• غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/06/24 ساعت 19:28

  #ارزشی_ها معتقدبه شکست مفتضحانه امریکاوفرارازافغانستان هستند؟!
  دولت دست نشانده وخائن قبلی کلیدشهرهابدون خونریزی تحویل جنگ طلبان داد.!
  #ملا_برادر پیروزمندانه باهواپیمای نظامی آمریکائی واردکابل شد.
  #طالبان تغییریافته هم ازاعدام شکنجه دست کشیدند؟!
  اینم #پیروزی غرورآفرین!!

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/05/26 ساعت 22:33

  باتوجه به بحران اجتماعی وسیاسی بوجودآمده در #افغانستان_مظلوم،
  شایسته هست،تادولت بسترجذب وپذیرش نخبگان فرهنگی،علمی،هنری وصاحبان سرمایه درکشوررامهیانماید.
  #طالبان_أفغانستان

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/05/21 ساعت 13:50

  حداعلاء #توان_مدیریتی_اصولگرایان دولت احمدی نژادخواهدبود.
  یادجمله بنیانگذارانقلاب ،خطاب به #مهندس_موسوی
  وکارنامه عملی حاکمیت یک دست اصولگرائی
  «مخالفین شماتوان اداره یک نانوائی راندارند»!؟…..

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/05/19 ساعت 02:56

  درضعف ایمنی بستررشد#میکروب_ویروس_وانگل مهیامیگردد.
  امیدواریم دیگرشاهد#مدیران_متملق_ناتوان_و….درجامعه آسیب دیده ایران نباشیم.

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/04/22 ساعت 22:30

  اینم طرح انقلابی یک راه یافته به شورای شهرتهران #چه_شود_باحاکمیت_یکدست_اصولگرایان
  #اصولگرایان_شورای_شهر

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/04/14 ساعت 20:56

  قوه قضائیه:
  ازشهیدبهشتی تا اژه ای…….

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/04/12 ساعت 20:35

  رونمائی ازواکسن جدیدپبشگش

  به دادسیستان وبلوچستان برسید،وتزریق همگانی واکسن راعملی کنید.

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/04/04 ساعت 14:52

  یکی از مدیران دلواپس #وزیر_نمکی دولت توهین آشکاری به مردم نموده.
  حداقل انتظار از دولت، اخراج فرد حتاک و توبیخ مدیر ارشد وزرات بهداشت است.

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/04/03 ساعت 11:18

  #مهشاد_کریمی و #ریحانه_یاسینی خبرنگاران ایسنا و ایرنا که در حادثه واژگونی اتوبوس جان خود را از دست دادند.
  این ضایعه تأسف بار را به خانواده این دو خبرنگار و جامعه رسانه‌ای کشور تسلیت می‌گویم.

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/03/31 ساعت 06:56

  #حاج آقا_کروبی مجددا برای چندمین بار در اثر عود آسیب‌های قبلی مهره‌های کمر امروز تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند، ظاهرا در سالهای اولیه حصر دسترسی به آفتاب نداشته‌اند و به مشکل پوکی استخوان مبتلا گردیده‌اند.
  #جناب آقای_رئیسی، آقای روحانی قول #رفع_حصر دادند و به آن عمل ننمودند.

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/03/28 ساعت 16:50

  عدم حضور در انتخابات رأی ممتنع بحساب خواهد آمد.
  #رأی_اعتراضی دادن، در مهار قدرت بی مهار، به مراتب تأثیر بیشتری از #قهر_با_صندوق رأی خواهد داشت.
  سرچشمه شاید گرفتن به بیل
  چو پر شد نشاید گذشتن به پیل

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/03/28 ساعت 12:43

  عزیزان؛
  «ای بی‌قدرتان تحقیر شده»؛
  برای شکستن بت تحقیر؛
  برای دفاع از حق رأی؛
  برای دست رد زدن به سینه تحمیل و قیم‌مآبانه؛
  برای شکستن افسون مهندسی انتخابات؛ برای نشان دادن «قدرت بی‌قدرتان» به سواران بر اریکه قدرت؛

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/03/26 ساعت 19:37

  باتأسی به نظرشیخ شجاع اصلاحات آیت الله کروبی محصور همه باهم به عبدالناصرهمتی رأی خواهیم داد.

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/03/26 ساعت 18:47

  قهرمردم باصندوقهای رأی درانتخابات سال۸۴ منجربه روی کارآمدن #معجزه_هزاره سوم گردید.
  باحضورآگاهانه خوددرروز۲۸خرداد ورأی به
  #دکتر _همتی ازانهدام جمهوریت پیشگیری نمائیم.
  #همتی
  #همتی_تنها_نیست

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1399/10/10 ساعت 21:31

  تولیدوتست واکسن کرونای ایرانی یک افتخارغرورآفرین ملی است.
  وداوطلبی یک بانوبرای تزریق واکسن نشان ازپیشتازی بانوان وطن،وقابل تقدیراست.
  #واکسن_ایرانی
  #افتخار_ملی

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1399/09/22 ساعت 18:01

  #سلطان_اردوغان_پاسا متوهم ازسرنوشت #صدام و #قذافی عبرت نگرفته.رویأی #امپراتوری_عثمانی رادرسرمی پروراند.این آرزو رابگورخواهدبرد.
  #آذربایجان_پاره تن-ایران

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1399/07/10 ساعت 20:49

  دردولت دوازدهم همه کاره ،آقایان واعظی ونوبخت هستند.
  که هیج سنخیتی بااصلاح طلبی نداشته وندارند.
  کلیه انتصابات وتصمیمات توسط نامبردگان صورت پذیرفته،واصلاح طلبان هیج نقشی درشرایط حاضرندارند.
  بنابراین پاسخگوی عملکرددولت آقایان وحزب مطبوعشان بایدباشد.

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1399/02/23 ساعت 14:50

  فاجعه کرونا تحولات عظیم فرهنگی،اجتماعی،سیاسی واقتصادی درسطح بین المللی به دنبال خواهدداشت،مسئولین بایدسناریوهای قابل اجراء برای فائق آمدن بربحران‌های پساکرنارابایدطراحی وآماده نمایند.
  یکی ازنکات قابل پیش بینی آمریکای بدون ترامپ است،که ازصحنه اجراء حذف ویارأی نخواهدآورد.

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1399/01/12 ساعت 02:28

  وزیربهداشت:اروپائی‌ها به دنبال اطلاع ازدست آوردهای موفق مادرمهارکرونا ….؟؟؟!!!
  احمدی نژاد،تأسف می‌خوره چراچنین نابغه‌ای رابرای مدیریت جهانیش کشف نکرد.

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1398/12/28 ساعت 19:13

  جاهلان لیس زنده ضریح،که پهنائی به درازای تاریخ دارند.تربیت شدگانی هستند،که باتوهین،تحقیر،انتقام،خشونت،خودمحوری وخودحق پنداری بعنوان انقلابی دراختیاردلواپسان هستند.

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1398/12/08 ساعت 18:08

  خداوندماراازشر دروغ وکرونا نجات بده

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1398/09/07 ساعت 02:01

  من نمى دانم در سربعضى هابجاى مغزچه قرارگرفته؟؟!!!! …..
  ازدیشب که تدبیررئیس شوراى امنیت کشور ومسئول اتفاقات تأسف باراخیر،ایشان رادررابطه بااعلام ناگهانى افزایش قیمت بنزین شنیدم، نگران قضاوت تاریخ براى این عصرم.کجاست،تدبیرو … …

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1398/07/25 ساعت 01:06

  انسانیت وانسانم آرزوست

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1398/07/05 ساعت 22:22

  چوبشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
  سخن شناس نئی جان من خطا این جاست.
  وقتى درجامعه ارائه فیلم شمس ومولانا حرام تلقى مى گردد،مراجعه وتوفان توییترى موجوداتى چون تتلودورازانتظارنخواهدبود!؟
  جامعه وجوانان امروز راتادیرنشده،دریابیم.

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1398/02/22 ساعت 01:13

  خاتمى استوانه خیمه اصلاحات است،
  وفعالیت اصلاح طلبان حول محورخاتمى هویت ومعنا مى یابد.

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/07/24 ساعت 11:52

  #احمدی_نژاد نظرکرده سابق امام زمان در دوبی مشغول گرفتن عکس یادگاری ست!؟
  سه بزرگوار؛
  #کروبی،#موسوی،#رهنورد
  پس از گذشت #یازده_سال هنوز بخاطر ایشان در#حصر می‌باشند!!؟؟
  #حصر_را_پایان_دهید.

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/05/28 ساعت 11:20


 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/05/22 ساعت 02:30

  ننگ ونفرین برخوی استثماری واستعماری ،خصوصاازنوع؛#روباه_پیر،و #روسیه_نارفیق .که درطول تاریخ بیشترین خیانت‌ها وناجوانمردیها رابرعلیه ایران سرافرازرواداشته‌اند.
  ازدولت جدیدپاسخ قاطع وشجاعانه نسبت به این گستاخی بی شرمانه حداقل انتظاراست.

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/05/19 ساعت 11:02

  درشرایطی که سیستم ایمنی دچارضعف وناتوانی گردد.
  بستررشد #انگلها مهیاخواهدشد.

  به امیدروزی که دیگرشاهدظهور #مدیران_متملق_ناتوان_و……درجامعه آسیب دیده ایران نباشیم.

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/05/09 ساعت 00:42

  من بعنوان یک شهرونددغدغه مند،
  بخاطرصیانت ازآزادی،
  مخالفت بامافیای فروش فیلترشکن،
  حمایت ازمشاغل اینترنتی ،
  به مخالفین طرح صیانت ازفضای مجازی پیوستم.
  قطعاباتصویب این طرح سرعت پیوستن به اینترنت ماهواره‌ای بین المللی SpaceXسرعت بیشتری خواهدیافت .

  https://t.me/DrAnsari_official/۲۹۹۷…

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/04/18 ساعت 21:43

  اگرقراربه برگزاری #المپیکی برای انتخاب #بی_عرضه_ترین هابود.
  خیلی ازمدیران حاضر،جزء منتخبین بودند.
  #نمکی
  #به_داد_مردم_زهدان_برسید
  #تسریع_واردات_واکسن

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/04/13 ساعت 17:44

  عزیزم .
  تو حجت شرافت بر #وزیر_چاپلوس دولت دوازدهم هستی ،که وقتی پیک کرونا شروع میشود. نشانی از او نمی‌بینی ،
  ولی وقتی تب آن در کشور بدلیل رعایت افرادی مانند تو فروکش می‌کند .زبان بازمی کند ، و آن را محصول مدیریت خود می‌داند.

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/04/05 ساعت 01:55

  مدیردلواپس #وزیر_نمکی دولت،توهین آشکاربه مردم نموده.
  حداقل انتظارازدولت،اخراج فردهتاک وتوبیخ مدیرارشدوزرات بهداشت است. #فحاشی_بجای_تأمین_واکسن. https://twitter.com/DrAnsari_ir/status/۱۴۰۸۳۶۹۹۷۴۴۱۰۸۸۷۱۶۸?s=۰۹…

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/04/04 ساعت 10:41

  ۴تیرماه۱۳۶۵روزتولد زنده یاد،
  روانشاد*احسان عزیز*است.
  خبرتولدایشان رادرحین اعزام به جبهه درعملیات کربلای یک دریافت نمودم.یادونامش راوباذکرفاتحه‌ای گرامی میداریم.

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/03/31 ساعت 06:56

  #مشکل_حصر تبدیل به زخم ناسور گردیده.
  شایسته است #رفع_حصر را عملی، یا حداقل دادگاه علنی برای محصورین تدارک ببینید تا آزردگی خاطر مردم را مرتفع گردد.
  ۳۰خرداد۱۴۰۰@Rouhani_ir@raisi_com

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/03/30 ساعت 15:41

  «مسئولیت ساختن خویش»

  آن «امانت» که خدا بر زمین و آسمان‌ها و کوه‌ها عرضه کرد و از برداشتنش سر باز زدند و انسان برداشت، همین است.
  نه عشق است و نه معرفت است و نه طاعت،
  «مسئولیت ساختن خویش» است. کاری که در یدقدرت خداوندی است، انسان خودبه دست می‌گیرد.
  هبوط درکویر
  دکتر_شریعتی

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/03/28 ساعت 12:44

  به یاد محصوران مظلوم بعد از #۸۸ که افتخارشان در کنار شما بودن است؛
  امروزبا شهامت و افتخار؛ در کنار صندوق رأی حاضر شوید ورأی دهیم

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/03/26 ساعت 19:53

  باتأسی به نظر #شیخ_شجاع_ومحصور_اصلاحات،
  #مهدی_کروبی درانتخابات۲۸خرداد،همه باهم به #عبدالناصر_همتی رأی خواهیم داد.
  #عبدالناصر_همتی
  #رأی به_همتی
  #نجات_جمهوریت_باهمتی

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/03/26 ساعت 18:59

  قهرمردم با صندوقهای رأی در انتخابات سال۸۴ منجر به روی کارآمدن #معجزه_هزاره سوم گردید.
  با حضور آگاهانه خود در روز ۲۸خرداد و رأی به
  #دکتر_همتی از انهدام جمهوریت پیشگیری نمائیم.
  #همتی
  #همتی_تنها_نیست

  https://t.me/DrAnsari_official/۲۹۳۱…

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1400/02/31 ساعت 22:32

  جناب آقای روحانی@Rouhani_ir
  یکی ازوعده‌های اصلی انتخاباتیتان رفع حصربود.
  این آخرکاری تورابه وجدانتان قسم،این بغض ملی راپیگیری وبه سامان برسانید.
  دنیادارمکافات است…….

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1399/09/22 ساعت 19:43

  #سلطان_اردوغان_پاشا متوهم ازسرنوشت #صدام و #قذافی عبرت نگرفته.رویأی #امپراتوری_عثمانی رادرسرمی پروراند.این آرزو رابگورخواهدبرد.
  #آذربایجان_پاره تن-ایران

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1399/07/10 ساعت 20:49

  دردولت دوازدهم همه کاره ،آقایان واعظی ونوبخت هستند.
  که هیج سنخیتی بااصلاح طلبی نداشته وندارند.
  کلیه انتصابات وتصمیمات توسط نامبردگان صورت پذیرفته،واصلاح طلبان هیج نقشی درشرایط حاضرندارند.
  بنابراین پاسخگوی عملکرددولت آقایان وحزب مطبوعشان بایدباشد.

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1399/03/02 ساعت 13:13

  دوم خردادنقطه عطفی درتاریخ معاصراین سرزمین است،که تحقق خواست مردم برای تغییرات بنیادین وحاکمیت اراده هوشمندانه مردم برسرنوشت کشوراست.
  مستدام باداین حضورحق طلبانه جامعه محور،برای اصلاح کجی هاوکاستی‌های عملی درعرصه حیات سیاسی کشور

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1399/01/21 ساعت 15:58

  درآستانه ولادت منجی عالم بشریت(عج) ،دعانمائیم.مسلمانان اویغور،ازتحت ستم آزادورهاگردند.
  #بااجازه_سفیرکشور_چین

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1399/01/05 ساعت 15:36

  مهم‌ترین وظیفه نظام ،حفظ سلامت وجان مردم هست،کی وچه نهادی بایدجلو این حرکت‌های خانمان سوزرابگیرد؟؟!! پاسخگو ی گسترش بیماری مهلک کرونا چه کسی است؟

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1398/12/08 ساعت 20:33

  سلامت مردم از اموریست،که مسئولین بایدبه آن اهتمام نمایند.
  کرونابصورت جدی به جان مردم افتاده
  لطفابااین بلای جانسوزسیاسی برخوردنکنید.
  اجازه دهیدکه متخصصین ازجان گذشته پزشکی باقاطعیت وصلابت انجام وظیفه نمایند.
  ستادمبارزه بااین ویروس بااختیارتام فقط مصالح تخصصی راملاک عمل قراردهند.

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1398/10/14 ساعت 01:33

  درودخدابراوکه به فرمان امامش جهاد و مجاهدت درراه خدارا با سیاست وجناح بازی الوده نکرد
  مگر می‌توان در رثای کسی که تمام جوانیش، و تمام زندگیش و تمام هستی اش را فدای «اسلام و تشیع »کرده است ،شیون سر نداد و در سوگش «ماتم » نکرد …آزادگی (نه مسلمان وایرانی بودن)گوهر ارزشمندی است …

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1398/08/23 ساعت 17:45

  انسان با سه چیز مغرور میشود
  ۱- نام بزرگ
  ۲- خانهٔ بزرگ
  ۳- لباس فاخر
  اما افسوس که بعدازمرگ!
  ۱- نامش مرحوم
  ۲- خانه‌اش قبر
  ۳- لباسش کفن
  بر چرخ فلک منازکه کمر شکن است
  بررنگ لباس مناز که آخر؛ کفن است
  مغرور مشو که زندگی چندروز است
  در زیر زمین شاه و گدا یک رقم است.

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1398/07/05 ساعت 22:41

  چوبشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
  سخن شناس نئی جان من خطا این جاست.
  وقتى درجامعه ارائه فیلم شمس ومولانا حرام تلقى مى گردد،مراجعه وطوفان توییترى موجوداتى چون تتلودورازانتظارنخواهدبود!؟
  جامعه وجوانان امروز راتادیرنشده،دریابیم.

 • غلامرضا انصاری   DrAnsari_ir@

  1398/04/27 ساعت 00:54

  علایم سقوط هر سیستم وسازمان ونهادى چهار چیز است بفرموده حضرت مولا على مرتضى (ع)
  چسبیدن به فروع،
  بریدن از اصول ،
  برکنارى افاضل
  وبکار گیرى اراذل،
  استدبارالدول على اربع،تضییع الاصول والتمسک بالفروع وتقدیم الاراذل وتاخیر الافاضل.