• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/08/20 ساعت 22:12

  دولت مرجع فکری خودش را در الگوهای غربی قرار داده است، آن هم در الگوهای غربی چند دهه اخیر، یعنی الگوهای نئولیبرالی و علت اصلی این شرایطی که در اقتصاد ایجاد کرده است که من آن را شرایط فاجعه‌بار نامیدم، علتش دقیقاً تبعیت از الگوهای غربی نئولیبرال است.
  #روحانی

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/08/02 ساعت 22:24

  بیانیه گام دوم انقلاب پتانسیل‌های انقلاب اسلامی را به‌صورت منطقی و مستدل شرح داده است، باید به شبهات پاسخ دهیم تا شبهات بیانیه #گام_دوم_انقلاب را تحت تأثیر قرار ندهند.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/07/06 ساعت 22:03

  برای مبارزه جدی با #فساد اقتصادی، باید از مرزهای منحط #اقتصاد و شبه‌مدرن عبور کرد و برای تدوین مدل #اقتصاد_مقاومتی تئوری‌پردازی کرد و بر پایه‌ی آن الگوی نظری و تئوریک، سنگ‌بنای ساختمان اقتصاد مقاومتی را پی‌ریزی کرد و بنای آن را با بالا برد، ان‌شاءالله.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/07/02 ساعت 22:02

  ۱_درس‌های زیادی در اندیشه سیاسی #عاشورا نهفته دانست، سال ۱۱هجری پیامبر رحلت می‌کند وسال ۶۱هجری واقعه عاشورا رخ می‌دهد ویزید حاکم اسلامی می‌شود. این اتفاق نشان‌دهنده استحاله و #نفوذ سازمان‌یافته است. #اشرافیت وتجمل‌گرایی وطبقه پرنفوذ ثروتمند از دل حکومت‌گران وصحابه بوجود آمده‌اند.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/06/29 ساعت 11:51

  اگرنئولیبرالها نتوانندمردم را فریب دهند وآموزه‌های اشتباه خودشان رابه جامعه القا کنند و #مطالبه عدالت‌محور جامعه تداوم یابدچشم‌انداز بسیار روشنی را می‌بینم که جامعه ما پای صندوق رای به مدافعان ومروجان ومجریان سیاستهای اقتصادی و اجتماعی #نئولیبرال، نه بگوید.
  #انتخابات

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/06/27 ساعت 22:05

  سه دهه است که سیاست‌های سرمایه‌سالارانه #حزب_کارگزاران درحال اجراست واین سیاستها،حرکت #انقلاب در مسیراجرای عدالت را دچار مشکل کرده است. توسعه مدنظر این حزب، توسعه سرمایه‌ داری است که همگی درتقابل با #عدالت است وحالا اینها مدعی هستند عدالت از مسیر سیاستهای توسعه‌ای این حزب میگذرد!

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/06/25 ساعت 22:05

  مسئولان #حزب_کارگزاران به دنبال این هستند که از اعتراضاتی که نتیجه سیاست‌های اقتصادی خودشان است به عنوان فرصت استفاده کنند و الان به عنوان مدعی ظاهر شوند تا خود را از موضع پاسخگویی خارج کرده و طلبکار شوند و میوه سیاسی این موضع‌گیری را در #انتخابات آتی #مجلس و ریاست‌جمهوری بچینند.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/06/12 ساعت 22:44

  باید در مسیر #انقلاب به‌تمامی شبهه‌ها پاسخ دهیم و اجازه ندهیم این شبهه اهداف بیانیه #گام_دوم_انقلاب را تحت شعاع قرار دهد.
  بیانیه دوم انقلاب در برخی موارد مورد کم‌لطفی قرار گرفت البته این خصوصیت‌های متون عمیق و انسانی است و معمولا زمان انتشار این آثار از آن غفلت می‌شود.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/06/10 ساعت 14:45

  ازسال ۶۰تا ۶۸، #دولت حاکم هیچ حرکتی برای تغییرساخت #اقتصاد شبه‌مدرن ایران انجام نداد،مسئولین آن دوره وزرا،مدیران هاشمی وخاتمی وامروز هستند.
  همان شبکه #بروکراتیک مدیرانی که دردهه۶۰ در راس بودندامروزنیزحاکم بوده و۷۰درصداین بدنه ثابت است امامدیران دراین سیستم بایکدیگرجابه‌جامیشوند.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/06/08 ساعت 14:38

  هر کشوری که در عرصه جهانی بدل به یک #قدرت شده است با سرشاخ شدن و فاصله گرفتن به شرایط ایده‌آل رسیده است و باید پذیرفت که با #وابستگی نمی‌توان به این شرایط رسید.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/06/07 ساعت 10:18

  علت اصلی مشکلات #اقتصادی امروزایران تداوم ساختاراقتصادشبه‌مدرن نامتوازن است که میراث دوره رضاخان بوده، #انقلاب اسلامی ساخت #سیاسی غرب‌زدگی درایران را فروپاشیداماساخت اقتصادی به علت حضور جریان روشنفکری متاثر ازآموزه‌های شبه‌مدرن در پیکره سیاسی،اجرایی وکارشناسی کشور تغییر پیدانکرد.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/06/03 ساعت 22:13

  قیمت #نفت از ۱۹۷۳، بالا رفت و سرمایه زیادی را وارد کشور کرد اما همین سرمایه هم به صورت عادلانه توزیع نشد و مردم از آن بهره‌مند نشدند، رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی در دوره‌ی #پهلوی ابداً نتیجه #رشد_اقتصادی در این دوره نیست بلکه حاصل فروش روزی ۶میلیون بشکه نفت بود.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/05/14 ساعت 22:46

  دردناکی ماجرا این است که فرهنگ خودباخته درمسئولان ماظاهر شده وتنها راه این است که درعرصه اقتصادبانئولیبرال‌ها و سیاستهایشان و درعرصه #فرهنگ باروندهای فرهنگی آنها بجنگیم وفقط ازطریق این #مبارزه است که میتوانیم این فرهنگ راعقب برانیم ووظیفه نیروهای #انقلابی مقابله بااین فرهنگ است.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/05/11 ساعت 21:54

  هیچ‌کس مانند #شیخ_فضل_الله_نوری ماهیت غرب مدرن را در دوره #مشروطه درک نکرد.
  شیخ فضل الله، نابغه‌ و پدیده‌ای بی‌نظیر بود، در دوره‌ای که هنوز مظاهر #روشنفکری ظهور نکرده و ماهیت ادعاهای آنها دقیقا آشکار نشده، عمق این جریان را می‌بیند، این مسئله نشانه عظمت علمی و فکری ایشان است.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/02/15 ساعت 23:34

  اگر علت مشکلات اقتصادی امروز سرسختی در نظام جهانی و مقابله با #آمریکا و راه‌حل‌اش مستحیل شدن در نظام جهانی است چرا کشورهایی مانند مصر که همگن با نظام جهانی شدند و مصری که حیاط خلوت آمریکاست، وضعیتشان از هر نظر از ما بدتر است.
  #گروگانگیری_معیشت

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/02/12 ساعت 22:30

  باوجود مدیران بی‌خیال مدل آرمانگرایی انقلابی در عرصه‌ی اقتصاد و فرهنگ محقق نمی‌شود، نظام جهانی مانند قطاری است که ما از سال ۱۲۱۵ وارد توالت این قطار شده‌ایم والان نیز که می‌خواهیم از آن خارج شویم می‌گویند که شما با نظام جهانی سر دشمنی دارید.

  #روز_جهانی_کارگر

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/01/22 ساعت 22:05

  امروز دفاع از #سپاه در برابر امپریالیسم جهانخوار آمریکا، دفاع از #استقلال و عزت و دفاع از آرمان‌های انقلابی در برابر سلطه‌گری و تجاوزپیشگی و استثمارگری سرمایه‌ مالی جهانی است.
  #من_هم_سپاهی_ام

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/01/18 ساعت 22:18

  #حزب_الله،بدنه اصلی ونیروی پیشروانقلاب وحلقه اتصال رهبری وولایت وامامت به توده‌ها وامت است،حزب الله درمبارزه با #جنگ نرم وجنگ اقتصادیِ توأمان دشمن،بایدکه بابصیرت ورزم‌آماده باشدوازهمه مهمترولایتمدارانه وتابع مطلق ولی امرمسلمین جهان،حضرت آیت الله العظمی #امام_خامنه‌ای عمل نماید.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/01/12 ساعت 22:13

  سیطره‌ی اقتصاد غرب‌زده‌ی شبه‌مدرن به مانعی برای رسیدن #ایران به #استقلال اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی بدل گردیده است. #اقتصاد_مقاومتی در واقع ساخت مناسب و بدیل انقلابی و عدالتخواهانه‌ای است که باید جایگزین مدل بیمار و بحران‌زده‌ی اقتصاد غرب‌زده شبه‌مدرن گردد.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/01/08 ساعت 22:38

  مسئله اصلی ما ساختارسازی و نهادسازی در عرصه #اقتصاد و #فرهنگ است، زیرا جریانی در ایران همچنان اقتصاد شبه‌مدرن(میراث استعمار و دوره پهلوی) را می‌خواهد حفظ کند و مانع تحقق اقتصاد #عدالت‌ محور و بومی و برگرفته از آموزه‌های دینی می‌شود.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/12/02 ساعت 22:08

  دغدغه‌ها و پرسش‌های وجودی جای دیگری را جست‌وجو می‌کنند و با #فلسفه و عقلانیت نمی‌توان به پاسخی پذیرفتنی رسید. علم حضوری بر علم حصولی تقدم دارد.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/11/27 ساعت 22:17

  روح آرمانگرایی #انقلاب، زمینه رابرای رویش امثال شهید حججی‌ها فراهم کرد. اما در داخل، مساله‌ای جدی داریم، به این معنا که جناحی استحاله‌طلب ونئولیبرال وجود دارد که در دوعرصه #اقتصاد و #فرهنگ خانه کرده است ومتاسفانه نقش‌ تاثیرگذاری دارد و میتواند خطری برای آینده انقلاب تلقی شود.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/11/25 ساعت 22:33

  مهم‌ترین شاخصه #انقلاب، حقانیت تاریخی‌ای است که خودش را درجاذبه ایدئولوژیک انقلاب ودر قالب رهبری توانمند و هوشمند نشان می‌دهد. ترکیب این سه عامل موجب این شده که انقلاب درقالب جریانی فراگیر ومردمی استمرار پیدا کندوفرایند این روند باعث مانایی آن شده است.
  #ایران
  #گام_دوم_انقلاب

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/11/21 ساعت 22:08

  #انقلاب_اسلامی برای این‌که بتواند بنای کژ غرب‌زدگی شبه‌مدرن را دگرگون کند، باید ساخت سیاسی آن را که تجسمش رژیم پهلوی بود و ساخت‌های اقتصادی و اجتماعی آن را عوض می‌کرد واین نیازمند #دوران_گذار بود.

  #رشته_توییت

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/11/14 ساعت 23:13

  می‌خواهند در جامعه تشنج ایجاد کنند و برجام و خسارت محض دیگری را بر مردم تحمیل کنند.

  #هزینه_سازش

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/09/07 ساعت 22:43

  همان مدیران غرب‌زده‌ای که ما را به وادادگی و عدم #مقاومت در برابر نظام جهانی سلطه می‌خوانند، #رانت‌خواری، گسترش فقر و توزیع ناعادلانه ثروت را دامن می‌زنند.
  #بنزین۳۰۰۰تومانی

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/08/12 ساعت 10:25

  در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که اگر کسی بخواهد کار انقلابی کند علاوه بر تبیین تئوری‌ جدید، باید #مقاومت شبکه‌های شکل گرفته قدرت و ثروت را نیز در هم بشکند. رویارویی تفکر انقلاب با جریان #نئولیبرال در حال حاضر مسئله مرگ و زندگی است.
  #احمقهای_درجه_دو

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/07/28 ساعت 22:01

  امروزه علت شرایط نامناسب اقتصادی مملکت، توجه نکردن به انقلابی‌گری و مدیریت #انقلابی است و باید تفکر انقلابی عینیت پیدا کند، برخی علت دشواری‌های اقتصادی را #مقاومت انقلاب اسلامی در برابر #اقتصاد وابسته‌ساز استکباری می‌دانند؛ این سخنی نادرست است.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/07/02 ساعت 22:02

  ۲_امروز هم ما با چنین پدیده‌هایی روبه رو هستیم. ما امروز با طبقه نوظهور سرمایه‌گذاری در درون مدیریت‌مان مواجهیم.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/06/29 ساعت 22:42

  در دوران #احمدی_نژاد اگرچه مدیران کارگزارانی کمابیش کنارگذاشته شدند اما زیرساختهای اقتصادی و الگوهای تعیین‌کننده روندهای کلان سیاستگذاری اقتصادی،به هیچ وجه تغییرنکرد وهمان خط #نئولیبرالی تداوم یافت،تنها اتفاق تازه ورودمستقیم #دولت درفرآیندمسکن‌سازی یاتعیین یارانه نقدی بود.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/06/28 ساعت 22:07

  راه #عدالت از اقتصاد #انقلابی و مردمی می‌گذرد. راه عدالت، حاکم شدن #اقتصاد مردمی و انقلابی است و این باید مطالبه عمومی جامعه باشد.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/06/26 ساعت 15:13

  بیانیه #حزب_کارگزاران، بار دیگر ماهیت فکری نئولیبرالیستی خود را نشان داده است. سیاست‌های اقتصادی با ماهیت #نئولیبرالیستی که در سه دهه اخیر اجرایی شده است نتایج تلخ #اقتصادی اجتماعی به‌وجود آورده است.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/06/13 ساعت 14:53

  صنعتی شدن یک #الزام برای وضعیت فعلی کشور است اما نباید اجازه داد صنعتی شدن #فاصله‌_طبقاتی را زیاد کند.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/06/11 ساعت 15:13

  #رئیس_جمهور در سال۹۲ اعلام کرد ۷۰درصد مشکلات #اقتصادی ایران ریشه در سوء مدیریت دارد و ۳۰درصد به #تحریم باز می‌گردد در حالی که اگر روحیه‌ای انقلابی حاکم می‌شد امروز شاهد این حجم از مشکلات نبودیم.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/06/09 ساعت 22:26

  جریان #تهاجم_فرهنگی سازمان‌یافته‌ای، اتفاقا در دل نظام ازسال ۶۸به بعدطراحی شده است والبته مدیریت خارج ازکشوردارد،اینها نسلی راداخل کشورپرورش دادندکه تولیداتش از۶۸ و۶۹شروع میشود،اما دردهه ۶۰بیشتربامدیران فرهنگی روبرو هستیم که بعضی ازچهره‌های کلانشان ازچهره‌های فعلی #سیاسی کشورند.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/06/07 ساعت 22:21

  #اقتصادی که بخش مولد قوی ندارد نمی‌تواند سرمایه زیادی تولید کند و در صورت توان هم، مدارهای لازم برای حرکت سرمایه را ندارد و میل به #اقتصاد جهانی یا همان خواسته غرب خواهد داشت.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/06/06 ساعت 14:32

  عده‌ای با #دروغ درصدد هستند ایران را در ساختار جهانی هضم کنند و کشور را در مدار #وابستگی نگاه دارند چراکه هیچ کشوری بدون پرورش ظرفیت داخلی و مواجهه با نظام جهانی نتوانسته است به یک #اقتصاد جهانی بدل شود.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/05/15 ساعت 21:48

  دستی که نان مردم را می‌گیرد به آنها #آزادی نمی‌دهد!
  #نفوذ

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/05/12 ساعت 22:14

  #‌شاملو وطیف زیادی از #روشنفکران درآن سالها،گرفتارنحوی ریاکاری مشمئزکننده بودندودرحالیکه درشعر،داستان،مقاله … یکسره ازآزادگی ومبارزه بااستعمار وظلم سخن میگفتند،ازناحیه وابسته‌ترین واستبدادی‌ترین رژیم کارگزاراستعماردرتاریخ ایران(رژیم شاه)تغذیه مالی وتبلیغاتی ورسانه‌ای میشدند.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/02/25 ساعت 22:07

  مبارزه بانظام استکبارجهانی وعدالت‌طلبی ومبارزه باچندحکومت ظالم استعمارگر،خنجرکشیدن به روی دنیانیست،بلکه حرکت درمسیر عزت وبالندگی وحق‌طلبی است واین طریق وتکلیفی است که اسلام محمدی(ص)برای مامشخص کرده وامام خمینی وامام خامنه‌ای مارابه انجام آن رهنمون بوده‌اند.
  #برخورد_اراده‌_ها

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/02/15 ساعت 22:28

  باور عمومی‌ای ایجاد شده که گویا چیزی مانند انقلابی‌گری و از نگاه دشمنان افراطی‌گری و بی‌خردی باعث مشکلات اقتصادی ما است درحالیکه این شبهه‌ای است که به راحتی با مشهودات تاریخی میتوان آن را رد کرد.

  #گروگانگیری_معیشت

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/01/24 ساعت 22:36

  #سید_مرتضی_آوینی،انقلاب اسلامی راطلیعه‌ی عبورازغرب مدرن درمقیاس جهانی میدانست وخودش بارها میگفت که من درعالم نیست‌انگاری بودم وامام(ره)مرامتحول کرد.
  آوینی درمقام یک متفکر،هرجاکه احساس میکرداندیشه وهویت انقلاب درخطر است ورودمیکرد،مرتضی متفکری عزلت‌نشین نبودبلکه مجاهدی بصیر بود.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/01/20 ساعت 22:06

  سیدمرتضی آوینی، متفکر دوران گذار است و من فکر می‌کنم همه‌ی وجوه شخصیتی سید مرتضی پیوندی اساسی با این وجه #متفکر او دارد.
  تمام مسائلی که مرتضی می‌گوید مسائل امروز ماست، از مسئله‌ی تحول علوم انسانی تا ضرورت دگرگونی اقتصاد #سرمایه‌_داری و #عدالت_اجتماعی، از حین حیث مرتضی زنده است.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/01/16 ساعت 22:18

  اصلی‌ترین وظیفه یا به تعبیری رسالت «مدینه ولایی دوران #گذار» کوشش برای
  بسترسازی برای #ظهور است که از طریق بسط و تعمیق بیداری وخودآگاهی اسلامی وبسیج و تجهیز بینشی و تهییج عاطفی مردمان درمسیر ظهور، عملی می‌شود واز لوازم تحقق آن،کوشش درخصوص اعمال #عدالت اسلامی درشئون مختلف آن است.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/01/09 ساعت 21:05

  مردم با اراده خود، ساخت سیاسی را در #انقلاب اسلامی تغییر دادند اما درهم شکستن ساخت #فرهنگی و #اقتصادی شبه‌مدرن، کاری بسیار زمان‌بر است و نیاز به کادرسازی و تئوری‌پردازی و نهادسازی دارد.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/12/08 ساعت 22:40

  می‌گویند، دشواری‌های #اقتصادی کشور، نتیجه #انقلابی‌_گری است، سوال اینجاست، چرا #تعامل_سازنده که از نظر همین آقایان یعنی غلام حلقه به گوش نظام جهانی، در کشورهایی مثل مصر و مکزیک و پرو جواب نداده است؟!

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/11/28 ساعت 22:17

  علت ضعف ما درمقوله #عدالت اجتماعی این است که متاسفانه ازسال۶۸ به بعدسمت‌گیریها وسیاستگذاریها وبرنامه‌ریزیهای کلان اقتصادی وفرهنگی کشور درکنترل مدیرانی قرارگرفت که نسخه‌های نئولیبرالی داشتند. به همین خاطر در بحث عدالت اجتماعی به اندازه آرمان‌‌های دیگر #انقلاب موفق نبوده است.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/11/26 ساعت 21:55

  #انقلاب، شعارهای اصلی خود یعنی، #استقلال وآزادی وسطوحی از #عدالت اجتماعی را عملی کرد. استقلال به صورت تام وتمام محقق شده ودرعرصه تاریخ ایران به‌ویژه ۲۰۰سال اخیر بی‌نظیر است. دربحث آزادی هم،اگر به شعارهای انقلاب توجه ‌شود میتوان دریافت که درک مردم ما از آزادی، فحشا و فساد نبود.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/11/21 ساعت 22:21

  ما باید گذاری را از سمت غرب‌زدگی شبه‌مدرن به سمت چشم‌اندازهای دینی و ایجاد مدینه ولایی طی می‌کردیم و آن‌ چیزی‌که امروز به آن #تمدن_نوین_اسلامی می‌گوییم؛ بنابراین، با #انقلاب_اسلامی یک دوران گذار تاریخی شروع شد.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/11/16 ساعت 22:02

  وقتی آقایان، رویکرد غرب‌زده دارند جایی برای دیپلماسیِ ایدئولوژیکِ انقلابی نمی‌ماند!

  #هزینه_سازش