• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/05/09 ساعت 00:28

  سال گذشته در مجمع عمومی UN پس از تهدید ملت بزرگ ایران، موضوع ملاقات دو رییس جمهور مطرح شد؛ اکنون هم پس از خروج از برجام، ملاقات بدون پیش شرط عنوان می‌شود! کسانی که به گفتگو به عنوان روش حل اختلافات در جوامع متمدن باور دارند، باید به ابزار آن هم ملتزم باشد:

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/04/21 ساعت 00:48

  ۱)درسیاست خارجی، روابطِ کشورها زمانی راهبردی واستراتژیک است که هردوطرف آن را استراتژیک بدانند؛ آن رااستراتژیک بخوانند؛ و در تعاملات، به گونه‌ای استراتژیک نسبت به هم اقدام نمایند.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/04/12 ساعت 18:32

  ۴)لذا مبانی مذاکره ویاعدم مذاکره،مبانی کاملا متفاوتی است؛قابل اعتمادویا … بودن، پیش‌شرط ویاشرط لازم نیست و بایددرحین «مذاکرهء درست»، پدیدآید. مبانی مذاکره را،درست استوارکنیم.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/04/12 ساعت 18:23

  «مذاکرهءدرست» این روزهادلیل اصلی مخالفت باهرنوع مذاکره،این عنوان می‌شودکه«آمریکاویااروپا قابل اعتمادنیستند»؛این سخن ازچندجهت چالش‌برانگیزاست: ۱)اصولامبنای مذاکره درسیاست خارجی، اعتمادنیست،وهرکس مذاکره رابراعتماد استوارکندخطاکرده است؛چه باآمریکاباشد،چه اروپا،وچه باروسیه باشدیاچین؛

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/03/27 ساعت 14:06

  «مشروح مصاحبه با خبرآنلاین» https://t.me/khabaronline_ir/۱۶۸۷۳۰ … https://goo.gl/fowCYF

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/03/20 ساعت 17:08

  بند بیستم بیانیه G۷؛ ایستادن اروپا پشت به افق، و نگریستن آخرین نفس‌های غروب دیپلماسی در آینه!

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/03/20 ساعت 10:47

  واکنش اروپا به تشکیل G۸

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/03/12 ساعت 13:21

  سیاست«نه شرقی-نه غربی»،راهبردی گرانسنگ برای وحدت حول محور«سیاست خارجی مستقل» درجهان می‌باشد؛ تلاش برای تغییرآن،و «چرخش استراتژیک»به سمت شرق، خلاف شعارهای انقلاب،نظرصریح امام،وسبب انشقاق جامعه به مدافعان ومخالفان گرایش به شرق یاغرب است. تابلو سردر وزارت خارجه،فقط یک تابلونیست.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/03/07 ساعت 11:35

  اگرتداوم تحریم‌های آمریکامفهوم ‌ومحتوای۲۲۳۱را نقض نماید؛آنوقت درRealpolitik ،قطعنامه‌های فصل هفتمی بصورت یکجانبه وخارج از UNتوسط آمریکااعمال شده، وجهان همچنان به ۲۲۳۱متعهد است. ماندگاری برجام، فقط تفاهم اروپاباایران وارائه تضمین نیست،بلکه اولویت،درتوقف اقدامات آمریکا توسط ۴+۱است.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/02/26 ساعت 15:09

  مرکل وموگرینی،صریح و روشن، دو وجه ازنگرش جدیداروپا به برجام را مطرح نمودند؛وجوهی که ترکیب آن دو،تبدیل برجام به توافقی ابزاری برای حصول آن چیزی است که در برجام سخنی ازآن نیست. ویژگی مهم این دوره از گفتگوآن است که برای جلوگیری ازاتفاقی شبیه خروج آمریکا، صریح و روشن باهم سخن بگوییم.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/02/19 ساعت 00:41

  باخروج آمریکاازبرجام، اتحادیه اروپااعلام کرد که مصمم است از توافق هسته‌ای حفاظت کند؛ لذا اینک زمان آن فرارسیده ‌است که اروپا ظرف چند هفته با توانایی دیپلماتیک خود ثابت کند که خواستن توانستن است. چراکه شمارش معکوس دیپلماسی با امضای ترامپ آغاز شده است.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/02/17 ساعت 14:27

  چالش موجوددرکشورپیرامون فیلترینگ تلگرام، برآمده از سه رویکرد درقبال آن است: ۱)رویکرداصول گرایی: تلگرام-به هردلیلی-باید فیلترشود، ودولت نیز مسئولیت! آن را بپذیرد؛ ۲)رویکرداصلاح‌طلبی: تلگرام نبایدفیلترشودو همه بایدبه هرصورت ممکن برای جلوگیری ازفیلترشدن آن تلاش کنند؛(۱/۲)

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/02/10 ساعت 23:41

  بازی تبلیغاتی فشرده و پیچیده‌ای که آغاز شده به اشکال گوناگون تا ۱۲ می‌به اوج رسیده و پس از آن نیز ادامه خواهدیافت؛ مهم این است که آژانس و سایر کشورهای امضاءکننده، حداقل ازحیثیت واقعی امضاء، گزارشات وتعهدات خود دفاع نموده و تحت تاثیر این بازی نمایشی -تبلیغاتی قرار نگیرند.۴/۴

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/02/10 ساعت 23:36

  آمریکا واسراییل ازاین «نمایش شبانه» دوهدف اصلی دارند: نخست)کشاندن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌سکوت پس‌از اقدام آقای ترامپ، با متهم کردن آژانس به تبانی با ۵+۱، بی‌توجهی به اطلاعات ساختگی اسراییل، وبی ارزش کردن ده بارتایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران ‌و بسته شدن PMD؛۲/۴

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/01/25 ساعت 12:25

  نام احمد نام جمله انبیا است بعثت پیامبر مکرم اسلام، طلایه‌دار «وماارسلناک الا رحمة للعالمین»، بر باورمندان «بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» مبارک‌ و میمون باد.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/01/22 ساعت 11:25

  ۲/۳ اقرار آمریکا به عنوان عقل کل ‌مالک این کشورها به حمایت آنان ازتروریسم، گامی روبه جلو دراین مبارزه سخت است.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/01/10 ساعت 22:13

  چون تو بابی آن مدینهٔ علم را چون شعاعی آفتاب حلم را باز باش ای باب، بر جویای باب تا رسد از تو قشور اندر لباب باز باش ای باب رحمت تا ابد بارگاه ما له کفوا احد ولادت با سعادت امیر‌المومنین و امام‌المتقین علی‌المرتضی (ع) مبارک و میمون باد.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1396/12/29 ساعت 16:56

  شادی و شادمانی و شعف و شورزندگی همراه روزهای بی‌بدیل بهاری‌تان باد

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1396/12/24 ساعت 22:02

  نگرانی جنابعالی که ارتش ایران درجهان ونه درعالم اسلام رده چندم است،کابوسی است که تاابد ماندگار بوده وخوب است باآن کناربیایید. اماچیزی که همه متفق‌اند،این وافعیت است که یمن اصلاچیزی به نام ارتش ندارد،وارتش شمادر لجنزارهمین کشور بی ارتش غرق شده‌است. ادعا بایدبه اندازه توانایی باشد.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1396/12/14 ساعت 17:28

  گفتگوی راهبردی با «اندیشه پویا» شماره ۴۹

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1396/11/17 ساعت 18:26

  دکترروحانی: اعتراض مردم فقط اقتصادی نیست؛نبایدخواست مردم رافقط به بخش اقتصادبرد،این نشنیدن صدای اعتراض مردم است. دربخش سیاسی،بخش اجتماعی، بحث روابط خارجی مردم خیلی حرف دارند. گوش ماباید نسبت به مردم کاملا شنواباشد.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1396/10/24 ساعت 18:08

  آتش، فقط در خشکی (#پلاسکو ) ما را داغدار نمی‌کند؛ در اقیانوس (#سانچی ) هم که بر جان ما فتد، همین بنا را دارد. درمیان آب و آتش همچنان سرگرم توست این دل زار نزار اشک بارانم چو شمع

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1396/10/15 ساعت 15:55

  اما ضرورت دارد بپذیریم که فعال شدن لایه‌های پیچیده اعتراضات اجتماعی،نمی تواندگزینشی و صرفا اقتصادی باشد؛ زیراانرژی آزادشده از کنش‌های اجتماعی مبتنی بر نارضایتی‌های چنددهه‌ایِ اقتصادی، عامل تحرک وگسترش دیگر لایه‌های کنشگری اجتماعی است؛

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1396/10/03 ساعت 09:25

  میلاد عیساى عشق و محبت، مسیح صلح و صمیمیت، وپیام آور مهربانی و شفقت (ع) بر پیروان ادیان الهی درسرتاسر گیتی، بویژه هموطنان گرانقدر مسیحی مبارک وفرخنده باد.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1396/09/28 ساعت 13:39

  میان بودجه عمرانی،حقوق ودستمزد، فرهنگی، و … هیچ تفاوتی نیست،فقط کافی است به مردم گفته شود: - جایگاه قانونی ماچیست؟ - بودجه را برای چه می‌خواهیم؟ - بودجه را چگونه هزینه می‌کنیم؟ - نتایج هزینه کرد ماچه بوده وچیست و اثراتش بر کشورو مردم کدام‌است؟

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/05/09 ساعت 00:31

  احترام به ملت بزرگ ایران، کاهش خصومت‌ها، وبازگشت آمریکابه برجام، هموارکننده مسیر سنگلاخ کنونی است؛ گفتگوی تلفنی روسای جمهوردوکشور درUN در۱۳۹۲،بر این باوراستواربودکه می‌توان با التزام به ابزارگفتگودرمسیر اعتمادسازی گام برداشت. برجام دستاورد التزام به گفتگو است؛بایدآن را پذیرفت.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/04/21 ساعت 00:50

  ۲)آنگاه است که ماموریتِ استراتژیک معنا می‌یابد، و رفت‌وآمدها در روند روابطِ راهبردی نقشی اساسی ایفا می‌کند. نمی‌توان به صورت یکطرفه ‌و بدون توافق و اعلام رسمی طرف مقابل، روابط با کشورها را ویژه و استراتژیک اعلام نمود.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/04/13 ساعت 12:51

  عزیزانی با کامنت و یا پیام خصوصی، سوالات مهمی در زمینه بحث«مذاکره درست»و موضوع «اعتماد» مطرح کرده‌اند؛تمایل دارم در پاسخ، این عزیزان را به متن زیر که در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۷ (اوت ۲۰۱۵) نوشته‌ام ووسیعا در آن زمان انتشار یافته است ارجاع دهم. بسیاری از سوالات را در آن زمان پاسخ داده‌ام.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/04/12 ساعت 18:28

  ۲)اگرآنهاقابل اعتمادهم باشند!نبایدبه آنها اعتمادکرد،چالشی که اکنون برجام باآن مواجه است؛ ۳)مگراروپادر۸۲-۸۴ویادولت اوباما،قابل اعتمادبودکه باآنهامذاکره کردیم؟ویامگرسایرین قابل اعتمادندکه باآنهامذاکره می‌کنیم؟اگراینگونه بود،نبایدکشوری درهمین چندهفته به تهدیدِتحریم پاسخ مثبت می‌داد!

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/03/28 ساعت 15:59

  فیلم کامل مصاحبه https://tinyurl.com/y۷v۴smsr

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/03/25 ساعت 00:03

  درپیشگاه اهل الکبریاء والعظمه، و در حضور اهل الجودوالجبروت، و در محضر اهل العفووالرحمه، عید سعیدفطر، بر شمااهل التقوی والمغفره مبارک باد.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/03/20 ساعت 16:58

  بند بیستم بیانیه G۷؛ ایستادن اروپا پشت به افق، و نگریستن آخرین نفس‌های غروب دیپلماسی در آیینه!

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/03/20 ساعت 10:44

  عکس تاریخیِ میز ‌ِشکاف:چالشِ امنیت وتجارت میان غول‌های اقتصاد آمریکاباتاکیدبرضرورت تشکیلG۸،امنیت اروپارابه چالش کشید؛ اروپاباتاکیدبرضرورت حفظ برجام،تجارت آمریکارابه چالش کشید؛ درمسیررسیدن چالشهابه نقطه تعادل،همیشه حلقه ضعیف‌شکننده‌تراست. بایدنسبت به حفظ وثبات عناصرقدرت،هشیاربود.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/03/10 ساعت 09:12

  شما شش سال پشت فرمان این ماشین بودید؛ آنقدرازچراغ قرمزگذشتید،ورودممنوع رفتید،توقف مطلقاممنوع ایستادید،و …تاخسارتهاوجریمه‌های آن،هزاران برابرقیمت ماشین شد.سپس ماشین رابه درهءفصل هفت منشورانداخته وگفتیداینها کاغذپاره است! این ارثیه دوران شوم ماشین‌بازی وتمرین رانندگی جنابعالی است.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/03/07 ساعت 11:31

  «فلسطینیزه شدن قطعنامه‌‌های UN» باگذشت حدود۷۰ سال ازاشغال فلسطین، امروز در Realpolitik ، سفارت آمریکا در بیت المقدس آغاز بکار کرده، شهرک‌ها همچنان درحال ساخت ‌است، و …، وفلسطینیان واعراب وهمهء جهان همچنان به قطعنامه‌های متعدد UN درخصوص فلسطین متعهدند؛

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/02/21 ساعت 12:22

  اینگونه اظهارات خوب است،ولی حمایت ازبرجام نبوده وصرفاتضمین شرکتهای اروپایی است؛روشن است که تاکنون بانکها،شرکت‌ها،و …بی میل بودند، واز۹۰تا۱۸۰روزدیگربانک‌ها،بیمه‌‌ها،شرکتهای نفتی، و …مجبورندازمعامله باایران سرباززنند. تضمین بایدحافظ تمامیت حقوقی،سیاسی، امنیتی، اقتصادی برجام باشد.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/02/17 ساعت 14:31

  ۳)رویکرداعتدالی: دسترسی آزاد به اطلاعات ‌و فضای مجازی پرسرعت حق مردم است وانتخاب پیام‌رسان به عهده خودآنان می‌باشد، چه داخلی و چه خارجی؛ فیلترینگ پیام‌رسان، نقض حق آزادی مردم است؛ لذادولت درعین حمایت از پیام‌رسانهای داخلی،با نقض حق شهروندی مردم مخالف است.(۲/۲)

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/02/15 ساعت 20:45

  تانشان سمّ‌اسبت ‌گم‌‌کنند-ترکمانانعل را وارونه زن درهندبرای جلوگیری ازتصادف،جاده رانمی بندند وسوال کنندچراآمبولانس نمی‌رسد؟چندصدهزار شغل رااز بین نمی‌برندتاازدولت بپرسندچرافضای مجازی هشتادمیلیارددلاربازده ندارد؟ … فیلترینگ فضای مجازی درحکم‌‌اشتغال‌زدایی،و تخریب فضای کسب‌وکاراست

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/02/10 ساعت 23:38

  دوم‌)خنثی نمودن مخالفت سیاسی احتمالی اروپا، روسیه و چین با اقدام آمریکا در جهت به تصویر کشیدن دفاع حداقلی شان از امضاءو تعهدات خود درافکار عمومی، ومنفعل نمودن این کشورهابه دنبال اطلاعیه سه کشوراروپایی، برای نمایش صوری وجود نوعی اجماعِ سکوت؛۳/۴

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/02/10 ساعت 23:33

  طراحی واشنگتن برای هماهنگ کردن ریاض و تل‌آویو درجهت اقدام آمریکا در تخریب برجام، با سفر وزیرخارجه آمریکا شروع و با «نمایش شبانه» نتانیاهو ادامه یافت؛ هدف اصلی این نمایش،تحریک افکار عمومی جهانی نیست، بلکه زمینه‌سازی بین‌المللی اقدامات آقای ترامپ درخروج از برجام است؛ ۱/۴

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/01/22 ساعت 11:29

  ۳/۳ لذااین امید می‌تواند ایجاد شود که اقرار و اعتراف رییس جمهور آمریکا به حمایت این کشورها- بویژه عربستان وامارات-از تروریسم، و تداوم آن، راهگشای بازشدن پرونده‌های معلق در آمریکا و ‌دیگر کشورها در مبارزه با تروریسم و محاکمه جهانی آنان- بخصوص در شورای امنیت - باشد.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/01/22 ساعت 11:21

  اقرارالعقلاء علی انفسهم جایز ومَنْ مَلَکَ شیئاً مَلَکَ الاقراربه؛ تروریسم از۱۹۸۰باتاسیس القاعده توسط عربستان و امارات آغاز واز افغانستان تا نیویورک در ۱۱ سپتامبر،پاریس،توکیو و …را درنوردید؛ به شمال آفریقا، وباداعش به عراق وشامات و …رفت، ودوباره درحال بازگشت به افغانستان است.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/01/05 ساعت 00:06

  توفیق یار شد تا از موزه گالری هنرهای مدرن و معاصر ایزدشهر مازندران دیدن کنم؛ کاری ستودنی در فضایی هنری و سرشار از سخن‌های فراوان. یاد اثر ماندگار رنه ماگریت و این کتاب فوکو افتادم که: Ceci n’est pas une pipe

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1396/12/28 ساعت 10:14

  مصاحبه با اندیشه پویا آزادی سیرت دموکراسی است؛ و انتخاب و صندوق رأی صورت دموکراسی است. وقتی این دو در جامعه‌ای به حد اعلای خود تحقق یابند، مردم‌سالاری و دموکراسی در آن جامعه جاری است. https://goo.gl/۱A۳ceY

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1396/12/21 ساعت 21:24

  زاهدی مهمان پادشاهی بود،هنگام طعام کمتر ازآن خوردکه ارادت اوبود،وبه گاه نماز بیش ازآن کردکه عادت او،تا ظنّ صلاحیت درحق او زیادت کنند ترسم نرسی به کعبه‌ای اعرابی کین ره که تومیروی به ترکستان است گفت درنظرایشان چیزی نخوردم که به کارآید،گفت نمازرا هم قضاکن که چیزی نکردی که به کارآید

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1396/11/29 ساعت 15:29

  #MSC۲۰۱۸ کنفرانس امنیتی مونیخ نشان میدهدمسیرتعاملات،درحال خصومت آمیزتر شدن ازطریق افزایش تلاش‌های مغرضانه برای تصویرسازی فکچوال«ایران هراسی»،در جهت بالابردن فشارهادرعرصه بین المللی UN است؛اگرچه این کوششی بیهوده است، ولی همه بایددربرابراین روند نادرست ونتایج ناخواسته آن بایستند.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1396/11/02 ساعت 23:59

  اگرمجری سخن دل مردم را بگوید، می‌تواند شبی متفاوت را رقم زده و رییس جمهور را پرتوان و بانشاط در ذهن و دل آنان بنشاند؛ باور کردن این واقعیت که سخن از دل مردم گفتن راهی است به اعماق باور مردم، اتفاقی است افتادنی.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1396/10/15 ساعت 16:01

  لذابایدنسبت به گام‌زدن دراین حوزه هشیارباشیم. چراکه: گسست‌ اجتماعی برآمده ازآن،به آسانی ترمیم نشده؛ دولت‌ستیزکردن جامعه به نفع امنیت ملی نبوده؛ وراه‌حل مشکلات مزمن کشور،سوق دادن کنش‌هاو لایه‌های نارضایتی به سمت دولت نیست. همه باوردارندتمام تحولات پس ازانتخابات به هم مرتبط‌اند.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1396/10/15 ساعت 15:53

  درخطبه‌های امروزنمازهای جمعه:"به حق بودن شروع اعتراضات …دراین شلوغی‌ها نبایدحق گم شود …حرف مردم بالاخره بایدشنیده شود …مطرح شد؛سخنانی نیکو،ومبین این امرکه این حق به رسمیت شناخته شده وقراراست همیشه به آن احترام گذاشته شود؛چراکه مبنای آن قانون اساسی بوده و ربطی به دولت‌ها ندارد؛

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1396/09/28 ساعت 13:42

  مهمترین دستاوردجمهوری، رای‌دادن، وحضور در سرنوشت کشور، پاسخگوکردن است؛ دراین جهت، بودجه، اصلی‌ترین عنصر مدرن پاسخگونمودن حکمرانی است. حقوق شهروندی یعنی اصالت بخشی به انسانیت، کرامت، و عزت آدمیان.