• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/05/15 ساعت 21:48

  دستی که نان مردم را می‌گیرد به آنها #آزادی نمی‌دهد! #نفوذ

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/05/12 ساعت 22:14

  #‌شاملو وطیف زیادی از #روشنفکران درآن سالها،گرفتارنحوی ریاکاری مشمئزکننده بودندودرحالیکه درشعر،داستان،مقاله … یکسره ازآزادگی ومبارزه بااستعمار وظلم سخن میگفتند،ازناحیه وابسته‌ترین واستبدادی‌ترین رژیم کارگزاراستعماردرتاریخ ایران(رژیم شاه)تغذیه مالی وتبلیغاتی ورسانه‌ای میشدند.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/02/25 ساعت 22:07

  مبارزه بانظام استکبارجهانی وعدالت‌طلبی ومبارزه باچندحکومت ظالم استعمارگر،خنجرکشیدن به روی دنیانیست،بلکه حرکت درمسیر عزت وبالندگی وحق‌طلبی است واین طریق وتکلیفی است که اسلام محمدی(ص)برای مامشخص کرده وامام خمینی وامام خامنه‌ای مارابه انجام آن رهنمون بوده‌اند. #برخورد_اراده‌_ها

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/02/15 ساعت 22:28

  باور عمومی‌ای ایجاد شده که گویا چیزی مانند انقلابی‌گری و از نگاه دشمنان افراطی‌گری و بی‌خردی باعث مشکلات اقتصادی ما است درحالیکه این شبهه‌ای است که به راحتی با مشهودات تاریخی میتوان آن را رد کرد. #گروگانگیری_معیشت

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/01/24 ساعت 22:36

  #سید_مرتضی_آوینی،انقلاب اسلامی راطلیعه‌ی عبورازغرب مدرن درمقیاس جهانی میدانست وخودش بارها میگفت که من درعالم نیست‌انگاری بودم وامام(ره)مرامتحول کرد. آوینی درمقام یک متفکر،هرجاکه احساس میکرداندیشه وهویت انقلاب درخطر است ورودمیکرد،مرتضی متفکری عزلت‌نشین نبودبلکه مجاهدی بصیر بود.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/01/20 ساعت 22:06

  سیدمرتضی آوینی، متفکر دوران گذار است و من فکر می‌کنم همه‌ی وجوه شخصیتی سید مرتضی پیوندی اساسی با این وجه #متفکر او دارد. تمام مسائلی که مرتضی می‌گوید مسائل امروز ماست، از مسئله‌ی تحول علوم انسانی تا ضرورت دگرگونی اقتصاد #سرمایه‌_داری و #عدالت_اجتماعی، از حین حیث مرتضی زنده است.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/01/16 ساعت 22:18

  اصلی‌ترین وظیفه یا به تعبیری رسالت «مدینه ولایی دوران #گذار» کوشش برای بسترسازی برای #ظهور است که از طریق بسط و تعمیق بیداری وخودآگاهی اسلامی وبسیج و تجهیز بینشی و تهییج عاطفی مردمان درمسیر ظهور، عملی می‌شود واز لوازم تحقق آن،کوشش درخصوص اعمال #عدالت اسلامی درشئون مختلف آن است.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/01/09 ساعت 21:05

  مردم با اراده خود، ساخت سیاسی را در #انقلاب اسلامی تغییر دادند اما درهم شکستن ساخت #فرهنگی و #اقتصادی شبه‌مدرن، کاری بسیار زمان‌بر است و نیاز به کادرسازی و تئوری‌پردازی و نهادسازی دارد.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/12/08 ساعت 22:40

  می‌گویند، دشواری‌های #اقتصادی کشور، نتیجه #انقلابی‌_گری است، سوال اینجاست، چرا #تعامل_سازنده که از نظر همین آقایان یعنی غلام حلقه به گوش نظام جهانی، در کشورهایی مثل مصر و مکزیک و پرو جواب نداده است؟!

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/11/28 ساعت 22:17

  علت ضعف ما درمقوله #عدالت اجتماعی این است که متاسفانه ازسال۶۸ به بعدسمت‌گیریها وسیاستگذاریها وبرنامه‌ریزیهای کلان اقتصادی وفرهنگی کشور درکنترل مدیرانی قرارگرفت که نسخه‌های نئولیبرالی داشتند. به همین خاطر در بحث عدالت اجتماعی به اندازه آرمان‌‌های دیگر #انقلاب موفق نبوده است.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/11/26 ساعت 21:55

  #انقلاب، شعارهای اصلی خود یعنی، #استقلال وآزادی وسطوحی از #عدالت اجتماعی را عملی کرد. استقلال به صورت تام وتمام محقق شده ودرعرصه تاریخ ایران به‌ویژه ۲۰۰سال اخیر بی‌نظیر است. دربحث آزادی هم،اگر به شعارهای انقلاب توجه ‌شود میتوان دریافت که درک مردم ما از آزادی، فحشا و فساد نبود.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/11/21 ساعت 22:21

  ما باید گذاری را از سمت غرب‌زدگی شبه‌مدرن به سمت چشم‌اندازهای دینی و ایجاد مدینه ولایی طی می‌کردیم و آن‌ چیزی‌که امروز به آن #تمدن_نوین_اسلامی می‌گوییم؛ بنابراین، با #انقلاب_اسلامی یک دوران گذار تاریخی شروع شد.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/11/16 ساعت 22:02

  وقتی آقایان، رویکرد غرب‌زده دارند جایی برای دیپلماسیِ ایدئولوژیکِ انقلابی نمی‌ماند! #هزینه_سازش

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/11/13 ساعت 22:06

  ما معتقد به نسبی‌انگاری نیستیم و برای مفاهیمی مانند، #آزادی و #عدالت معانی ذاتی قائل هستیم که آنها را از تفکر اسلامی استنباط می‌کنیم،اگر این تفاوت‌ها را بپذیریم، دیگر نمی‌توانیم قائل به هم‌سنخی میان انقلاب اسلامی بادو انقلاب فرانسه و روسیه مدرنیستی باشیم. #چهل_سالگی_انقلاب

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/11/11 ساعت 14:45

  اگر آن‌گونه که #نئولیبرال‌های غربزده مدعی‌اند به اصطلاح #تعامل_سازنده با دنیا موجب رفاه و گستردگی سفره معیشت و رونق و #رفاه می‌شود، پس چرا در مصر، مکزیک و پرو (دیگر کشورهای وابسته) چنین نشده است؟ #هزینه_سازش

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/11/04 ساعت 22:07

  اگر بخواهیم و #باور و #انگیزه داشته باشیم، می‌توانیم مانیفست #انقلابی را از آموزه‌های الهام‌بخشی که داریم بنویسم و به سرعت عملیاتی کنیم.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/10/29 ساعت 22:28

  #قوه‌ی_مجریه برای تغییر وضعیت کنونی چاره‌ای ندارد جز اینکه نسخه #اقتصادی را عوض کند.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/10/24 ساعت 22:49

  بنابر اعتقاد شیعى، نظرات #امام به دلیل بهرمندى از علم غیب مطلقاً صحیح و کامل است؛ درحالیکه #دموکراسى لیبرال مبتنى برنسبى پنداشتن ارزشها و انتخاب و گزینش عقل جمعى است.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/10/23 ساعت 22:34

  عصر #مدرن، عصر اومانیسم و نظامهاى سیاسى دموکراتیک است. نمیتوان عصر جدید را به همراه لوازم و تبعات و مدل سیاسى رایج آن نادیده گرفت و نوعى حاکمیت خارج از سپهر فرهنگى-سیاسى مدرنیته برقرار کرد.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/10/20 ساعت 22:06

  آقایان تمام دنیا را در #آمریکا و #اروپا خلاصه کرده‌اند، این نوع نگاه است که ما را دچار مشکل کرده است. #امید_به_احمقها

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/10/18 ساعت 22:08

  مباحث جریان #جنگ_نرم بنیان علمی ندارد و از جنس تفکر نیست، بلکه نوعی منطق‌سازی و حرف‌های شبه‌تئوریک هیجانی است.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/10/09 ساعت 22:44

  فتنه سبز ۱۳۸۸ نمونه‌ای از یک کودتای رنگی (مخملی) به منظور برقراری رژیم استبدادی نئولیبرالی سرمایه‌داری وابسته به استعمار جهانی در ایران بود که پس از ۸ماه پرفراز و فرود توسط قیام دهها میلیون نفر از امت مسلمان ایران در روز #۹_دی سال ۱۳۸۸ شکست خورد. #فتنه_تغلب

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/10/02 ساعت 22:13

  خصوص‌سازی‌ای که این آقایان اجرا کردند از نوع خصوصی‌سازی انقلابی، #عدالت‌ خواهانه و مردمیِ مدنظر امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای نبود، بلکه خصوصی‌سازی نئولیبرالی بود.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/10/01 ساعت 22:02

  هسته اصلی مفهوم #سلامت در روانشناسی #مدرن سازگاری با شرایط زندگی مدرن است، #روانشناسی مدرن یک چیز مهم را فراموش کرده و آن اینکه انسان مدرن موجودی از خود بیگانه است و نیاز به این دارد که بیش از هرچیز به خود برگردد.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/09/26 ساعت 22:30

  هرجا نئولیبرال به قدرت رسیده #عدالت اجتماعی را از میان برده است؛ نوع نگاه نئولیبرالی در قوه مجریه و مقننه ما نفوذ داشته و در حوزه اقتصاد، تصمیمهای ارزی و در بانک مرکزی و قوانین مربوطه این #نفوذ مشهود است. اقتصاد ما دولتی است اما تفکر و نتیجه‌اش تحت تأثیر سیاستهای نئولیبرالی است.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/06/03 ساعت 22:13

  قیمت #نفت از ۱۹۷۳، بالا رفت و سرمایه زیادی را وارد کشور کرد اما همین سرمایه هم به صورت عادلانه توزیع نشد و مردم از آن بهره‌مند نشدند، رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی در دوره‌ی #پهلوی ابداً نتیجه #رشد_اقتصادی در این دوره نیست بلکه حاصل فروش روزی ۶میلیون بشکه نفت بود.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/05/14 ساعت 22:46

  دردناکی ماجرا این است که فرهنگ خودباخته درمسئولان ماظاهر شده وتنها راه این است که درعرصه اقتصادبانئولیبرال‌ها و سیاستهایشان و درعرصه #فرهنگ باروندهای فرهنگی آنها بجنگیم وفقط ازطریق این #مبارزه است که میتوانیم این فرهنگ راعقب برانیم ووظیفه نیروهای #انقلابی مقابله بااین فرهنگ است.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/05/11 ساعت 21:54

  هیچ‌کس مانند #شیخ_فضل_الله_نوری ماهیت غرب مدرن را در دوره #مشروطه درک نکرد. شیخ فضل الله، نابغه‌ و پدیده‌ای بی‌نظیر بود، در دوره‌ای که هنوز مظاهر #روشنفکری ظهور نکرده و ماهیت ادعاهای آنها دقیقا آشکار نشده، عمق این جریان را می‌بیند، این مسئله نشانه عظمت علمی و فکری ایشان است.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/02/15 ساعت 23:34

  اگر علت مشکلات اقتصادی امروز سرسختی در نظام جهانی و مقابله با #آمریکا و راه‌حل‌اش مستحیل شدن در نظام جهانی است چرا کشورهایی مانند مصر که همگن با نظام جهانی شدند و مصری که حیاط خلوت آمریکاست، وضعیتشان از هر نظر از ما بدتر است. #گروگانگیری_معیشت

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/02/12 ساعت 22:30

  باوجود مدیران بی‌خیال مدل آرمانگرایی انقلابی در عرصه‌ی اقتصاد و فرهنگ محقق نمی‌شود، نظام جهانی مانند قطاری است که ما از سال ۱۲۱۵ وارد توالت این قطار شده‌ایم والان نیز که می‌خواهیم از آن خارج شویم می‌گویند که شما با نظام جهانی سر دشمنی دارید. #روز_جهانی_کارگر

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/01/22 ساعت 22:05

  امروز دفاع از #سپاه در برابر امپریالیسم جهانخوار آمریکا، دفاع از #استقلال و عزت و دفاع از آرمان‌های انقلابی در برابر سلطه‌گری و تجاوزپیشگی و استثمارگری سرمایه‌ مالی جهانی است. #من_هم_سپاهی_ام

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/01/18 ساعت 22:18

  #حزب_الله،بدنه اصلی ونیروی پیشروانقلاب وحلقه اتصال رهبری وولایت وامامت به توده‌ها وامت است،حزب الله درمبارزه با #جنگ نرم وجنگ اقتصادیِ توأمان دشمن،بایدکه بابصیرت ورزم‌آماده باشدوازهمه مهمترولایتمدارانه وتابع مطلق ولی امرمسلمین جهان،حضرت آیت الله العظمی #امام_خامنه‌ای عمل نماید.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/01/12 ساعت 22:13

  سیطره‌ی اقتصاد غرب‌زده‌ی شبه‌مدرن به مانعی برای رسیدن #ایران به #استقلال اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی بدل گردیده است. #اقتصاد_مقاومتی در واقع ساخت مناسب و بدیل انقلابی و عدالتخواهانه‌ای است که باید جایگزین مدل بیمار و بحران‌زده‌ی اقتصاد غرب‌زده شبه‌مدرن گردد.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1398/01/08 ساعت 22:38

  مسئله اصلی ما ساختارسازی و نهادسازی در عرصه #اقتصاد و #فرهنگ است، زیرا جریانی در ایران همچنان اقتصاد شبه‌مدرن(میراث استعمار و دوره پهلوی) را می‌خواهد حفظ کند و مانع تحقق اقتصاد #عدالت‌ محور و بومی و برگرفته از آموزه‌های دینی می‌شود.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/12/02 ساعت 22:08

  دغدغه‌ها و پرسش‌های وجودی جای دیگری را جست‌وجو می‌کنند و با #فلسفه و عقلانیت نمی‌توان به پاسخی پذیرفتنی رسید. علم حضوری بر علم حصولی تقدم دارد.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/11/27 ساعت 22:17

  روح آرمانگرایی #انقلاب، زمینه رابرای رویش امثال شهید حججی‌ها فراهم کرد. اما در داخل، مساله‌ای جدی داریم، به این معنا که جناحی استحاله‌طلب ونئولیبرال وجود دارد که در دوعرصه #اقتصاد و #فرهنگ خانه کرده است ومتاسفانه نقش‌ تاثیرگذاری دارد و میتواند خطری برای آینده انقلاب تلقی شود.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/11/25 ساعت 22:33

  مهم‌ترین شاخصه #انقلاب، حقانیت تاریخی‌ای است که خودش را درجاذبه ایدئولوژیک انقلاب ودر قالب رهبری توانمند و هوشمند نشان می‌دهد. ترکیب این سه عامل موجب این شده که انقلاب درقالب جریانی فراگیر ومردمی استمرار پیدا کندوفرایند این روند باعث مانایی آن شده است. #ایران #گام_دوم_انقلاب

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/11/21 ساعت 22:08

  #انقلاب_اسلامی برای این‌که بتواند بنای کژ غرب‌زدگی شبه‌مدرن را دگرگون کند، باید ساخت سیاسی آن را که تجسمش رژیم پهلوی بود و ساخت‌های اقتصادی و اجتماعی آن را عوض می‌کرد واین نیازمند #دوران_گذار بود. #رشته_توییت

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/11/14 ساعت 23:13

  می‌خواهند در جامعه تشنج ایجاد کنند و برجام و خسارت محض دیگری را بر مردم تحمیل کنند. #هزینه_سازش

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/11/12 ساعت 21:45

  درشرایط کنونی کشور،هرنوع کوشش برای بهبودوضعیت اقتصادی ازطریق مبارزه بامیراث اقتصاد شبه‌مدرن(که نئولیبرالهای داخلی ازآن محافظت کرده وخواهان بقای آن هستند)ومقابله بامدیریت ناکارآمدتکنوکراتهای نئولیبرال وتلاش درمسیر استقلال ازنظام جهانی وایجاداقتصادخودکفا،امکانپذیر است. #هزینه_سازش

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/11/07 ساعت 10:43

  نگاهی که اصلاً اعتقادی به #عدالت و #استقلال ندارد، هر صنعتی را به او بدهی زمین‌ می‌زند، بزرگترین کشورهای صنعتی را هم اگر با این مدل اداره کنید ببینید چه به روز آن کشور خواهد آمد. #پالرمو_علیه_معیشت #شفافیت_آراء_مجمع

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/11/03 ساعت 22:03

  #دیپلماسی انقلابی ایدئولوژیک رخ داده و عینیت پیدا کرده و نتیجه داده است اما مانند ژورنالیزم #انقلاب اسلامی، مانیفست مدونی ندارد، پس می‌توان از این ژانری که رخ داده، المان‌ها را خارج کرد. #بعثت_انقلاب

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/10/24 ساعت 22:49

  پیشنهادى که درعصر غیبت داده شده است، نظریه #ولایت_فقیه است که درواقع جمع میان نظریه امامت ونظریه دموکراسى است؛ زیراازسویی مبناى مشروعیت حکومت را درماهیت دینى حکومت جستجو میکندوهمچنین مدل حکومت به گونه‌اى طراحى شده است که همه نهادها به‌نحوى باانتخابات دموکراتیک،برگزیده میشوند.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/10/24 ساعت 22:49

  آیامیتوان براساس تفکردینى نظامی دموکراتیک بنا نهاد؟ دراندیشه سیاسى #شیعه،مقوله #حاکمیت ازطریق اصل امامت تبیین میشود ونظریه امامت نیزمبتنى بر انتصاب معصوم است. ازاین منظر،امام،برتر از هرکس و داراى شناخت معتبر وحجت است ومردم در قبال او وظیفه تبعیت دارند. #رشته_توییت

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/10/23 ساعت 22:34

  در حقیقت مدل حکومتى جمهورى اسلامى تنها راه عملى و ممکن تحقق #حاکمیت دینى در عصر #دموکراسى است. دموکراسى به نظریه و مدل حکومتى رایج و حاکم در زمان ما تبدیل شده است و میتوان گفت هیچ نظام حکومتى نمیتواند از تأثیر اجبارى آن برکنار باشد. #رشته_توییت

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/10/19 ساعت 23:01

  وضع اقتصادی کشور، دقیقاً نتیجه سیاست غلط مدیران بی‌کفایتی است که قوه مجریه را در دست دارند. جهان که تنها، #امریکا و اتحادیه #اروپا نیست، با بهانه #تحریم‌ها مشکلات کشور را به حاشیه نبریم.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/10/11 ساعت 22:09

  کسب #بصیرت ومبارزه باجنگ نرم وظیفه‌ی بزرگ ملی است،به‌ویژه برای قشرهای تحصیل‌کرده واهل قلم ونظر ازخواص فرهنگی وسیاسی. اکنون حفظ بنیانهای هویت دینی ومعنوی وپاسداری ازدستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی درگرو پیشبردفعالانه وآگاهانه مبارزه‌ی باجنگ نرم وپیروزی دراین جهادسرنوشت‌ساز است.

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/10/09 ساعت 19:51

  روز #۹_دی روز شکست کودتای مخملی استکبار لیبرالیستی در کشور ما است، این روز به راستی تاثیرگذار و تعیین‌کننده است و آنچه در این روز اتفاق افتاد از مصادیق «وقایع رحمانی» است. #فتنه_تغلب

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/10/02 ساعت 22:13

  از سال ۶۸ #قوه_مجریه در اختیار جریانی قرار می‌گیرد که رویکردهای کاملاً نئولیبرالی دارد، یکی از مولفه‌های اقتصادی آن‌ها این است که حلقه فوقانی قدرت، صاحب ثروت شود و این کار را تحت پروژه #خصوصی‌_سازی انجام دادند. #رشته_توییت

 • شهریار زرشناس   DrZarshenas@

  1397/09/27 ساعت 22:00

  عملکرد #شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی یک علمکرد کاملاً غافلانه است و اینها اساساً هیچ حساسیتی نسبت به حوادث فرهنگی کشور و خطراتی که فرهنگ انقلابی و هویت ملی و ارکان هویت #ایرانی اسلامی را تهدید می‌کند، ندارد.