• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1398/03/14 ساعت 21:01

  عید سعید فطر بر پویندگان «تقوی والمغفرة» و جویندگان «عفو والرحمة» و یابندگان «جود والجبروت» مبارک باد.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1398/02/04 ساعت 10:35

  وفق قانون اساسی، تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و «تصمیم گیری در خصوص بستن تنگه هرمز» به عهده شورای عالی امنیت ملی است، که مقامات سیاسی در آن اکثریت قاطع دارند.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1398/01/21 ساعت 22:44

  چرخ بااین اختران، نغز وخوش و زیباستی صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بررود بالا همان بااصل خود یکتاستی عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی The first ever image of a black hole

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1398/01/05 ساعت 15:43

  سیل وطوفان: نه آتش است تاخاموش شود؛ نه زلزله است که بنای محکم درمقابلش استوار باشد؛ونه.. بلکه قهرطبیعت است که روستاوشهر-از #آق‌قلا تا #شیراز -نمی‌شناسد،وصرفابااراده محکم بایددربرابرش ایستاد؛ شرائط جوی ایران فقط دست یکپارچه، محکم،وبه هم پیوندخورده می‌طلبد. دست به دست هم دهیم.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/11/30 ساعت 23:07

  همدلی وهمدردی درروزگاران فراق،که گذر زمان نیز اندوه فقدان پدر را سنگین‌تر وتالمات روحی بازماندگان را ماندگارتر می‌سازد،پنجره امیدی است به بیکرانگی روشنایی‌های رحمت الهی؛ قدردانی صمیمانه وسپاس بی‌شمار نثار تمامی محبت‌ها و دل‌گرمی‌های مردم عزیز و‌همه بزرگواران، دوستان وآشنایان.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/10/29 ساعت 11:36

  ۴/۴)و ازآنجا که اروپا مطلع است که هدف #اجلاس_ورشو به شکست کشاندن استراتژی فعلی اتحادیه اروپااست، به همراه گامی برعلیه روسیه وکوششی برای انزوای ایران؛ بایدبه یاد هم داشته باشدکه: برجام هم حاصل گفتگو بود، وبه هر میزان که از قدرت دیالوگ کاسته شود، به توانایی چالش ‌‌افزوده خواهد شد.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/10/29 ساعت 11:36

  ۴/۲)برای این استراتژی جدید، آمریکا می‌‌باید اتحادیه اروپا ودیگراعضای دائم UNSC، که با مذاکرات ایران و۱+۵ ائتلاف‌شان فروپاشیده، را دوباره متحدکند؛ و #اجلاس_ورشو ،گام اصلی امریکا برای ایجاد دوباره این ائتلاف ازطریق اضطراب آفرینیِ شکاف دراروپا است …

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/10/22 ساعت 11:11

  ۲)ازآنجاکه فقط سخنگوی وزارت خارجه مسئولیت #پاسخ‌گویی_متین را دررابطه بااین سیاست به عهده دارد،تقابل‌ها وپاسخ‌گویی‌های متعدد وناهماهنگ، گام نهادن دراین مسیر چالش برانگیز است. ضرورت دارد دربرابر چالش «خشن‌سازی سیاست گفتاری ‌وفضای بین‌المللی» ایران هشیار باشیم.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/10/10 ساعت 23:43

  Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead. The consciousness of loving and being loved brings a warmth and a richness to life that nothing else can bring. «Oscar Wilde» Wishing everyone across the globe a peaceful #New_Year.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/09/30 ساعت 20:12

  #شب_یلدا هم هزاران سال است ‌به این باور رسیده که هرچقدر درنگ کند وطولانی‌تر شود، باز هم چشم به راه خورشیدِمهر نشستن است که او را به پگاه می‌رساند؛ پس #یلدا‌ را برای‌ این امیدِ دیرپایش به تولدِ مهر گرامی بداریم، اما‌ برآمدنِ مهر و طلوعِ خورشید مهربانی را تبریک بگوییم.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/09/28 ساعت 20:30

  ازمنظرکلان کشورداری،اتفاقات این روزهای مرتبط بامجلس محترم،سوالاتی را درجامعه پدیدآورده است: *شفافیت چیست؟آگاهی مردم ازتمام اموریا وسیله‌ای برای رقابت‌؟ *گستره شفافیت چقدراست؟هرسه قوه یافقط قوه مجریه؟ *استیضاح چیست؟ایضاح عملکرد،یااهرم تهدیدبرای وصول به هدف؟ … #نماینده #نمایندگان

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/09/21 ساعت 16:12

  وآنگاه که ضرورت #مبارزه_با_پولشویی به رسمیت شناخته شد، در تیرماه ۱۳۹۵ ازلیستِ سیاهِ تنها دوکشورایران ‌و کره شمالی، اقدامات مقابله جویانه موثرباایران تعلیق گردید …

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/09/20 ساعت 09:49

  … ازمنظر جامعه شناختی، یگانه راه مقابله بااین چالش مبنایی، که درهمه شئونات، از سیاست و انتخابات و …و حتی کمک به زلزله‌زدگان پدید آمده است: -بازگرداندن جایگاه اصلی گروه‌های مرجع، -پذیرش ایفای نقش‌ ایشان، -آزادی اظهارنظر آنان، و -عدم ‌مقابله با این مراجع، است.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/09/16 ساعت 09:27

  ماهیت وهویت تاریخیِ #جنبش‌_دانشجویی آزادی‌خواهی است: آزادیِ اندیشیدن؛ آزادیِ بیان؛ آزادیِ انتخاب؛ دانشگاه، مکان تحول از اجبار مدرسه‌ای به انتخابِ آزادی است؛ با آزادی و آزادی‌خواهی است که دانشجو،دانشجو و دانشگاه،دانشگاه و دانش،دانش‌ خواهد ماند. ۱۶#آذر روزدانشجو گرامی باد.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/09/04 ساعت 11:03

  میلاد فروغ ایزدی، سرچشمه فیض سرمدی، نشانه‌دار «وماارسلناک الا رحمة للعالمین»، طلایه‌دار «ولکم فی رسول‌الله اسوة حسنه»، و نمایه‌دار کرامت آدمیان بر باورمندان «بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» مبارک‌.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/08/22 ساعت 22:11

  زمانی که آمریکاتوییتر راازعرصه آگاهی بخشی به صحنه منازعه دیپلماتیک تبدیل میکند،اروپا جایگاه واقعی آن رابه رخ می‌کشد؛چراکه منازعه دیپلماتیک درشبکه‌های اجتماعی، گام نهادن درمسیر خطرناک مخاصمه است. همه بایدشبکه‌های اجتماعی راازصحنه منازعه دیپلماتیک به عرصه آگاهی بخش آن بازگردانند.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/08/06 ساعت 10:18

  پارسیان ازسه هزارسال پیش،موسس مکتبِ روشنایی واهمیت خورشیدوشروعِ روز‌ با نور‌ وآفتاب بودند،وشماپیرومکتب تاریکی وجاهلی وشروعِ روز ازغروب وقمر وتاریکی شب. لذانعل وارونه می‌زنیدوانطباق‌تان اشتباه است؛ تعجب آوراست کسی که فرهنگ وادب خودرانمی‌شناسد،چگونه درموردکشورِنور درجهان نظر میدهد!

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/07/27 ساعت 12:17

  ۴) و ازآنجاکه قانونی که مغایرقانون اساسی و‌ شرع نباشد، قطعا و منطقا نیز نمیتواند مغایر قوانین مادون-که همگی میبایست مطابق قانون اساسی و شرع نیز باشند-باشد؛ درنتیجه:

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/07/27 ساعت 12:13

  ۲) …خلاف موازین شرع ویاقانون اساسی بداند و مجلس بادرنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان راتأمین نکند ومشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد وسایر وظایفی که دراین قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود.»

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/07/20 ساعت 12:12

  بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی کاندر آن جا طینت آدم مخمر می‌کنند صبحدم از عرش می‌آمد خروشی عقل گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می‌کنند

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/07/11 ساعت 13:23

  تصمیم (صدور قرار موقت) دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/07/03 ساعت 20:24

  اصلی‌ترین موضوع درسخنرانی رییس جمهور آمریکا، نگاه این کشوربه جهان است؛ چراکه رییس جمهور آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به مقابله با گلوبالیسم در مجمع عمومی UN به عنوان نماداصلی آن می‌پردازد. جهانیان وبخصوص ایران بایداین تغییر رویکرد و تبعات آن را با آگاهی ویژه مدنظر قرار دهند.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/06/31 ساعت 14:12

  امروز،جانبازانی که سرفرازوسربلند،برای آزادی خوزستان ازیوغ اشغال صدام،خون پاکشان برزمین‌ریخت وبرآزادی سرزمین ایران ایستادند،هدف تروریسم کور قرارگرفتند. ملت شریف ایران وحدت ملی خودرا پاس می‌دارد؛فداکاری سربازان وپاسداران این مرز وبوم را می‌ستاید؛وتروریسم کوررا به خاک مذلت می‌نشاند.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/06/24 ساعت 14:14

  India has been a godsend of democracy throughout history

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/06/08 ساعت 12:21

  در ترانه معنی دم ز سرّ مولا زن و آن گه از غدیر خم بادهٔ تولا زن تا ز خود شوی بیرون، زین شراب روحانی با هیولی توحید در لباس انسانی

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1398/03/15 ساعت 12:22

  کهف‌الشهداء نماد نورانیت شهادت؛ و بشارت دهنده نور علىٰ نور یهدی الله لنوره من یشاء

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1398/02/25 ساعت 13:00

  نخستین که نوک قلم شد سیاه گرفت آفرین بر خداوند ماه خداوند کیوان و ناهید و هور خداوند پیل و خداوند مور خداوند جان و خداوند رای خداوند نیکی‌ده و رهنمای یاد فردوسی بزرگ گرامی باد؛ همو که سخن‌های شایسته را درگشاد.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1398/01/27 ساعت 10:28

  ازدانشگاه که خارج میشدم،اغلب به #نوتردام میرفتم؛برای من که بینوایان و گوژپشت را درنوجوانی خوانده بودم این کلیسا زبانی دیگرداشت. جنگ،سیل وآتش، هستی انسانهارا می‌گیرد وتاریخ آنان رامیسوزاند. دیشب #نوتردام با آواز پاریس بدرقه شد؛ولی خاطره آن زنده خواهدماند. انسانیت رابایدارج نهاد.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1398/01/14 ساعت 10:46

  نام احمد نام جمله انبیا است بعثت پیامبر مکرم اسلام، طلایه‌دار «وماارسلناک الا رحمة للعالمین»، بر باورمندان «بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» مبارک‌.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1398/01/01 ساعت 02:08

  شادی و شادمانی و شعف و شورزندگی، همراه نوروز و روزهای بهاری‌تان باد آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد باغ سلام می‌کند سرو قیام می‌کند سبزه پیاده می‌رود غنچه سوار می‌رسد … چون برسی به کوی ما خامشی است خوی ما زان که ز گفت وگوی ما گردوغبار می‌رسد

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/11/12 ساعت 10:06

  امروز ۱۲ بهمن است؛ و شور و‌ شعور بی‌نظیری که در قلب‌های تمام ایرانیان موج می‌زند ،بدون آنکه کسی‌بداند، تا ۱۰ روز‌ دیگر‌ یعنی۲۲ بهمن ۱۳۵۷، عظیم‌ترین تحول مردمی تاریخ جدید ایران‌زمین را رقم خواهد زد. #چهل_سال بعد دربهمن۱۳۹۷: اصلی‌ترین دستاورد انقلاب از منظر شما نسل‌های جدید چیست؟

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/10/29 ساعت 11:36

  ۴/۳)بنابراین، نشست ورشو ،درواقع ودرخفا، نزاع آمریکا با اروپا برای تشکیلِ ائتلافی دوباره برعلیه ایران است، درپوششِ چالشی مستقیم برای ایران؛ وازاین رو، #اجلاس_ورشو گربه سیاهی است در خیابان‌های بروکسل و نماد بازآفرینی دوباره جنگ‌ سرد با روسیه …

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/10/29 ساعت 11:36

  ۴/۱)این اجماع درآمریکا درحال شکل گرفتن است که سیاست فشار حداکثری بر ایران از طریق بازگرداندن وگسترده‌سازی تحریم‌های یک‌جانبه شکست خورده، وآمریکا باید از یک‌جانبه‌گرایی به چندجانبه‌گرایی و سیاست اوباما، پیش از مذاکرات جدی ایران و ۱+۵، روی آورد …

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/10/22 ساعت 11:11

  ۱)ازویژگی‌های مهم سیاست‌خارجی فعلی آمریکا، خشن سازی گفتار ‌وفضای سیاست خارجی ایران ازطریق:درشت‌گویی، وبیان سخنان تندوخشن درسیاست خارجی است؛سیاستی که عملکردسیاسی وچهره ایران را نیز، مانند آمریکا،درعرصه جهانی زشت نمایانده وبا سرایت آن به دیگرکشورها،مارابه تقابل با آنان هم بکشاند …

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/10/04 ساعت 10:18

  میلاد عیسای عشق و‌ محبت، #مسیح صلح و ‌صمیمت، و پیام‌آور ‌مهربانی و شفقت (ع)، بر پیروان ادیان الهی در سرتاسر گیتی، بویژه هموطنان گرانقدر مسیحی مبارک و‌ فرخنده باد.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/09/28 ساعت 20:30

  *معنای استعفای فردی،یاگروهی چیست؟ تهدید وبحران آفرینی برای حصول هدف یا اعلام قصوریاتقصیر؟ *احترام میان انسان‌ها برچه استوار است؟زور وقدرت برآمده ازمقام یارفتارپسندیده ونیکو؟ *حرمت امامزاده باچه کسی است؟ و … آیا درکشورداری از روش‌های پسندیده بهره می‌گیریم؟ #نماینده و #نمایندگان

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/09/21 ساعت 16:17

  هردو وضعیت اکنون گذشته، ودوباره کشور برسر دوراهی چالش برانگیزی قرارگرفته است: -نه بالاترازلیست سیاه FATF لیستی هست؛ -نه پولشویی،سیاه وخاکستری ورنگی‌ دارد؛ و -نه اینکه اگردرخصوص #مبارزه_با_پولشویی چیزی گفته شد،اتفاق ویژه‌ای خواهد افتاد؛ راه را در زمستان ۱۳۹۷ اشتباه نرویم.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/09/21 ساعت 16:09

  باتلاش حامیان وکوشش مخالفان، #مبارزه_با_پولشویی ،موضوعی ملی ‌شده‌‌است.اماهمه فراموش کرده‌اندکه دقیقادرزمانی که پولشویی تکذیب میشد،ایران درپاییز۱۳۸۶درلیست هشدار،درمهرماه ۱۳۸۷به عنوان خطرجدی باتقویت اقدامات بازدارنده،ودرتیرماه ۱۳۸۸درلیست سیاه اقدامات مقابله جویانه موثر، قرارگرفت..

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/09/20 ساعت 09:47

  زمانی که #گروههای_مرجع، از استاد و دانشجو وروحانی و معلم و …، و سیاسی و غیرسیاسی، بی‌اعتبار گردیده و سالیان سال از دانشگاه و حوزه و … نقش‌زدایی شده‌است، بایداز وضعیت جامعه که درگیر نقش‌آفرینیِ سلبریتی‌های جایگزین گروه‌های مرجع شده‌است، احساس تاسف نمود! …

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/09/12 ساعت 11:21

  سالروز تصویب‌ #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران مبارک باد. تلاطم‌های این ایام،این سخن فیلسوف قرن ۱۹ را بخاطر می‌آورد که زمانی که دغدغهء همه، بازگشت به قانون اساسی گردد، بدان معنا است که این قانون با چالش جدی مواجه شده است. بیاییم بااجرای کامل میثاق‌ ملی‌مان،آن را پاس بداریم.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/09/02 ساعت 11:11

  تهاجم به #وزیرخارجه ،تهاجم به دیپلماسی کشوراست؛وازآنجاکه دیپلماسی،حاصل اجماع ملی برکنش‌های دیپلماتیک برای تامین منافع ملی است،حمله به نماددیپلماسی حمله به منافع ملی است.آنان که کشوررادربحران اقتصادی دچاربحران دیپلماسی کنند،آگاهانه به دنبال تخریب پایه‌های بنیادین استقلال کشورهستند

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/08/13 ساعت 14:42

  این روند،سه چالش پدیدمی‌آورد: ۱)چالش مغایرت شرع وقانون اساسی بالوایح مبارزه باپولشویی وتامین مالی تروریسم؛ ۲)چالش تصویب دیگرلوایح مربوطه؛ ۳)چالش زمان چندماهه باقیمانده؛ برای حفظ‌منافع ملی وعدم بروزمشکل دراین جدال اقتصادی،نبایداین امرمهم رادرمسیر جدالی«عرصه‌های تصویب قانون»،انداخت

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/07/27 ساعت 12:18

  ۵) آیا وفق‌ مصوبه و‌سخنان سخنگوی شورای نگهبان، مجمع تشخیص، مطابق قانون اساسی أساسا محل وصلاحیت ورود به موضوع را دارد؟ آیا این نظر شورا بدین معنا نیست که «سیاست‌های کلی» همسطح ‌و یافوق قانون اساسی قرار دارد؟ وآیا تحدیدقدرت قانون گذاری مجلس فرا و مغایر #قانون_اساسی نیست؟

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/07/27 ساعت 12:15

  ۳)از آنجاکه شورای نگهبان اعلام نمودایرادات آن شورا نسبت به لوایح اصلاح قانون پولشویی و الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه باجرایم سازمان یافته فرا ملی موسوم به پالرمو مرتفع شده واعضای این شورا -«طبق روال»-عدم مغایرت این قانون با شرع و قانون اساسی راتایید نموده اند؛

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/07/27 ساعت 12:09

  ۱)طبق اصول۴، ۷۲، ۹۶قانون‌ اساسی،شورای محترم نگهبان عالیترین وتنها مرجع تشخیص تطابق قوانین مجلس باشرع ‌وقانون اساسی است؛ وصلاحیت مجمع تشخیص صرفاوفق اصل۱۱۲است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت درمواردیکه مصوبه مجلس شورای اسلامی راشورای نگهبان …

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/07/15 ساعت 11:05

  لحظاتی پیش لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) از سوی نمایندگان محترم مجلس تصویب شد. نمایندگان مجلس نشان دادند امنیت ملی کشور و‌منافع مردم ایران در اولویت تصمیمات آنان قرار داشته و چالش‌های فرارو را با درایت و صلابت مرتفع خواهند نمود.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/07/08 ساعت 10:55

  آنکِ بی‌باده کند جان مرا مست کجاست و آنکِ بیرون کند از جان و دلم دست کجاست عقل تا مست نشد چون و چرا پست نشد و آنکِ او مست شد از چون و چرا رست کجاست روز بزرگداشت مولوی گرامی باد.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/07/01 ساعت 09:32

  پاییز فروافتادن طبیعت در آغوش رنگ‌های زیبا است؛ فرود سحرآمیز برگ‌ها دردامان نیروی جاذبه است؛ درغلطیدن هستی درموسیقی زیبای آرمیدنِ آزادانه برگ‌ها بر زمین آرامش است؛ فصل آموختن از هستی، طبیعت، انسانیت و دانش است؛ آغاز مهر ِرنگارنگ، شروع دوباره زندگی است.

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/06/29 ساعت 12:08

  کجایید ای شهیدان خدایی بلاجویان دشت کربلایی کجایید ای سبک روحان عاشق پرنده‌تر ز مرغان هوایی کجایید ای شهان آسمانی بدانسته فلک را درگشایی کجایید ای ز جان و جا رهیده کسی مر عقل را گوید کجایی کجایید ای در زندان شکسته بداده وام داران را رهایی

 • حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

  1397/06/18 ساعت 11:44

  پروفسورژیلبرلازار Gilbert_Lazar# زبان‌شناس نامداردرگذشت.اوراابتدادردوران دانشجویی درکتابخانه ایران‌شناسی دانشگاه سوربن و‌سپس دراتاق کارمحقرش درمیان کوهی‌ ازکتاب وفیش‌تحقیق می‌دیدم.عاشق شعرپارسی ودوست‌دارادبیات ایران بودو عظمت آن را می‌ستود.خدمت بزرگی به فرهنگ ایران‌ کرد.روحش شاد.