.اگرهر۶ماه یکبارهم این خبررابازنشردهندشمانیزسرهمین موضوع تکراری طرح شکایت خواهیدکرد

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/08 ساعت 22:11

  چه شباهتی است بین تهدید به استعفای جناب روحانی قبل از تصویب برجام و‌ استعفای آقای #ظریف قبل از تصمیم گیری نهایی در خصوص لوایح پالرمو و #CFT ؟! میان تهدیدات چند روز گذشته آقای روحانی _نسبت به نیروهای مسلح، قوه‌قضائیه، مجمع تشخیص_ و استعفای مجازی آقای ظریف چه ارتباطی وجود دارد؟!

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/08 ساعت 10:31

  از رفتن جناب #ظریف خوشحال نمیشوم،هرچند این خبرغیرمنتظره نبودواحتمال آنرامیدادیم زیرامیدانستیم سرانجام این نوع مذاکره وتوافق به اینجا میرسد. آقای #ظریف ۱۳بار پیش ازاین نیزاستعفا داده بود وحدود ۲ماه پیش نیز ۹روز خانه‌نشین شد وسرکار نرفت؛ایشان دردولت دوازدهم چالش زیادی با #دولت داشت

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/07 ساعت 19:51

  فروپاشی برجام ازدید آ. #ظریف قطعی و حتمی است؛ مردم نیز به زودی از برجام عبور میکردند ودر این شرایط ایشان تشخیص دادند که با #استعفا بهتر میتوانند زندگی کنند. این عقب نشینی درشرایط کنونی بیشتر رنگ وبوی شانه خالی کردن از بارخطاهاو مسئولیت‌هادارد.سوال‌های بی‌پاسخ همچنان روی زمین است

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/06 ساعت 14:32

  موضع دادستان کل کشور در وصف عملکرد #وزیر_ارتباطات ، دلیل بر مجرمیت ایشان در جایگاه وزارت است. همچنین شکایت و درخواست تعقیب مردم شریف خوزستان که ریشه حادثه تروریستی #اهواز را ناشی از عدم نظارت وانجام وظیفه این وزیر می‌دانند نقطه عطفی درحوزه امربه‌معروف ونهی‌ازمنکر مسئولین کشور است

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/01 ساعت 21:58

  شرایط معیشتی و اقتصادی مردم صددرصد منشاء داخلی دارد و هیچ ارتباطی به کنوانسیون‌های استعماری و #مذاکره نکردن با آمریکا ندارد.اروپا امتیازاتی را برای رفع تحریم‌ها پیشنهاد داده که در اکثر آنها خودکفاء شده‌ایم، یا راه دور زدن آنرا آموخته‌ایم؛ درست مانند امتیازات مرحوم #برجام.

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/11/27 ساعت 22:18

  چرا جوانان؟! #جوانان ما میدانند که اساس نظام مبتنی بر ترقی و تعالی کشور و شهروندان است و هر فراخوانی که به «ویرانی» دعوت میکند، نمی‌تواند «سازنده» باشد و ویران‌سازی اساس نظام به معنای پشت پازدن به سیستمی است که دغدغه‌ای مهم‌تر از پیشرفت همه‌جانبه کشور ندارد. #گام_دوم_انقلاب

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/11/26 ساعت 23:15

  چه زیبا #جوانان نسل دو در #گام_دوم_انقلاب به پیام ولی امر مسلمین لبیک گفتند؛ هنوز صدای این پیام الهی در گوش‌ها طنین انداز بود که جوانان مجاهد و سپاهی ملت، دست جمعی با خون پاک خود اجرای آنرا تضمین نمودند. #انتقام_سخت

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/11/25 ساعت 14:07

  #گام_دوم_انقلاب ، باپیام امام خامنه‌ای که باخون جوانانش تضمین شد؛تمام نشده پیروزی آورد. خون بر شمشیر پیروز است #زاهدان

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/11/23 ساعت 18:26

  ملت قهرمان دستان همه شمارا میبوسیم وبازهم خداوند راشاکریم و باشهداو ولی‌امرخود تجدیدبیعت میکنیم.ملت غیور امروزاین پیام رابه منافقین مخابره کردند که اطاعت از ولایت به عمل خالصانه است نه به وعده وشعار،این راه پربهجت راادامه میدهیم؛ این پیروزی مبارک باشد؛ان‌شاءالله #۲۲بهمن_تماشایی

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/11/21 ساعت 22:57

  #چهل_سالگی انقلاب حسینی؛ یعنی جبهه اسلام و حق پس از پیشکش میلیون‌ها شهید، آماده فتح نهایی سنگرهای کلیدی جهان هستند. همه می‌آیند که وعده حق الهی محقق شود. اسلام ابر قدرت‌ها را به خاک مذلت خواهد نشاند؛ ان‌شاءالله

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/11/21 ساعت 20:19

  #چهل_سالگی_انقلاب یعنی: پایان صبر و انتظار پایان مهلت و انذار پایان تحمل و مماشات درمقابله نهایی بادشمنان اسلام و بشریت، چه دشمن خارجی یعنی استکبار جهانی و چه دشمن داخلی که جریان نفاق و نفوذ و سازش باشد، #همه_می_آییم تا کار را تمام کنیم، اگر ولی‌امر با گوشه چشم اشاره‌ای کند.

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/11/18 ساعت 13:51

  دریکی ازجلسات هفته جاری مجلس ،نایب رئیس اول، جناب پزشکیان به خوداجازه داد که درجهت حمایت ازآقای #لاریجانی ومخالفت باامام‌جمعه ونماینده محترم ولی‌فقیه درکرج تقاضای موضع‌گیری از رهبر معظم #انقلاب داشته باشدوجمعی ازنمایندگان به ایشان تذکر دادند که«شما برای #رهبری تعیین تکلیف نکنید»!

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/11/18 ساعت 11:11

  چهل سال از فجر #انقلاب را در خراسان رضوی شاهدبودم، هرسال سخنران #۲۲بهمن با رای و نظر نمایندگان ولی فقیه در استان هماهنگ و برنامه ریزی میشد. #رشته_توییت

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/11/16 ساعت 14:07

  تکمیل فرم داوطلبانه ارائه اطلاعات عملکرد #نمایندگان مواردی که ضروریست برای شفافیت سبک زندگی نمایندگان #مجلس منتشر شود را مورد تاکید قرار داده و درخواست نمودم در خصوص حقیر نیز اعمال شود. ان‌شاءالله که سازوکار شفافیت و صداقت مسئولین با مردم هرچه زودتر عملیاتی شود.

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/11/14 ساعت 09:53

  بعید نیست که آقای عراقچی بار دیگر تحت تاثیر گریه‌ای از نوع مویه‌های وندی شرمن قرار گرفته باشد؛ ولی این‌بار مقابل ایشان خانم موگرینی نشسته و او را تسلیم توهمات اروپایی موجود در بسته #spv نموده. از #برجام چه آبی گرم شد که از این وعده جدید گرم شود؟

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/25 ساعت 22:42

  رفتار رسانه‌های اروپایی درقبال فاجعه قتل عام مسلمانان مظلومی که درنمازجمعه به شهادت رسیدند،ناشی ازمواضع سران اتحادیه اروپادررابطه با تروریسم است رسانه‌های غربی وهمچنین سران مدعی حقوق بشرقطعادردادگاه تاریخ نسبت به مواضع پریشان خوددرقبال چنین جنایاتی محاکمه میشوند. #مسجد_نیوزیلندا

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/20 ساعت 21:05

  امیدواریم با حضور آقای #رییسی در راس دستگاه قضائی، جوانگرایی در این قوه اتفاق بیفتد و با این اقدام شاهد تحولات بزرگی در مهمترین رکن نظام که همانا قضاوت است، باشیم. پشتوانه معنوی خدمت به امام هشتم همراه ایشان خواهد بود.

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/19 ساعت 09:57

  حتی اگر بگویند قاچاق بوده و یا خشکسالی ایجاد شده باز هم مسئول آن مقامات هستند که از سال گذشته تدارک آن را ندیدند. #تورم #گوشت

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/16 ساعت 21:54

  خطاب به خانواده‌های ثروت و فامیل‌های قدرت : #انقلاب اسلامی کاخ‌های ستم شما را که به ظلم برپا کرده‌اید یکی پس از دیگری بر سرتان ویران می‌کند. بگرد تا بگردیم … #انقلاب۵۷ همچنان جریان دارد.

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/13 ساعت 22:26

  به زودی تمام آنچه را که تکذیب کردند ولی تکذیب نشدیم را برای افکار عمومی بازگو خواهم کرد تا ماهیت جریان پلیدی که ریشه تمام مصائب امروز کشور بوده‌است به‌روز رسانی شود‌.الیس صبح بقریب. #کریمی_قدوسی #شفافیت

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/13 ساعت 14:39

  ۲) سکوت کنند و موضعی نگیرند که این گزینه به نوعی تایید مواضع بنده است. ۳) تکذیب کنند و خودرا از این جرائم و اتهامات مبرا بدانند. در حوزه خدعه‌های شیطانی این گزینه بهترین دفاع است و تنها راه ممکن برای بقاء و ماندن … #کریمی_قدوسی

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/12 ساعت 14:20

  نهادهای امنیتی نبایستی سفر #بشار_اسد رابه اطلاع رئیس جمهورو وزیرامورخارجه میرساندند.اگراین دقت بعمل نمی‌آمد چه بساهواپیماحامل بشاراسد درسفر به تهران وبرگشت به دمشق موردحمله آمریکاورژیم صهیونیستی واقع میشد.وقطعااطلاعات مداری وحفظ وحراست ازاسرار هیچ ناراحتی و استعفایی رابرنمی‌تابد.

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/12 ساعت 14:20

  ۵.در شرایطی که جاسوسانی زبده در پوشش فعال محیط زیست همچون سیدامامی و ده نفر دیگر با حمایت اداری معاونین رییس جمهور خانم #ابتکار و آقای #آشنا، سخت مشغول سرقت و جاسوسی اطلاعات و اسرار کشور هستند …

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/12 ساعت 14:20

  ۳.در شرایطی که جاسوس انگلیس و آمریکا، #دری_اصفهانی که محکومیت قطعی دارد؛ نبض مذاکرات هسته‌ای در حوزه تحریم پولی و بانکی را با حمایت شخص آقای #ظریف به دست می‌گیرد …

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/11 ساعت 21:47

  سرکار خانم جنیدی لطف فرموده ویک گزارش رسمی منتشر کرده؛که دراین دو #دولت چند شکایت ازنمایندگان #مجلس، منتقدین ورسانه‌ها،از سوی دولتی مطرح شد که ازبستن دهان منتقدان به خدا پناه میبرد ودر مقابل چقدر برتعقیب قضایی نفوذی‌ها وجاسوسان اطلاعات واسرار کشور اهتمام داشته‌اید،که نداشته‌اید.

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/09 ساعت 10:29

  جریان نفوذی سازشکار در ظرفیت سازی از استعفای آقای #ظریف به‌دنبال به دست آوردن کارت بازی در منطقه بود،بلکه پس از شوک به دیپلماسی کشور شرط بازگشت را باج‌گیری از جریان مقاومت قرار دهند؛ تا بتوانند با دادن امتیاز به غرب و عقب نشاندن #مقاومت دستاوردی برای موقعیت متزلزل خود پیدا کنند.

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/08 ساعت 17:25

  استعفا آقای #ظریف میتوانست بهانه‌ای وسیع برای تحریک جریان معاند وتضعیف جبهه مقاومت شود. جهت‌دهی این استعفای نابهنگام که درهمان ساعات اولیه همچون دم خروس بیرون زد القاء تفکری است که میگوید حوزه دیپلماسی غرب آسیا خارج ازدستان دولت است. با رد استعفا این فتنه فرو ریخت. #استعفاى_ظریف

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/07 ساعت 20:59

  نماینده‌ای ازلیست امید به دروغ خبراز شیرینی پخش کردن حقیردر مجلس پس از استعفای آقای #ظریف داده است. اگرازجمع نمایندگان حاضر درجلسه امروز یک‌ نفر غیر از بهروز نعمتی، تصدیق و تصریح بر این اقدام از جانب بنده نماید؛ هرقضاوتی راخواهم پذیرفت.سقوط فرهنگ و ارزش‌ها تاکجا پیش خواهد رفت ؟؟!

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/07 ساعت 10:36

  هیچ نماینده‌ای مدعی ارتباط مستقیم MI۶«سرویس امنیتی اطلاعاتی انگلستان» بارئیس جمهورآقای #روحانی نبوده،مانیز باسخنگوی #سپاه دراین مورد هم نظر بوده وارتباط مستقیم سرویس‌های جاسوسی بارئیس جمهور راقویا #تکذیب میکنیم.تحریف حق وجعل باطل همیشه در اولویت رسانه‌های زرد وزنجیره‌ای بوده است

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/12/05 ساعت 23:17

  آنچه اخیرا در #فضای_مجازی پیرامون مسئله نفوذ و نقش جیسون رضائیان،جاسوس زبده سازمان سیا ودیگر مسائل پخش شده است؛ مربوط به مجلس قبل است. اداره اطلاعات #سپاه در جمع ۲۳ نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی جزئیات این نفوذ رامطرح نمود و این حق مردم است که از مصادیق نفوذ و‌خطر آن مطلع باشند.

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/11/28 ساعت 14:11

  تعهدات اروپا دربرجام،خریدنفت،فروش هواپیما وقطعات،برداشتن تحریم‌های بانک‌ها،فروش قطعات خودرو،آلیاژ هاو …است. که هیچ یک ازاین تعهدات اروپایی انجام نشده و در #INSTEKS هم نیامده. اماهمین لایحه٣شرط دارد: دست کشیدن از قدرت موشکی و قدرت منطقه‌ای غرب آسیا و تصویب #CFT و #FATF است.

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/11/27 ساعت 14:52

  ریخته شدن خون چندین #شهید در چهل سالگی #انقلاب بشارت بزرگی است. برای چهل سال دوم و گام دوم باز افتخاری بزرگ برای مردم قهرمان اصفهان رقم خورد؛ ملت قهرمان ثابت کردند شهدا مظهر عزت و اقتدار هستند نه #برجام و برجامک‌ها … #انتقام_سخت

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/11/25 ساعت 14:07

  در #گام_اول از امام پرسیدند؛این آرمان‌های بزرگ را با یاری چه قدرتی محقق خواهید نمود؛فرموند سربازان #انقلاب درگهواره هایند یا درکوچه‌ها مشغول بازی. مخاطبان پیام امام چهل سال در #جنگ و فتنه و تحریم،گام اول را با سرفرازی کامل برداشتند. #رشته_توییت

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/11/24 ساعت 19:14

  در طول این چهار دهه، #انقلاب_اسلامی کشور ما به قدرتی دست پیدا کرده که نه‌تنها در مقابل توطئه‌های دشمنان مقاوم است، بلکه کشور‌هایی همچون عراق، سوریه، یمن و سایر امت اسلامی را به ایستادگی در مقابل سلطه‌گران فرا می‌خواند. #گام_دوم_انقلاب

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/11/23 ساعت 13:51

  #انقلاب_اسلامی درچهل سالگی باهمه وجودش،مردمش،شهدایش وبارهبری وامامش به میدان آمد. حال وقت آن رسیده دشمنانی که میگفتنداگرانقلاب قبل از #چهل_سالگی سقوط نکرد طوق تسلیم خودراتقدیم میکنیم،امان‌نامه‌های خودرابه دست گیرند،البته اگردستشان راهنوز به خونی آلوده نکرده‌اند #۲۲بهمن_تماشایی

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/11/21 ساعت 21:56

  #چهل_سالگی انقلاب فاطمی؛یعنی همگی درسنگر جبهه حق ودر آمادگی کامل منتظر ایستاده‌اند.یکصد میلیون فدایی آماده‌اند؛ تنها با اشاره‌ای،به نفس افتادن استکبار و از هم پاشیدن سازش‌ و نفوذ را در مقابل چشم همگان به تصویر و اقتدار خود را به رخ بکشند. #۲۲بهمن

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/11/20 ساعت 14:39

  سیدمقاومت خود راسرباز ولی‌فقیه می‌خواند و در اربعین #انقلاب_اسلامی عمر وجان خود را پیشکش ولی‌فقیهش میکند،پروردگارا دراین غربت اسلام وجود مبارک پرچمداران لوای حق، امام خامنه‌ای، آیت‌الله سیستانی و #سید_حسن_نصرالله را برای یاری انقلاب مهدوی تا ظهورش و در رکابش حفظ بفرما، ان‌شاءالله

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/11/18 ساعت 11:11

  اگر سخنران #۲۲بهمن در کرج بدون هماهنگی بانمایندگی ولی‌فقیه و امام جمعه محترم دعوت شده باشد،این حق قانونی و شرعی ایشان است که از حادثه احتمالی، نظیرآنچه در قم اتفاق افتاد جلوگیری کنند. این اقدام حکیمانه مستحق حمایت است؛نه مخالفت

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/11/17 ساعت 14:37

  درباب زیان‌های غیر قابل جبران جریان سازش‌کار با #أمریکا و غرب،همین بس که تمام گرفتاری‌های امروز کشور، به خصوص در امور معیشتی و اقتصادی؛ناشی از تومور فکری سازش‌گرِ برخی از مقامات و مدیران، در #چهل_سال گذشته بوده است. #هزینه_سازش

 • جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

  1397/11/15 ساعت 09:57

  می‌گویند موش به سوراخ نمی‌رفت جارو بدمش می‌بست، منافقین ودشمنان #انقلاب_اسلامی درغرب وشرق عالم بدنبال سوراخ موش می‌گردند ولی در #لهستان وباسفارش آمریکا،سعودی وصهیونیست‌ها؛ به‌خیال خام خود درصدد پرده برداری ازقانون‌اساسی هستند. که البته بازهم شتر درخواب بیند پنبه دانه #هزینه_سازش