• محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/10/30 ساعت 19:20

  اظهارات اخیر مقامات آمریکاحاکی از عدم الویت افغانستان در سیاست خارجی این کشور حداقل در دولت فعلی است.
  اینکه منطقه می‌تواند دراستقرار ثبات در افغانستان موثر باشد و یا باید منتظر شکل گیری نظام ژئوپلیتیک جهانی در پایان دوران‌گذار بودموضوع جداگانه‌ای است.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/10/19 ساعت 17:54

  سکوت، استواری و زیبایی همیشگی کوه

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/10/04 ساعت 23:17

  ‍ امشب پیامبری به دنیا می‌آید

  هر بار که تو عاشق شوی پیامبری به دنیا خواهد آمد، جهان از بی عشقی ست که کافر شده است.

  ایمان نام دیگر عشق است و مومنان همان عاشقانند این را پیامبری به من گفت که به جرم عشق بر صلیبش کشیدند …

  #عرفان_نظرآهاری

  #میلاد_حضرت_عیسی_مسیح_مبارک

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/09/09 ساعت 19:50

  ۱/۲ In Afghanistan Taliban are facing two major internal challenges; First, the mechanism for redistribution of power among internal factions , which is not spoken about publicly. The way this ends up getting settled can redefine the internal scene.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/09/09 ساعت 19:50

  دو چالش عمده طالبان در افغانستان و در محیط داخلی؛ اول مکانیزم باز توزیع قدرت بین جناح‌های داخلی که مطالبه‌ای اجتناب ناپذیر و در لایه‌های پنهان است، چگونگی انجام این موضوع می‌تواند صحنه داخلی را باز تعریف نماید. دوم مهار عصیان اجتماعی ناشی از فقر وسیع در ماههای آینده.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/08/07 ساعت 16:11

  شکایت هجران؛
  محمد اصفهانی و آریا عظیمی نژاد

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/07/30 ساعت 12:18

  سیاست همسایگی که این روزهاتمرکز بر آن زیاد است نیازمند ارائه تعریفی جامع و مبتنی بر وجوه مشترک: همزیستی مسالمت آمیز،تعامل حداکثری،هم‌تکمیلی،باور به امنیت مشترک و‌برسمیت شناختن همدیگر می‌باشد.ضمن اینکه ادراک فرصتها و تهدیدهای ژئوپلیتیکی هر کشور در تنظیم سیاست با آن کشور موثر است.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/07/02 ساعت 21:41

  The importance of geography in politics:@ShekharGupta editor in chief of the Print:geography has been's strategic curse,'s blessing,and 's distraction.
  He added:India should forget & and instead focus on it's maritime power and opportunity rather than overland threats.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/06/08 ساعت 23:24

  برنامه امشب جهان آرا اختصاص به تحولات افغانستان داشت.همانند برخی از برنامه‌های مشابه سطح تحلیل از تحولات این‌کشور به موضوعات بشدت محدود از جمله تغییر یا عدم تغییر طالبان تقلیل یافته و تصویر بزرگ از تحولات مرتبط و نظم احتمالی آتی منطقه‌ای در شرق ایران و آثار آن ارائه نمی‌گردد.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/06/04 ساعت 18:56

  ۳/۳ It remains to be seen what will be the basis of the Afghan side in regulating these relations in the government emerging as a result of new order in Afghanistan.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/06/04 ساعت 18:56

  ۱/۳سیاست دولتهایدرموضوعات کلان طی دو دهه اخیردر قبال ایران تابعی ازمناسبات ایران و آمریکا بود.هر چند دوره دوم آقای کرزی به دلایل مشخص کمی تغییرکرد،امادر دوره دکترغنی مجددابه حالت سابق بازگشت.باید دید در دولت برآمده از نظم جدید درمبنای طرف افغان درتنظیم این روابط چه خواهد بود.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/05/28 ساعت 22:37

  ۲/۲The situation created in recent days in Afghanistan,and especially the way Dr. Ghani left the country,has casted serious doubt on and perhaps even failed at the possibility of forming a transitional period.
  The concept of power transmission seems to have become more prominent.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/05/27 ساعت 19:35

  قصه واقعه کربلا
  میر فخرالدین آغا
  مرثیه سرای افغان
  به سبک نعت

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/05/26 ساعت 19:48

  ۲/۳ Three highlights of the current situation in Afghanistan:
  - Surprise to all parties
  - complete collapse of the order arising from the Bonn Agreement
  - Extensive security work, not military warfare, is the main focus of the Taliban's movement to gain control of .

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/05/24 ساعت 14:19

  نوشته کوتاه و مختصری از مجموعه تحولات افغانستان

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/05/22 ساعت 05:18

  نظم فعلی در افغانستان برخواسته از نشست بن یک در سال ۲۰۰۱ می‌باشد، این نظم در حال تغییر کردن است. به نظر می‌رسد نظم آتی در افغانستان بر پایه #توافق_دوحه شکل خواهد گرفت، هر چند جزئیات سیاسی حقوقی آن کاملا مشخص نشده و در گرو برخی موضوعات دیگر خواهد بود.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/05/08 ساعت 21:42

  بارها در مراکز مختلف گفته‌ام؛ با امضای توافق دوحه سه اتفاق رقم خورد: - شکل گیری روند واقعی صلح محل تردید جدی است، چون شرایط را به نفع طالبان بر هم زد. -وظیفه دفتر سیاسی طالبان در دوحه خاتمه و بخش نظامی تصمیم می‌گیرد. -امریکا در افغانستان از مرحله نظامی عبور و درمرحله امنیتی است.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/04/11 ساعت 23:40

  بر سفال جسم لرزیدن ندارد حاصلی این سبو امروز اگر نشکست، فردا بشکند. همت مردانه می‌خواهد، گذشتن از جهان یوسفی باید که بازار زلیخا بشکند #صائب_تبریزی

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/02/22 ساعت 10:26

  حتی در صورت تائید عدم دخالت طالبان در حادثه تروریستی مدرسه غرب کابل، نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که نوع رفتار و خشونتی که آنها ترویج می‌دهند، عامل اصلی توسعه بی ثباتی، گسترش افراط گرایی و تولید فرصت برای جریانات تروریستی عامل این قبیل حوادث در افغانستان می‌باشد.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/02/18 ساعت 09:51

  علاقمندان می‌توانند با استفاده از لینک زیر به عنوان‌میهمان در مباحث مشارکت داشته باشند. https://meeting.atu.ac.ir/ch/regional-studies https://t.co/GKtZ۱nqOd۱

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/02/15 ساعت 13:08

  پیام شیوه خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان آشکارتر از آن است که بتوان به آن بی توجهی کرد. رفتار طالبان نیز بر اساس دو عامل; توافق دوحه و آگاهی آنان از سیاست کلی طرف دیگر این‌توافق است. به نظر می‌رسد امکان تغییر بازی تنهادر گرو اجماع بیشتر در حوزه جمهوریت باشد.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/02/15 ساعت 08:38

  ۲/۲
  It seems that this playing field can only change if there is a stronger consensus on preserving the constitutional government.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/02/09 ساعت 09:48

  ضرورت هم افزایی دیپلماسی و میدان نیاز قدرت خارجی کشور

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/02/01 ساعت 09:47

  آب حیات من است خاک سر کوی دوست‌گر دو جهان خرمیست ما و غم روی دوست #سعدی

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/01/24 ساعت 02:41

  لینک مستقیم ورود به نشست: https://join.skype.com/Hx۹KG۶Q۱b۱g۲ https://t.co/۲sMylOsPWr

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/11/05 ساعت 07:46

  متوازن، هوشمند و‌فعال را باید شاخصه‌های بنیادی و راهبردی سیاست خارجی کشورهای حائل محسوب نمود. اتخاذ چنین رویکردی هر چند الزامی ژئوپلیتیکی برای این کشورها می‌باشد، اما نشانه‌ای از انتخاب مسیری اصولی و منافع محور است.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/10/30 ساعت 17:50

  پنج شنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰
  ارتفاعات توچال و زیبایی‌های طبیعت

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/10/09 ساعت 20:09

  به یاد سردار ایران

  گم گشتهٔ دیار محبت کجا رود؟
  نام حبیب هست و نشان حبیب نیست.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/09/12 ساعت 20:06

  اگر تصمیم اخیر متخذه در UN در امتداد بازگشت به توافق غیر علنی و اجرا نشده روزهای قبل از سقوط دولت(صرفا با تمرکز بر کلیت موضوع و‌بدون توجه به جزئیات آن) محسوب گردد، می‌توان این تصمیم را بخشی از تصویر بزرگ افغانستان ارزیابی نمود.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/09/09 ساعت 19:50

  ۲/۲ The second is to curb the social unrest caused by widespread poverty that is expected to hit Afghanistan in the coming months.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/08/27 ساعت 23:05

  شراب شوق می‌نوشم به گرد یار می‌گردم
  سخن مستانه می‌گویم ولی هوشیار می‌گردم
  #مولانا

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/08/06 ساعت 09:29

  پنج شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/07/28 ساعت 13:06

  به نظر می‌رسد فصل مشترک غالب طرف‌های خارجی اتخاذ سیاست صبر وعدم عجله در شناسایی رسمی حاکمیت طالبان به جهت ماهیت توزیع منابع قدرت برای ادارهاست.نحوه برخورد با بازگرداندن داراییهایاز خارج،این ایده را جدی‌تر کرده است.احتمالاازشرایط تغییر این سیاست، تحولات داخلی طالبان خواهد بود.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/07/01 ساعت 20:00

  به نظر می‌رسد توافق امروز اعضای دایم شورای امنیت در مورد افغانستان به معنای:
  - تحولات این کشور به عقب باز نخواهد گشت.
  - دنیا تجربه گذشته را تکرار نخواهد کرد.
  - هدف از فشارهای فعلی را باید تعدیل و نه لزوما تغییر طالبان ارزیابی کرد.تاکید بر دولت فراگیردراین چارچوب قابل تفسیر است.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/06/08 ساعت 10:38

  پاسبان حرم دل

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/06/04 ساعت 18:56

  ۲/۳ The Iran policy of Afghan governments in the past two decades has been a function of Iran-US relations. Although in his second term Mr. Karzai adopted a somewhat different course for rather clear reasons, during Dr. Ghani's presidency it returned to the status quo.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/06/01 ساعت 19:16

  من همگی تراستم، مست می‌وفاستم
  با تو چو تیر، راستم، تیر مرا کمان مکن

  ای دل پاره پاره‌ام، دیدن اوست چاره‌ام
  اوست پناه و پشت من، تکیه برین جهان مکن

  ای همه خلق نای تو، پر شده از نوای تو
  گرنه سماع‌باره‌ای، دست به نای جان مکن

  #مولانا

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/05/28 ساعت 22:37

  ۱/۲ شرایط ایجاد شده طی روزهای اخیر در افغانستان و خصوصا نحوه ترک کشور توسط دکتر غنی، امکان شکل گیری دوره انتقالی را با تردید جدی و حتی شکست مواجه کرده است.
  به نظر می‌رسد مفهوم انتقال قدرت برجسته‌تر شده است.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/05/26 ساعت 19:48

  ۳/۳ its too early to decide the winners and losers of this new upending security development in Afghanistan.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/05/26 ساعت 19:48

  ۱/۳ سه نکته بارز شرایط فعلی افغانستان:
  - غافلگیری همه طرف‌ها؛
  - فروپاشی کامل نظم برخواسته از توافق بن؛
  - کار گسترده امنیتی و نه نبرد نظامی، محور اصلی تحرک طالبان در تسلط بر مناطق؛
  برندگان و بازندگان خارجی این کار امنیتی متعاقبا مشخص خواهند شد.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/05/23 ساعت 00:19

  هر که دلارام دید از دلش آرام رفت
  چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت

  گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی
  حاصل عمر آن دمست باقی ایام رفت

  #سعدی_شیرازی

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/05/10 ساعت 03:07

  به یاد محمد سرور رجایی عزیز که اخلاق مدار بود و دوست داشتنی و غریبانه آسمانی شد.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/05/08 ساعت 15:40

  اهمیت تکیه بر همکاری و تعامل جمعی با هدف شکل گیری دیالوگ درون حکومتی و نقش آن در توسعه سیاسی اقتصادی کشور، پایداری سیستم و نظم مستقر در آن، از منظر دکتر سریع القلم را می‌توان در این نوشته ایشان یافت. http://sariolghalam.com/۲۰۲۱/۰۷/۲۶/?چرا-همدیگر-را-قبول-نداریم/

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/02/24 ساعت 17:59

  مطلب اخیر من پیرامون تحولات افغانستان در سایت موسسه ایراس http://iras.ir/٪DA٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۵٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪DB٪۸C-٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷-٪D۸٪AA٪D۸٪AD٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۸٪AA-٪D۸٪AC٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪AF-٪D۸٪AF٪D۸٪B۱-٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۱٪D۸٪BA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷/

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/02/22 ساعت 05:56

  Even if the Taliban is not confirmed to have been involved in terrorist act in school in western Kabul, it cannot be ignored that the kind of behavior and violence they promote destabilizes Afghanistan and incentivizes other terrorist groups to commit acts of violence.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/02/16 ساعت 17:17

  رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار کار ملک است آن که تدبیر و تامل بایدش #حافظ

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/02/15 ساعت 08:38

  ۱/۲ The message in how the foreign troops are withdrawing from Afghanistan is too obvious to ignore.
  The Taliban's behavior is based on two factors: the Doha agreement and their awareness of the other side's policy.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/02/13 ساعت 01:46

  بیانات مقام معظم رهبری فصل الخطاب و سیاست خارجی موضوع وفاق و انسجام ملی است. ضرورت هم افزایی دیپلماسی و میدان.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/02/04 ساعت 20:44

  برخی نکات موجود در این مطلب پاسخ روشن‌تری به سوال امکان پذیر بودن تغییر الگوی سیاست در جنوب آسیا و مسیری که باید طی شود را ارائه کرده است. http://www.iess.ir/fa/translate/۲۶۰۴/

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1400/01/30 ساعت 16:09

  هر چند نفس خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان اجتناب ناپذیر است، اما به نظر می‌رسداتخاذ تصمیم این خروج در همان چرخه ناقص و پر ابهام توافق دوحه صورت گرفته است.ما به ازای این تصمیم نه تنها اخذ تعهد از طالبان برای توافق سیاسی داخلی نبود،بلکه حتی برای حضوردر نشست استانبول هم‌نبود.