• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/25 ساعت 20:29

  مشترکین سیم کارت‌های شاتل موبایل نوروز امسال «هرروز» عیدی می‌گیرند

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۵۰۶/٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۴٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪DA٪A۹٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶-٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۹٪۸۵-٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AA-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪B۴٪D۸٪A۷٪D۸٪AA٪D۹٪۸۴-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۴-٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴-٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲-٪D۸٪B۹٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C-٪DA٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/25 ساعت 20:28

  حراج شماره‌های رند پرسپولیسی آغاز شد

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۵۰۷/٪D۸٪AD٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪AC-٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF-٪D۹٪BE٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪D۹٪BE٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۸٪B۳٪DB٪۸C-٪D۸٪A۲٪D۸٪BA٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/24 ساعت 18:30

  دلار دیجیتالی رمزارزها را از بین می‌برد؟

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۹۹/٪D۸٪AF٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱-٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪AC٪DB٪۸C٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C-٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷-٪D۸٪A۸٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C-٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪AF

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/24 ساعت 18:30

  قدردانی از همراه اول برای فرهنگ‌سازی مصرف آب

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۹۵/٪D۹٪۸۲٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۴-٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۶٪DA٪AF-٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۵٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۱-٪D۸٪A۲٪D۸٪A۸

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/24 ساعت 18:29

  مبین‌نت دانش‌بنیان شد

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۹۸/٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۸٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA-٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴-٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/24 ساعت 18:29

  وزیر ارتباطات: دولت به کاربران فیبرنوری، یارانه می‌دهد

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۹۴/٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪DB٪۸C٪D۸٪B۱-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AA٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۷٪D۸٪A۷٪D۸٪AA-٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۴٪D۸٪AA-٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۱٪DB٪۸C٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C-٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷٪D۸٪AF

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/24 ساعت 18:29

  تعرفه‌های اینترنت از سال آینده تغییر می‌کند

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۹۶/٪D۸٪AA٪D۸٪B۹٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۱٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA-٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴-٪D۸٪A۲٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷-٪D۸٪AA٪D۸٪BA٪DB٪۸C٪DB٪۸C٪D۸٪B۱-٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/23 ساعت 19:47

  گوشی مرموز وان پلاس با سیستم شارژ شگفت انگیز

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۹۱/٪DA٪AF٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۴٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲-٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۹٪BE٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳-٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۹٪۸۵-٪D۸٪B۴٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DA٪۹۸-٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DA٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪B۲

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/23 ساعت 19:47

  دانشگاه صنعتی شریف میزبان جایزه بازی‌های جدی ۱۴۰۱ شد

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۸۳/٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۵٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۹٪D۸٪AA٪DB٪۸C-٪D۸٪B۴٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۹٪۸۱-٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪AC٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪AC٪D۸٪AF٪DB٪۸C-۱۴۰۱

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/23 ساعت 19:47

  رئیس مجلس نظرات مردم و کارشناسان را درباره طرح صیانت بشنود

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۷۹/٪D۸٪B۱٪D۸٪A۶٪DB٪۸C٪D۸٪B۳-٪D۹٪۸۵٪D۸٪AC٪D۹٪۸۴٪D۸٪B۳-٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪AA-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۱٪D۸٪AF٪D۹٪۸۵-٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AD-٪D۸٪B۵٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA-٪D۸٪A۸٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/23 ساعت 19:46

  قیمت آیفون جهش کرد

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۹۰/٪D۹٪۸۲٪DB٪۸C٪D۹٪۸۵٪D۸٪AA-٪D۸٪A۲٪DB٪۸C٪D۹٪۸۱٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶-٪D۸٪AC٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۴

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/23 ساعت 19:46

  تصویب طرح صیانت به صلاح نیست

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۷۸/٪D۸٪AA٪D۸٪B۵٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪A۸-٪D۸٪B۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AD-٪D۸٪B۵٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA-٪D۸٪B۵٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۸٪AD-٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪B۳٪D۸٪AA

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/22 ساعت 18:36

  بایدن فرمان اجرایی دارایی‌های دیجیتال را امضا کرد

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۷۵/٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪A۷٪D۸٪AC٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪DB٪۸C-٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪AC٪DB٪۸C٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۶٪D۸٪A۷

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/22 ساعت 18:35

  اختلال دوهفته‌ای اینترنت ماهواره‌ای اوکراین با حمله هکری

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۷۶/٪D۸٪A۷٪D۸٪AE٪D۸٪AA٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴-٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA-٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۸٪DA٪A۹٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶-٪D۸٪AD٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۷٪DA٪A۹٪D۸٪B۱٪DB٪۸C

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/22 ساعت 18:35

  سامانه شکایات از کسب و کارهای اینترنتی راه‌اندازی شد

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۷۱/٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۴٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AA-٪DA٪A۹٪D۸٪B۳٪D۸٪A۸-٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA٪DB٪۸C-٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪DB٪۸C

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/22 ساعت 18:35

  دستورالعمل‌های «ارتباطات تجاری« و «عدالت رسانه‌ای» ساترا لغو شود

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۶۴/٪D۸٪AF٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۴-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AA٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۷٪D۸٪A۷٪D۸٪AA-٪D۸٪AA٪D۸٪AC٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪AA-٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷-٪D۹٪۸۴٪D۸٪BA٪D۹٪۸۸-٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/22 ساعت 18:34

  مهلت تمام شد؛ آمار پایین اتصال به درگاه ملی مجوزها

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۶۱/٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪AA-٪D۸٪AA٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵-٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱-٪D۹٪BE٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶-٪D۸٪A۷٪D۸٪AA٪D۸٪B۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۵٪D۸٪AC٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/22 ساعت 18:34

  تشکیل ستاد ملی رمزارزش‌ها در سال آینده

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۶۳/٪D۸٪AA٪D۸٪B۴٪DA٪A۹٪DB٪۸C٪D۹٪۸۴-٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪AF-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C-٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۲٪D۸٪B۴-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷-٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴-٪D۸٪A۲٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/22 ساعت 18:34

  تحویل ۲ میلیون کارت هوشمند ملی در ۲ ماه اخیر

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۷۴/٪D۸٪AA٪D۸٪AD٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۹٪۸۴-۲-٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶-٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AA-٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪D۸٪AE٪DB٪۸C٪D۸٪B۱

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/18 ساعت 20:29

  گلکسی A۷۳ تراشه اسنپ‌دراگون ۷۷۸G دارد

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۵۳/٪DA٪AF٪D۹٪۸۴٪DA٪A۹٪D۸٪B۳٪DB٪۸C-a۷۳-٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۶٪D۹٪BE-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DA٪AF٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶-۷۷۸g

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/18 ساعت 20:28

  راه‌های جلوگیری از کاهش سریع شارژ گوشی

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۴۹/٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪AC٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۸٪DA٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۴-٪D۸٪B۳٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۸٪B۹-٪D۸٪B۴٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DA٪۹۸-٪DA٪AF٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۴٪DB٪۸C

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/18 ساعت 20:28

  گوشی‌های ارزان‌قیمت سامسونگ شارژر ندارد

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۶۰/٪DA٪AF٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۴٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۲٪DB٪۸C٪D۹٪۸۵٪D۸٪AA-٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪DA٪AF-٪D۸٪B۴٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DA٪۹۸٪D۸٪B۱-٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AF

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/18 ساعت 20:28

  ایرانسل و سازمان فنی و حرفه‌ای تفاهم‌نامه آموزش دیجیتال امضا کردند

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۴۸/٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۴-٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۱٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C-٪D۸٪AD٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۱٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪AA٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵-٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪B۴-٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪AC٪DB٪۸C٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۶٪D۸٪A۷-٪DA٪A۹٪D۸٪B۱٪D۸٪AF٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/18 ساعت 20:27

  افزایش ۱۳میلیونی مشترکان ۴G همراه اول طی یکسال

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۵۸/٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۴-۱۳٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۴٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-۴g-٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۴-٪D۸٪B۷٪DB٪۸C-٪DB٪۸C٪DA٪A۹٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/18 ساعت 20:27

  عضویت در هیچ تشکل صنفی نباید اجباری باشد

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۴۷/٪D۸٪B۹٪D۸٪B۶٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AA-٪D۹٪۸۷٪DB٪۸C٪DA٪۸۶-٪D۸٪AA٪D۸٪B۴٪DA٪A۹٪D۹٪۸۴-٪D۸٪B۵٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۱٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪AF-٪D۸٪A۷٪D۸٪AC٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۴٪D۸٪AF

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/25 ساعت 20:29

  قانون جدید چین برای جلوگیری از اعتیاد اینترنتی کودکان

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۵۰۴/٪D۹٪۸۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶-٪D۸٪AC٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪AF-٪DA٪۸۶٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶-٪D۸٪AC٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۸٪DA٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۹٪D۸٪AA٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA٪DB٪۸C-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/25 ساعت 20:29

  نخستین «گزارش پایداری» ایرانسل منتشر شد

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۵۰۵/٪D۹٪۸۶٪D۸٪AE٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶-٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۴-٪D۹٪BE٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۴-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA٪D۸٪B۴٪D۸٪B۱

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/24 ساعت 18:30

  قانون جدید چین برای جلوگیری از اعتیاد اینترنتی کودکان

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۵۰۴/٪D۹٪۸۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶-٪D۸٪AC٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪AF-٪DA٪۸۶٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶-٪D۸٪AC٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۸٪DA٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۹٪D۸٪AA٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA٪DB٪۸C-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/24 ساعت 18:30

  تحریم‌های بی‌سابقه سایبری علیه روسیه

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۹۷/٪D۸٪AA٪D۸٪AD٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۹٪۸۵-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪A۸٪DB٪۸C-٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۲٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۹٪۸۷

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/24 ساعت 18:30

  برگزاری وب‌سمینار علم داده توسط آکادمی ‌ایرانسل

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۵۰۳/٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۸-٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱-٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۵-٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷-٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪D۸٪B۷-٪D۸٪A۲٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۴

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/24 ساعت 18:29

  فرآیندهای اینماد تسهیل می‌شود

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۹۲/٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۸٪A۲٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۸٪AF-٪D۸٪AA٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۴-٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C-٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/24 ساعت 18:29

  بی‌توجهی به فرهنگ‌سازی، پاشنه آشیل شبکه ملی اطلاعات است

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۵۰۰/٪D۸٪A۸٪DB٪۸C-٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۸٪AC٪D۹٪۸۷٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۶٪DA٪AF-٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪DB٪۸C-٪D۹٪BE٪D۸٪A۷٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۲٪D۸٪B۴٪DB٪۸C٪D۹٪۸۴-٪D۸٪B۴٪D۸٪A۸٪DA٪A۹٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۸٪AA

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/23 ساعت 19:47

  یکی از علل فشار خون بالا موبایل است

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۸۴/٪DB٪۸C٪DA٪A۹٪DB٪۸C-٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۴-٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۴٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱-٪D۸٪AE٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۴

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/23 ساعت 19:47

  رئیس جمهور: پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نور از جلوه‌های اقتدار ملی است

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۸۱/٪D۸٪B۱٪D۸٪A۶٪DB٪۸C٪D۸٪B۳-٪D۸٪AC٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱-٪D۹٪BE٪D۸٪B۱٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۱٪D۹٪۸۲٪DB٪۸C٪D۸٪AA-٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۸٪B۲-٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱-٪D۸٪AC٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۲٪D۸٪AA٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/23 ساعت 19:47

  بنیاد ملی نخبگان و وزارت کشور تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۸۹/٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۶٪D۸٪AE٪D۸٪A۸٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AA-٪DA٪A۹٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱-٪D۸٪AA٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵-٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۶٪D۸٪A۷-٪DA٪A۹٪D۸٪B۱٪D۸٪AF٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/23 ساعت 19:47

  ایران کاندیدای تصاحب گرانترین خط موبایل جهان شد

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۸۰/٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۸٪AA٪D۸٪B۵٪D۸٪A۷٪D۸٪AD٪D۸٪A۸-٪DA٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶-٪D۸٪AE٪D۸٪B۷-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۴-٪D۸٪AC٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/23 ساعت 19:46

  رجیستری گوشی تلفن همراه ترفند جدید مجرمان سایبری

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۸۶/٪D۸٪B۱٪D۸٪AC٪DB٪۸C٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪DA٪AF٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۴٪DB٪۸C-٪D۸٪AA٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۱٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷-٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۱٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF-٪D۸٪AC٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪AF-٪D۹٪۸۵٪D۸٪AC٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DB٪۸C

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/22 ساعت 18:36

  آیفون SE جدید با چه ویژگی‌هایی به بازار می‌آید

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۶۶/٪D۸٪A۲٪DB٪۸C٪D۹٪۸۱٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶-se-٪D۸٪AC٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪AF-٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪DA٪۹۸٪DA٪AF٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪DB٪۸C-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱-٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C-٪D۸٪A۲٪DB٪۸C٪D۸٪AF

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/22 ساعت 18:35

  امکان هک سری گلکسی S۲۲ با حفره امنیتی اندروید ۱۲

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۷۲/٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۷٪DA٪A۹-٪D۸٪B۳٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪DA٪AF٪D۹٪۸۴٪DA٪A۹٪D۸٪B۳٪DB٪۸C-s۲۲-٪D۸٪AD٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪AA٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF-۱۲

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/22 ساعت 18:35

  طرح دیجی‌پی برای خرید اقساطی کارکنان گروه صنعتی ایران‌خودرو از دیجی‌کالا

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۶۸/٪D۸٪B۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AD-٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪AC٪DB٪۸C-٪D۹٪BE٪DB٪۸C-٪D۸٪AE٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۸٪AF-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۲٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۸٪B۷٪DB٪۸C-٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DA٪A۹٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪DA٪AF٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۷-٪D۸٪B۵٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۹٪D۸٪AA٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪AE٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸-٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪AC٪DB٪۸C-٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/22 ساعت 18:35

  تخلف وزارت بهداشت در اجرای نسخه الکترونیکی

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۷۳/٪D۸٪AA٪D۸٪AE٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۱-٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AA-٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۴٪D۸٪AA-٪D۸٪A۷٪D۸٪AC٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۳٪D۸٪AE٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪DA٪A۹٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪DA٪A۹٪DB٪۸C

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/22 ساعت 18:34

  تاکید دولت بر اصلاح نظام تعرفه‌گذاری خدمات شبکه ملی اطلاعات در سال آینده

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۶۹/٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪DA٪A۹٪DB٪۸C٪D۸٪AF-٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۴٪D۸٪AA-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۵٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۸٪AD-٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵-٪D۸٪AA٪D۸٪B۹٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۱٪D۹٪۸۷-٪DA٪AF٪D۸٪B۰٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C-٪D۸٪AE٪D۸٪AF٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۸٪AA-٪D۸٪B۴٪D۸٪A۸٪DA٪A۹٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۸٪AA-٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴-٪D۸٪A۲٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/22 ساعت 18:34

  شناسایی ۲۶۰ اینفلوئنسر برای اخذ مالیات

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۷۰/٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪DB٪۸C-٪DB٪B۲٪DB٪B۶٪DB٪B۰-٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۱٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۶٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۳٪D۸٪B۱-٪D۸٪A۷٪D۸٪AE٪D۸٪B۰-٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AA

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/22 ساعت 18:34

  مخالفت دولتی‌ها و خصوصی‌ها با افزایش حق‌السهم دولت از اپراتورها

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۶۲/٪D۹٪۸۵٪D۸٪AE٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA-٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۴٪D۸٪AA٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷-٪D۸٪AE٪D۸٪B۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۵٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۴-٪D۸٪AD٪D۹٪۸۲-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵-٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۴٪D۸٪AA-٪D۸٪A۷٪D۹٪BE٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/22 ساعت 18:33

  آمارتان مستدام
  #یادداشت
  #علی_شمیرانی

  https://www.itmen.ir/note/۲۷۸۴۶۵/٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/18 ساعت 20:28

  آیفون ۵G ارزان در راه است

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۵۴/٪D۸٪A۲٪DB٪۸C٪D۹٪۸۱٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶-۵g-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/18 ساعت 20:28

  دادگاه آمریکا شکایت سهامداران گوگل را تایید کرد

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۵۵/٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪DA٪A۹٪D۸٪A۷-٪D۸٪B۴٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪AA-٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-٪DA٪AF٪D۹٪۸۸٪DA٪AF٪D۹٪۸۴-٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪DB٪۸C٪D۸٪AF

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/18 ساعت 20:28

  جنگ مجازی تمام‌عیار روسیه و اوکراین

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۵۰/٪D۸٪AC٪D۹٪۸۶٪DA٪AF-٪D۹٪۸۵٪D۸٪AC٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪DB٪۸C-٪D۸٪AA٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵-٪D۸٪B۹٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱-٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۸٪DA٪A۹٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/18 ساعت 20:28

  الزام بیمه‌ها به پرداخت هزینه اجرای نسخه الکترونیکی

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۵۲/٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵-٪D۸٪A۸٪DB٪۸C٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷-٪D۹٪BE٪D۸٪B۱٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AE٪D۸٪AA-٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۲٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪D۸٪AC٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۳٪D۸٪AE٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪DA٪A۹٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪DA٪A۹٪DB٪۸C

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1400/12/18 ساعت 20:27

  تمامی سفته‌ها سال آینده الکترونیکی می‌شود

  https://www.itmen.ir/news/۲۷۸۴۵۷/٪D۸٪AA٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C-٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷-٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴-٪D۸٪A۲٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪DA٪A۹٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪DA٪A۹٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C-٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF