• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/11/01 ساعت 22:50

  #روی_پای_خود ایستادن یعنی بازار و جامعه مسئولیت کامل فعالیت اقتصادی را می‌پذیرد.یعنی اگر لازم است گوشت نمی‌خوریم،ولی به دولت اجازه نمی‌دهیم به اسم تامین گوشت به مداخلات ویرانگرش در اقتصاد غذا ادامه دهد. یک بار برای همیشه بهای آزادی اقتصادی را پرداخت می‌کنیم تا به توسعه دست یابیم

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/11/01 ساعت 06:43

  دعوت به #روی_پای_خود ایستادن نفی برونگرایی نیست.حرف این است که وقتی به هر دلیل ارتباطات بین المللی محدود شده، به بهانه این محدودیتها به تضعیف حاکمیت قانون و حکمرانی خوب در اقتصاد رو نیاوریم تا حداقل از مزایای عملکرد مولد داخلی #اقتصاد بهره مند باشیم #ایران_سراى_امید

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/30 ساعت 22:53

  این روزها بحث تحریم و محدودیتهای تجارت بین المللی ایران داغ است و توجه به بحث درونگرایی یا برونگرایی اقتصاد بیشتر شده.در این پس زمینه،دعوت به #روی_پای_خود ایستادن ممکن است تعبیر به تقدیس درونگرایی و انزوا طلبی و اقتصاد بسته شود.با این هشتگ توضیح می‌دهم که واقعیت جز اینست

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/30 ساعت 17:39

  ۶-فعالان اقتصادی کشور باید ابتدا خود به ارزش ظرفیت درونزای ملی در روند احیای قدرت ملی واقف شوند تا در مرحله بعد بتوانند با کمک جامعه مدنی و سیاستمداران، تمرکز بر این ظرفیتها را تبدیل به اولویت نخست امنیت و توسعه ملی کند #ایران_سرای_امید #رشته_توئیت #رشتو

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/30 ساعت 06:08

  ۴-تبیین ظرفیتها،همچنین به معنای نفی مطالبه گری نیست،بلکه به معنای روشن ساختن دستور کار و عملگرایانه ساختن گفتگوها در سطح ملی و منطقه‌ای و بین المللی است #ایران_سرای_امید #رشته_توئیت #رشتو

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/29 ساعت 22:15

  ۲-نبرد ایران و دشمنانش، مسابقه زمان و تمرکز است. تا زمانی که تمرکز ما بر ظرفیتهای درونزای کشور است، زمان به نفع ما می‌گذرد، اما اگر تمرکز ما از ظرفیتهای درونزا به تهدیدهای محیطی معطوف شود،زمان عامل فرسایش ما می‌شود #ایران_سرای_امید

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/28 ساعت 23:42

  رابطه پرتنش #کیروش و #فوتبال_ایران نشان می‌دهد،واردات دانش فنی و دسترسی به علم روز گرچه نیازمند کار با خبرگان بین المللی است،اما همزمان محتاج پس زمینه فرهنگی در حوزه مدیریت دانش و تفکر سیستمی است تا هضم و جذب دانش و خدمات دانش بنیان خریداری شده به درستی صورت پذیرد. #تیم_ملی

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/28 ساعت 17:46

  ۱-فرهنگ ایران،فرهنگ تاب آوری و نوزایی است،فرهنگ چیرگی فضیلت بر خشونت است تهدید واقعی، ناملایمات محیطی نیست،تهدید واقعی این است که ما تحت تاثیر تبلیغات بدخواهان یا رفتارهای خشونت طلبان از این فرهنگ و ظرفیتهای عظیم #ایران عزیز غافل یا ناامید شویم #ایران_سرای_امید #رشته_توییت #رشتو

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/28 ساعت 11:28

  بررسی نسبت ضرائب مالیاتی و سهم مالیات از GDP بیانگر وجود #فرارهای_مالیاتی گسترده که در کشور است که از فقدان یک نظام نظارت و ممیزی مالی یکپارچه ناشی می‌شود. ایجاد شفافیت مالی فراگیر در مقیاس ملی سنگ زیربنای عدالت اقتصادی است. #شفافیت

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/28 ساعت 00:58

  #پرسش_روز چرا دولت جزئیات عملکرد کسب درآمد مالیاتی را منتشر نمی‌کند تا مشخص شود در این جامعه کدام گروه‌ها و طبقات، در تولید و مصرف کالاهای عمومی به دیگران سوبسید می‌دهند؟

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/27 ساعت 19:16

  #پرسش_روز چرا بعد از سالها آزمایش ناموفق ،مردم و مسئولین به دنبال اسطوره تخیلی «مدیران مردمی» هستند که پای درد دل مردم بنشینند؟ چرا متوجه نمی‌شویم که نیاز ما فرآیندها و سیستمهای دقیق و سنجیده‌ای است که بشود از آنها پاسخ گرفت،نه مردان مهربانی که با لبخند به درددل ما گوش دهند!

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/26 ساعت 21:53

  #دیپلماسی_اقتصادی باید بیانگر بینش و تعهد مدیریت سیاسی کشور به کاربست رویکردهای اقتصادی و توسعه در ایجاد،حفظ و تقویت صلح و امنیت باشد

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/26 ساعت 18:05

  نمایندگان و سخنگویان مبرز و فرهیخته‌ای همچون آقای دکتر #پدرام_سلطانی عنصر مهمی از سرمایه اجتماعی بخش خصوصی و زبان فصیح #اتاق_بازرگانى در بازتاب خرد جمعی فعالان اقتصادی و مطالبه عملکرد اصولی از سیاستگذارند کاش در متن یا کنار اتاق،همیشه از خرد و دانش و نیک اندیشی شان بهره مند باشیم

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/25 ساعت 21:43

  آقای #همتی گفتند باید اعتماد مردم به #بانک_مرکزی احیا شود. اینکار راه حل ساده و در عین حال دشواری دارد. سیاستگذار باید نشان دهد در مسیر تنظیم و کنترل #بازار به حفظ حقوق اقتصادی شهروندان و بنگاه‌ها ملتزم است و به بهانه مداخله برای تنظیم بازار حقوق سایرین را نقض نمی‌کند.

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/24 ساعت 11:43

  مورد داریم که یک سازمان دولتی،یک شرکت دولتی،یک نهاد حاکمیتی غیر دولتی غیر عمومی، یک نهاد عمومی غیر دولتی و یک سازمان غیردولتی غیر انتفاعی غیر عمومی با هم رفتن در یک شرکت خصوصی شراکت کردن! شما اینو هر جای دنیا تعریف کنی یا می‌برندت تیمارستان یا بهت پناهندگی می‌دن! #خصوصی_سازی

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/23 ساعت 23:22

  همانطور که مرکز پژوهشهای مجلس هم هشدار داده،ارزیابی بسیار دست بالای درآمدهای #بودجه٩٨ سبب می‌شود،ساختار هزینه تعریف شده در بودجه فاقد موضوعیت باشد و دولت قادر است در قالب مدیریت تخصیص ساختار هزینه بودجه را زیر و رو کند. برای دفاع از #شفافیت مالی دولت نیازمند تمهیدات جدی هستیم

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/22 ساعت 21:48

  جناب #حناچی گفته اند اخذ عوارض از تونلها در مرحله کارشناسی است و نباید در #رسانه مطرح می‌شد. اتفاقا اقتضای #حکمرانی_خوب، طرح سناریوهای تصمیم گیری در مرحله بررسی کارشناسی در رسانه‌ها و ارزیابی شدن توسط افکار عمومی و متخصصان است. رسانه جارچی حاکم نیست انعکاس خردجمعی جامعه است.

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/22 ساعت 20:00

  #پرسش_روز فقدان چشم انداز یکی از مهم‌ترین معضلات و آسیبهای فراگیر جامعه ایران بویژه در میان #جوانان است. آیا این آسیب صرفا مرتبط با وضعیت اقتصادی است؟ چه عوامل فرهنگی،اجتماعی و روانشناختی در بروز این مشکل نقش ایفا می‌کنند؟

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/22 ساعت 13:17

  امید چیزی بیش از ارزیابی فرصت و تهدیدهای محیط است. #امید انگیزه و آمادگی برای مدیریت راهبردی صحیح،حتی در شرایط بروز تهدیدهای جدی است. واقع بینی در ارزیابی تهدیدها نه فقط نافی امید نیست بلکه زیربنای ایجاد یک «امید راهبردی» قابل اتکا و پایدار است

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/21 ساعت 13:02

  #پیشنهاد_روز ایام ضعف و شکست را برای یافتن دوست خوب و مطالعه در زوایای پنهان شخصیت تان مغتنم شمارید که وقتی سوار بر اسب قدرت و موفقیت هستید، انجام این دو کار بسیار دشوار است. #دوست_خوب

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/20 ساعت 23:56

  بناهای قدیمی تجلی روح تاریخ در کالبد شهرند. انتقال دفتر وزیر ارتباطات به عمارت کلاه فرنگی که انشاالله با رعایت ضوابط حفظ میراث صورت پذیرفته می‌تواند زمینه ساز احیا و حراست این بنای ارزشمند و الهام بخش همه مدیرانی که چنین ساختمانهایی در حوزه مدیریتشان دارند، باشد @azarijahromi

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/20 ساعت 21:40

  #صلح از #جنگ شجاعانه‌تر است، زندگى کردن از کشتن و کشته شدن. جستجوی ناشناخته‌ها از تعصب ورزیدن. رواداری،تعامل و رقابت مولد از دیوار کشیدن و نفرت پراکندن. همه اینها یعنی توسعه ،شجاعانه‌ترین آرمان بشری . سالروز شهادت #امیرکبیر و روز ملی #توسعه گرامی باد.

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/19 ساعت 19:05

  اهتمام دولت در اجرای رهنمود ارزشمند رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه بر اساس الزامات اقتصاد مقاومتی ،می تواند فعالان بخش خصوصی را به وجود عزم سیاسی جدی در حاکمیت برای ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی امیدوار سازد

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/19 ساعت 10:10

  دستورالعمل ایجاد بازار متشکل معاملات ارزی می‌تواند نقطه امیدی برای ایجاد یک آزادی نظام مند در #بازار_ارز کشور باشد. امیدواریم سیاستگذار با پرهیز مداخلات ساختاری مستمر در این بازار ثبات نسبی ایجاد شده در فضای معاملات ارزی کشور را تثبیت کند

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/18 ساعت 21:14

  برای تقویت اقتصاد ملی، سیاستگذار به جای حمایت از تولید داخلی، دولت را از مداخلات و ارسال سیگنال هاى مغشوش کننده در نظام اقتصادی کشور منع کند. #فضاى_کسب_و_کار

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/11/01 ساعت 23:27

  آیا توسعه اقتصادی پایدار بدون جهانی شدن ممکن است؟ هرگز!اما برای جهانی شدن باید ابتدا #روی_پای_خود ایستاد. نه دولت قادر است بدون واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی از تحریمها بگذرد و نه بخش خصوصی بدون بریدن بند نافش از دولت می‌تواند از فرصت جهانی شدن بهره مند گردد

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/11/01 ساعت 18:49

  تفاوت اساسی یک اقتصاد بسته متمرکز و اقتصادی که #روی_پای_خود می‌ایستد این است که در شق اول اقتصاد در خدمت سیاست است، اما در شق دوم اقتصاد مستقل از سیاست است و این هر دو در خدمت توسعه.بخشی از #روی_پای_خود ایستادن #اقتصاد تکیه نکردن به #سیاست است. #ایران_سراى_امید #رشته_توئیت #رشتو

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/30 ساعت 22:55

  #روی_پای_خود تفاوت اساسی و اصیل یک اقتصاد باز و بسته،تفاوت در میزان درونگرایی و برونگرایی نیست.میزان درونگرایی و برونگرایی تحت تاثیر شرایط محیطی و پتانسیل درونی #اقتصاد تعیین می‌شود.تفاوت اساسی یک اقتصاد باز و بسته میزان رعایت #حکمرانی-خوب است #ایران_سراى_امید

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/30 ساعت 19:06

  تصمیم #مجلس در مورد ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند،به بازار #ارز کمکی نمی‌کند،به تولید داخل کمکی نمی‌کند،موجب آشفتگی و ناکارآمدی بازار می‌شود،#فساد و #قاچاق را افزایش می‌دهد. اما مهم‌تر از همه اینها نقض حاکمیت قانون و حقوق پایه اقتصادی جامعه و فعالان اقتصادی است

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/30 ساعت 10:58

  ۵-تبیین ظرفیتهای درونزای ملی با تاکید بر نقش آفرینی بخش خصوصی،در ابتدا منسجم کننده فعالان اقتصادی و در مرحله بعد همراه کننده جامعه مدنی،سیاستمداران و بازیگران بین المللی با پروژه احیای قدرت ملی ایران است.قدرتی که بی شک یکی از ستونها امنیت و بهروزی در منطقه است #ایران_سرای_امید

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/29 ساعت 23:30

  ۳-تبیین ظرفیتهای درونزای کشور به معنای نادیده گرفتن تهدیدها و مشکلات نیست. بلکه روشن ساختن راه حل هایی است که برای عبور از تهدیدها و غلبه بر مشکلات وجود دارد #ایران_سرای_امید #رشته_توئیت #رشتو

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/29 ساعت 12:35

  محیط زیست ذینفع بی صدای نظام اقتصادی ماست و این ریشه تمام مشکلات محیط زیست از جمله آلودگی هواست. نخستین گام رفع مشکلات زیست محیطی تقویت صدای #محیط_زیست در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری است. #روز_ملی_هوای_پاک

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/28 ساعت 19:37

  فرمایش آقای #همتی در مورد بستن روزنه‌های #رانت و #فساد در شرایط دشوار و پیچیده کنونی، رویکردی امیدوار کننده از سوی سیاستگذار ارشد پولی کشور است. امیدواریم حسن تدبیر در اتخاذ رویکردهای سیستمی و مبتنی بر کارایی و تعادل بخشی برای مبارزه با فساد،این #امید را محافظت و تقویت کند

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/28 ساعت 15:41

  #ایران_سرای_امید دعوتی است از همه فعالان بخش خصوصی برای تبیین ظرفیتهای درونزای اقتصاد ملی، جهت اتخاذ رویکردی برونگرا و سازنده به نقش پذیری منطقه‌ای و جهانی ایران، با محوریت حفظ و تقویت امنیت ملی با استفاده از ظرفیتهای اقتصادی. #رشته_توییت #رشتو

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/28 ساعت 10:37

  ای کاش #دولت کسری از منابع یارانه یکسال را صرف ایجاد سیستم یکپارچه ارزیابی مالی و هوشمندسازی سیستم حمایتی می‌کرد تا امروز مجبور نباشیم برای حمایت وحفاظت از #معیشت یک اقلیت ۱۰ الی ۲۰ درصدی به ۸۰ میلیون نفر #یارانه بدهیم

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/27 ساعت 23:38

  #پیشنهاد_روز احتمالا هیچکس نمی‌تواند عاشق نشنال جئوگرافی نباشد.سرگرمی آموزنده و مفرحی که از کودک ۱۰ساله تا کهنسال ۱۰۰ساله را پای هر جلد از مجلاتش میخکوب می‌کند.#نشنال_جئوگرافی فارسی به مناسبت آغاز ششمین سال انتشار دوره کامل ۵ساله را با تخفیفی چشمگیر می‌فروشد.

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/27 ساعت 14:11

  یکی از عدم توازنهای مهم #بودجه٩٨ ، عدم توازن مسئولیت و اختیار است. در شرایطی که صدا و سیما هیچگونه مسئولیت و هزینه‌ای بابت مشکلات ترافیکی کشور برعهده ندارد، چرا ۵ درصد درآمد جریمه‌های رانندگی که قاعدتا باید صرف مدیریت مسائل ترافیکی شود،مستقیما در اختیار صدا و سیما قرار می‌گیرد؟

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/26 ساعت 21:51

  #دیپلماسی_اقتصادی باید فراتر از همراه کردن چند بازرگان در سفرهای سیاسی یا تسهیلگری و کارسازی برای انجام معاملات کوتاه مدت باشد

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/25 ساعت 22:06

  آقای #همتی فرمودند #بانک_مرکزی نیاز ارزی واقعی مردم و بازار را تامین می‌کند.مشکل دقیقا اینجاست که سیاستگذار خود را معیار تمیز نیاز واقعی و غیرواقعی میداند. اصلا جناب همتى که اقتصاد خوانده اند ممکن است بفرمایندکدام مرجع مفهوم نیاز واقعی را تعریف کرده است؟

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/25 ساعت 01:22

  #دولت در تامین کالاهای اساسی و راهبردی با ارتکاب یک خطای استراتژیک به جای تعامل با #بازار رو به ابزار مداخله آورده است. هر اندازه بودجه عمومی کشور منابع بیشتری را به این راهبرد غلط تخصیص دهد نتیجه آن آشفتگی و وخامت بیشتر در روند تامین این کالاها و وضعیت زندگی مردم خواهد بود.

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/23 ساعت 23:33

  کاش دولت توضیح دهد بر اساس چه پیش بینی از نرخ #رشد و #تورم ساختار مالی #بودجه٩٨ را تنظیم کرده اند و انتظار دارند اهرمهای مالی بودجه بر رفتار اقتصاد کلان کشور چگونه تاثیر بگذارد؟ #کمیسیون_تلفیق چه جوابی برای این سوالات داشته که بر اساس آن به کلیات بودجه رای مثبت داده؟

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/23 ساعت 00:36

  #پیشنهاد_روز سمفونی زال و سیمرغ #حمید_متبسم، با صدای #همایون_شجریان را بشنوید.نمونه‌ای دلکش و البته نادر از موسیقی پلی فونیک و روایی ایرانی که به خوبی با ظرفیتهای دراماتیک داستان زال و سیمرغ تلفیق شده است

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/22 ساعت 20:28

  شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا حکم به تضمین حقوق سپرده گذاران #موسسات_مالى داده است . کاش آقایان بفرمایند حقوق اکثریت قانونمند جامعه را چگونه تضمین می‌کنند؟ کسانی که در این فعالیت غیرقانونی مشارکت نداشتند و امروز با مالیات تورمی هزینه این تخلفات را می‌پردازند!

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/22 ساعت 15:32

  جناب #نوبخت فرموده اند اهداف بودجه اشتغال،مهار فقر مطلق و کاهش تورم است.یاللعجب!قبلا بودجه یک سند مالی بود.گویا جدیدا عصای موسی شده و معجزه می‌کند. اقتصادکلان۱:کاربرد ابزارهای مالی برای افزایش اشتغال موجب افزایش تورم می‌شود و کاهش #تورم با این روش کاهش #اشتغال را به دنبال دارد.

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/21 ساعت 23:45

  این روزها ایده اخذ #عوارض از تونلهای درون شهری تهران در افکار عمومی بازتاب زیادی داشته.شهر نیازمند درآمد پایدار است و #شهروندان باید به الگوهای اخذ عوارض اینچنینی جهت تامین درآمد پایدار عادت کنند. در مقابل #شهرداری نیز باید در برابر بهره وری هر ریال از هزینه هایش پاسخگو باشد

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/21 ساعت 12:05

  #پرسش_روز قوت فضیلت انصاف در یک جامعه را زمانی می‌شود دید که قرار است اشخاص این معیار را بر علیه خود و برای محدود کردن خود به کار ببرند. چرا جایگاه انصاف در جامعه امروز ما این چنین ضعیف است؟

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/20 ساعت 22:20

  شکوفایی و بالندگی #اتاق_بازرگانى مانند هر سازمان دیگری در گرو بهره وری و ارزش آفرینی است و اعضاى آن پرچمداران ارتقای بهره وری و ارزش آفرینی در کشور همه به حق انتظار دارند اتاق ایران عصاره فضایل بخش خصوصی و در زمینه بهره وری و ارزش آفرینی نمونه‌ای مثال زدنی باشد. #اتاقى_براى_همه

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/19 ساعت 21:38

  در شرایطی که امواج تهدید کننده اقتصاد و جامعه ایران ،در محیط ملی و بین المللی سرکش و خروشانند، برآمدن نسلی از مدیران جوان کاردان،واقع بین و توسعه گرادر بخش خصوصی ،که مسلح به تفکر کارآفرینی و متعهد به فرهنگ خلق ارزشند نقطه امیدی برای آینده این سرزمین است. #اتاقى_براى_همه #اتاق_نهم

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/19 ساعت 16:35

  #شوخی_روز اینکه حاج آقای عسگراولادی با این سن و سال و وضع و حال با قدرت و نشاط در انتخابات اتاق حاضر می‌شوند نشان می‌دهد به رغم همه مشکلات امید به زندگی در فعالان بخش خصوصی بسیار بالاست! #اتاقى_براى_همه

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/18 ساعت 23:07

  #پیشنهاد_روز یک دوره ارزیابی ریسک و یک دوره مدیریت ریسک بگذرانید. مهم نیست در چه زمینه‌ای. ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک به شما می‌آموزید چگونه به جای دانسته هایتان بر حسب نادانسته هایتان تصمیم بگیرید