• دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/02/18 ساعت 17:11

  ۱۳/ اما صمیمانه امیدوارم که در نهایت، به وظیفه علمی شان عمل کنند و سهمی برای خود در آگاهی دادن به جامعه ترک زبان پیرامون نام‌های درست تاریخی در نظر بگیرند.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/02/18 ساعت 17:11

  ۱۱/ سوم: حتی اگر عامه مردم همچنان اصرار بر نامیدن خلیج بسره دارند، باید این واقعیت را در نظر بگیرند که بسره/بس راه/ بسوراه یک نام پارسی است که صورت عربی بصره به خود گرفته و گواه نفوذ تاریخی ایران بر این نواحی است و در این صورت جدید هم نمی‌تواند از ماهیت خود، پارسی زدایی کند.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/02/18 ساعت 17:11

  ۹/ دوم: حتی اگر وزارت خارجه ترکیه هم در اسناد خود از نام خلیج بسره استفاده می‌کرد، وظیفه پژوهشگرانی مانند آقای دکتر ایغور عزیز است که می‌باید سیاستمداران کشورش را از اشتباه درآورند و به آنها گوشزد کنند که …

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/02/18 ساعت 17:11

  ۷/ اما اسم گذاری مجدد بر مناطق دارای نام و نشان تنها می‌تواند حکایت از یک نیت نامشخص داشته باشد. هرچند که عثمانیان پانصد سال قبل تصمیم به نامیدن خلیج بسره گرفتند …

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/02/18 ساعت 17:11

  ۵/ اشاره به این محدوده کوچک جغرافیایی داشته باشد نه سرتاسر پهنه آبی خلیج فارس. ضمن آنکه کلمه körfez در زبان ترکی ریشه یونانی دارد و برگرفته از نام Korfos یک شهر کوچک بندری در جزیره تراسیای یونان است و این شباهت جغرافیایی شاید در نامیدن Basra Körfezi موثر بوده است …

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/02/17 ساعت 15:57

  The extending arms embargo is unbearable, not because Iran is dependent on arms imports & exports, but such extreme violating of the agreements turns the world into a full- scale jungle in which no agreement would be reliable. If so, Iran should be ready to play by the new rules.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/02/08 ساعت 06:59

  سخنگوی دولت @Alirabiei_ir اخیرا از «اپوزیسیون قابل احترام» صحبت کرد. اردشیر زاهدی مصداق آن است. هر شهروند ایرانی در هرکجای جهان حق دارد که به نظام سیاسی اعتراض کند اما کسی که در همکاری با دولت‌های بیگانه، جنگ، #تحریم و آسیب رساندن به مردم ایران را می‌خواهد، هرگز قابل احترام نیست.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/02/05 ساعت 01:00

  ۷/انعقاد یک پیمان عدم تعرض میان ایران و آمریکا به نحوی که دارای شاخص هایی با قابلیت راستی آزمایی باشد می‌تواند زمینه‌ای را فراهم کند که برقراری یک خط تماس مستقیم را در حمایت از اجرای دقیق این پروتکل‌های رفتاری توجیه کند.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/02/05 ساعت 01:00

  ۶/هرچند این اقدامات و رفتارها در بیرون از مرزهای آبی ایران صورت بگیرند.خط تماس مستقیم می‌تواند یک ابتکار سازنده باشد مشروط به آنکه از مجموعه‌ای از قوانین، مقررات و پروتکل‌های رفتاری توافق شده میان دو کشور حمایت کند.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/02/05 ساعت 01:00

  ۴/ایران حق دارد این نگرانی را داشته باشد که با ایجاد خط تماس مستقیم، نیروهای نظامی آمریکا با اطمینان از اینکه ایرانیان در صورت تفسیر اشتباه از نیات حرکت شناورها یا پرنده‌های آمریکایی با واشنگتن تماس خواهند گرفت، جسارت بیشتری پیدا کنند

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/02/05 ساعت 01:00

  ۲/منظور از جنگ تصادفی، رخ دادن جنگ به دلیل یک حادثه آنی و تفسیر نادرست و شتابزده از آن است و منظور از جنگ ناخواسته، رخ دادن جنگ به دلیل تصاعد تنش تا جایی است که برخلاف میل طرفین، به دلایل حیثیتی یا امنیتی، چاره‌ای جز بالا گرفتن دامنه برخورد نظامی باقی نماند.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/01/25 ساعت 00:42

  The worldwide outbreak of #COVID۱۹ revealed the painful disparity between rich and poor countries, but this time, turning the blind eye to these gaps cannot save anybody. We're all on the same boat. Either we will all survive or we will all drown.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/01/21 ساعت 01:08

  عالی‌ترین مرجع دیپلماسی، پاسخ سفیر چین به @drjahanpur را مغایر شئون نمی‌داند و به نحو شایسته مانع از ارسال پیام نادرست می‌شود؛ اما @mah_sadeghi که هیچ سرشته‌ای در این امور ندارد، وزیر خارجه را بخاطر انجام وظایفش به باد سرزنش می‌گیرد. به عوام فریبی و موج سواری خاتمه دهید.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/01/19 ساعت 15:33

  In the absence of coherent leadership to contain the Coronavirus, just neighboring countries can find a platform to deepen cooperation & serve for the common interest. The world needs a new regionalism in which mutual protection takes precedence over egoism.
  #COVID۱۹

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/01/18 ساعت 19:09

  While the US has lost its ability& willingness to take the lead in shaping global solidarity, we should fill the void & reinforce the regional initiatives to falter the pandemic. @pirouzhanachi begins a new phase of diplomacy to renew regional solidarity against the common enemy.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/01/16 ساعت 15:06

  Tehran's mayor @pirouzhanachi: «As mayor of Tehran I have seen lives lost as a result of medical shortages. This is no time for vindictive politics».

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/01/13 ساعت 20:48

  نتیجه‌ی تقسیم ایران به «تندرو» و «میانه رو» یا «سپاه» و «غیرسپاه» و رو در رو قرار دادن آنها، جز تکرار شکست نیست. تا وقتی هدف آمریکا بجای به رسمیت شناختن نگرانی‌های مشروع، تغییر نظام سیاسی و کیفیت رهبری ایران به روش دولت ترامپ یا هر روش دیگری باشد، دور باطل ادامه خواهد داشت.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/01/11 ساعت 17:30

  The main challenge of our time is the lack of wisdom to grasp that coping with the pandemic requires global solidarity. The US inhuman #sanctions are a symptom of this fatal illness.

  Until nondiscriminatory solidarity is realized, we're doomed to bear #COVID۱۹ for years to come

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/01/02 ساعت 14:09

  Prisoner swap btw Iran and France proved that it is possible to move forward based on good faith. If @realDonaldTrump were sincere in dealing with Iran, we could have achieved the same with the US. Iranian and American prisoners pay for Trump's arrogance.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1398/12/24 ساعت 00:50

  The #Coronavirus may not be created in the @USArmy labs to biological attack, but given @realDonaldTrump's refusal to lifting sanctions while he is well aware of the sanctions' devastating effects on Iran's endeavor to save lives, it should be considered as an act of bioterrorism

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1398/12/15 ساعت 10:44

  لحن و ادبیات این مقاله بسیار خصمانه و مغایر روح دوستانه روابط ایران و ترکیه است. سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران که در توافق‌های آستانه هم متجلی شده، احترام به حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی همه کشورهاست. چیزی که بر خلاف قوانین بین المللی از جانب ترکیه زیر پا گذاشته شده است.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1398/11/30 ساعت 18:42

  That's wrong. Kerry and Murphy came to meet with @JZarif because you cannot make a deal with Iran, not vice versa. Don't blame them.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1398/11/22 ساعت 13:00

  ۴۱ years ago Iranians decided not to fear failure.#IslamicRevolution was not just a political earthquake, it was also an upheaval in the Iranian mind. We learned that failure is a bridge to success. Since then, whenever a project has failed, we're convinced that success is near.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1398/11/10 ساعت 20:00

  Some Arab countries joined Israel to curb Iran's assumed threat. They've been fooled by who trying to conceal the real threat. Compare the facts:

  Iran helps them to liberate lands from occupiers & terrorists

  vs.

  Israel seeks to annex territories, one chunk after another.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1398/11/08 ساعت 23:23

  Really? I thought @realDonaldTrump just isn't a good dealmaker but now he even seems isn't a good painter too. Portraying a chopped rat in a Python stomach isn't a solution in dealing with one of the oldest remained disputes in the world.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/02/31 ساعت 18:13

  Opposition to #Zionism as an inhuman ideology does not mean being anti-Semitic. Most Iranians hate bullying, lawbreaking & brutality like what @realDonaldTrump's regime has been committed to, just as they hate Israel due to doing the same evil activities since its establishment.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/02/18 ساعت 17:11

  ۱۲/ آقای دکتر ایغور بر اساس عادات زبانی در ادبیات ترکی، خلیج فارس را «خلیج» یا «خلیج بسره» نامیده‌اند. گمان نمی‌کنم که ایشان از این مقدمات تاریخی بی خبر بوده باشند یا قصد داشته باشند که در روش ناپسند تحریف نام‌های تاریخی مشارکت کنند …

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/02/18 ساعت 17:11

  ۱۰/ مطابق اسناد بین المللی از جمله اعلامیه دبیرکل سازمان ملل متحد در سالهای ۱۹۹۴ و ۱۹۹۹ و همینطور گروه متخصصان جغرافیدان این سازمان در سال ۲۰۰۶، این دریا نامی جز «خلیج فارس» ندارد.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/02/18 ساعت 17:11

  ۸/ اما امروز یک پژوهشگر دانا باید از خود بپرسد که دو هزار سال پیش از این نام گذاری دلبخواهانه، این منطقه آبی چه نامیده می‌شده است و چه دلیل مجاب کننده‌ای برای تغییر نام آن وجود داشت؟

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/02/18 ساعت 17:11

  ۶/ اما منطقا نمی‌توانسته به تمام پهنه آبی بزرگتر تعمیم داده شود.
  اما چند نکته که لازم است دوستان ترک ما مورد توجه قرار بدهند:
  اول اینکه؛ نام گذاشتن بر آن دسته از مناطق جغرافیایی که تاکنون بلاتکلیف و بدون نام بوده، اشکالی ندارد …

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/02/18 ساعت 17:11

  ۴/ دوم آنکه بسره تحت حاکمیت عثمانی، تنها مدخل عثمانی به خلیج فارس بود. سواحل بسره و آب‌های مجاور آن از ام القصر تا فاو، بلحاظ تعاریف جغرافیایی یک خلیج کوچک محسوب می‌شود و اطلاق عنوان خلیج بسره در دوران عثمانی می‌توانست …

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/02/10 ساعت 00:26

  The Only feasible way to avoid an arms race, simultaneously prevent of turning Iran into a pariah state, is having a comprehensive regional agreement in order to protect the status quo in which all rival states admit some verifiable limitations on their weaponry stockpiles.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/02/05 ساعت 01:00

  ۹/در صورتیکه واشنگتن دست از این اعتقاد خطرناک بردارد، شرایط لازم برای عقد پیمان منع تجاوز میان دو کشور مساعد خواهد شد و سپس می‌توانیم به ایجاد خط تماس مستقیم برای جلوگیری از جنگ‌های تصادفی و ناخواسته در حمایت از تعهدات دو طرف، مندرج در پیمان عدم تعرض، بطور جدی‌تر فکر کنیم.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/02/05 ساعت 01:00

  ۸/استقرار دولتی در ایالات متحده که مزیت خود را در پیش بینی ناپذیری جستجو می‌کند و همزمان سابقه بدی در نقض تعهدات خود دارد، ایران را از موافقت نسبت به تن دادن به قواعد پیش بینی پذیری دلسرد می‌کند.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/02/05 ساعت 01:00

  ۵/و با خیال آسوده دست به اقداماتی بزنند که قابل قبول نیست. از نگاه ایران، مسئله امنیتی در خلیج فارس صرفا احترام به مرزها و آب‌های سرزمینی نیست بلکه آرایش تهاجمی و یا آن دسته از رفتارهایی است که هدف آن، آماده شدن برای اقدامات تهاجمی در آینده در خلیج فارس و ماورای آن است؛

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/02/05 ساعت 01:00

  ۳/ایران و آمریکا در خلیج فارس در معرض خطر هر دو جنگ‌های فوق قرار دارند. برقراری خط تماس مستقیم در نگاه اول می‌تواند مانع از جنگ تصادفی شود اما نمی‌تواند از وقوع جنگ ناخواسته هم جلوگیری کند. به علاوه، ایران دلایلی قانع کننده‌ای دارد که با ایجاد خط تماس مستقیم مخالفت کند.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/02/05 ساعت 01:00

  ۱/ گزارش گروه بین المللی بحران با توجه به احتمال بالای رخ دادن «جنگ تصادفی» و «جنگ ناخواسته» میان ایران و آمریکا در خلیج فارس چشمگیر و توصیه‌های آن ضروری است اما در عین حال، کافی نیست.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/01/24 ساعت 08:56

  توییت‌های سخیف اکانت رسمی وزارت خارجه آمریکا از نشانه‌های درماندگی و از هم پاشیدگی است و دلیلی بر اینکه چرا همه کشورها باید با نادیده گرفتن آمریکا، مسئولیت بیشتری را برای شکل دادن به دنیایی بر عهده بگیرند که امنیت و رونق آن کمتر از هر زمان دیگری به آمریکا وابسته باشد.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/01/19 ساعت 19:31

  And we hope the American people one day will get rid of this incompetent Secretary of State & see a well- educated one instead who does not squander the US resources and serve the American real interest.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/01/18 ساعت 19:43

  دروغگویی به جایی نخواهد رسید. #پزشکان_بدون_مرز در حال ادامه فعالیت هایشان در نقاط مرزی ایران هستند؛ همانطور که #رزمندگان_بدون_مرز همچنان به مبارزه علیه تروریسم و شرارتی که آمریکا آن را شعله ور کرده، ادامه می‌دهند.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/01/18 ساعت 00:31

  مباحث علمی را نباید با سیاست آمیخت اما حتی در همان مباحث باید سیاست رسمی را در نظر گرفت. از وزارت بهداشت انتظار داریم در اعلام نظراتی که ابعاد آن فراتر از سیاست‌های بهداشتی و درمانی می‌رود، دوراندیش و محتاط‌تر باشد و ناآگاهانه به سیاست رسمی آسیب نزند.
  #پزشکان_بدون_مرز
  #چین

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/01/14 ساعت 13:53

  The US desire to kill innocent Iranians by sanctions amid the #Coronavirus outbreak is one thing and Iran's eventual success to prevent that is another. This is a repetitive pattern. Every time the US wants to isolate, intimidate and subjugate Iran, at the end reaches nothing.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/01/13 ساعت 16:56

  Exploiting of #coronavirus may have seen as the last chance to getting results from the max pressure, but with gradual prevailing over the outbreak, this ominous hope is petering out. By exposing this immorality& malicious intentions, how could @SecPompeo sell his shameless lies?

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/01/05 ساعت 20:56

  دولت و مردم ایران قدردان همدلی چین در این روزهای سخت هستند اما امیدواریم مخالفت لفظی چین با تحریم‌های غیرقانونی، به اقدامات عملی‌تر مانند ارائه قطعنامه‌ای در شورای امنیت ملل متحد برای لغو تحریم‌ها و همینطور نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا در مبادله‌های تجاری و بانکی بیانجامد.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1399/01/01 ساعت 11:56

  هزاران سال است که ایران رنج‌ها کشیده اما در هر نوروز ایران ما از نو زاده می‌شود. ققنوس وار برخواهیم خواست و ایران عزیزمان را از میان طوفان تحریم و بیماری به ساحل امن خواهیم رساند. سال ۱۳۹۸ را فراموش نخواهیم کرد اما سال ۱۳۹۹ را هم بدخواهان ایران فراموش نخواهند کرد.
  #نوروزتان_پیروز

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1398/12/23 ساعت 17:58

  That's an excuse. Iran has already announced its readiness for more prisoner swaps. Apparently, Trump administration shamelessly wants to take hostage the Iranian people in exchange for granting the IMF's promised aid to those are battling with the global threat #COVID۱۹.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1398/12/07 ساعت 13:08

  It won't happen anyway because there is a consensus in Iran that it is impossible to have a better deal than JCPOA. Plus, nobody can ignore the US pre-existing commitments by forging a new unilateral plan to an alternative agreement.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1398/11/26 ساعت 23:51

  Iran stands with all people of the region, who want to resist the occupiers. Cherishing the «resistance» as a «value» to uphold the right of sovereignty & encouraging people who are committed to it, doesn't mean that Iran is responsible for the decisions are taken by them.

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1398/11/13 ساعت 22:36

  ظاهرا رهبران ریاض قصد دارند که #سازمان_همکاری_اسلامی را به «سازمان همکاری با عربستان سعودی» تبدیل کنند. تاوان کوته فکری عربستان را در گذشته سوریه، عراق و یمن پرداختند و امروز مردم فلسطین نتیجه آن را می‌بینند. ایران از منطقه و جهان اسلام حذف شدنی نیست.
  #معامله_قرن

 • دیاکو حسینی   DiakoH@

  1398/11/09 ساعت 01:07

  روشن شد که چرا #برجام را تحمل نکرد

  توافق او یک جانبه است نه حتی دو جانبه

  برد- برد را با دو سر برد برای خود اشتباه گرفته

  توافق را ابزار تحقق رویاهایش می‌داند؛ با کمی چاشنی طنز

  برجام چند جانبه‌ای بود با توزیع عادلانه بُرد برای همه؛ مبتنی بر واقعیات و کاملاً جدی
  #معامله_قرن