• با توجه به وجود دو تفسیر متفاوت از مصوبه شورا در رابطه با عوارض محدوده زوج و فرد، در جلسه امروز هیات رییسه، موضوع جهت بررسى و اظهارنظر به کمیسیون مشترک «نظارت و حقوقى» و «عمران و حمل و نقل» ارجاع شد.

 • فرایند بررسى لایحه برنامه سوم توسعه شهر تهران (١٤٠٢-١٣٩٨) در صحن شورا آغاز شد. تهیه و تدوین این برنامه، نتیجه فعالیتى یک ساله در شهردارى تهران است.

 • مرجع تصویب عوارض شهر و بهاى خدمات، شوراى شهر است. لایحه تعیین بهاى خدمات تردد وسایل نقلیه در چند تونل و بزرگراه، هنوز به شورا ارسال نشده و بنابرین شورا هنوز در رد و قبول آن نظرى نداده است. پس از ارسال لایحه از شهردارى، شورا با رعایت جمیع جهات و مصالح عمومى تصمیم گیرى خواهد کرد.

 • همچنین از همراهی مسئولانه و موثر نمایندگان محترم تهران در مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اعضای شورا برای صدور حکم دکتر حناچی صمیمانه قدردانى مى کنیم.

 • حکم شهردار منتخب صادر نشده است. دیروز دوشنبه، آخرین روز کارى پس از معرفى شهردار منتخب، وزیر کشور با شورا مکاتبه کردند. اجمالا مى توان گفت، آنچه در نامه وزیر محترم کشور خطاب به ریاست شورا آمده، نشان دهنده آن است که وزارت کشور نیاز به پاسخ صریح ترى از وزارت اطلاعات دارد.

 • شورا طبق وظیفه قانونى، شهردار منتخب خود را به وزارت کشور معرفى کرده است. باتوجه به مذاکرات، شورا نسبت به صدور حکم شهردار منتخب خوشبین است. ازهمکاران عزیز رسانه اى با هر گرایش، درخواست میکنم فضایى ایجادکنند تا روندطبیعى منجر به صدور حکم شهردار در دستگاه هاى مسوول،در آرامش طى شود.

 • با توجه به ابلاغیه وزارت کشور مبنى بر خاتمه خدمت شهرداران بازنشسته و ضرورت تعیین سرپرست، که اکنون به شورا ارسال شد؛ شوراى اسلامى شهر تهران امروز یکشنبه ٢٧ آبان ساعت ١٥ جلسه علنى فوق العاده به منظور تعیین سرپرست خواهد داشت.

 • تصمیمی برای تعیین سرپرست شهردارى نداشته‌ایم و در مورد مصادیق هم صحبتى به میان نیامده. اگر فاصله‌ای بین خاتمه حضور افشانی و صدور حکم شهردار جدید ایجاد نشود نیازى به تعیین سرپرست نخواهد بود. اگر طبق قانون تعیین سرپرست ضرورت پیدا کند، بر اساس رویه قانونى اقدام خواهیم کرد.

 • شهردار منتخب به وزارت کشور معرفى میشود تا وزیر محترم کشور نسبت به صدور حکم ایشان اقدام فرمایند. شورا درخواست دارد فرایند به گونه اى طى شود که تا قبل از پایان مهلت قانونى مسوولیت مهندس افشانى، حکم شهردار منتخب صادر گردد تا به تعیین سرپرست براى شهردارى نیازى نباشد.

 • دو گزینه منتخب شهردارى تهران در جلسه یکشنبه ٢٠ آبان: عباس آخوندى ١٦ راى پیروز حناچى ١١ راى در جلسه سه شنبه ٢٢ آبان، با راى گیرى میان دو نفر، شهردار منتخب، معرفى خواهد شد.

 • یکشنبه ٢٠ آبان؛ تقوى نژاد، حناچى و آخوندى (صبح) و کشت پور و انصارى (بعدازظهر) به صحن میایند و رویکردهاى خود را مطرح مى کنند و در انتها براى انتخاب دو نفر راى گیرى میشود. روز سه شنبه ٢٢ آبان دو گزینه نهایى به صحن خواهند آمد تا پس از راى گیرى بین دو نفر، شهردار تهران انتخاب شود.

 • «استفساریه مستثنا بودن شهرداران از قانون منع …» در دستور کمیسیون اجتماعى مجلس است. به پیشنهاد برخى اعضا و تصمیم جمع، انتخاب ٥گزینه به تعویق افتاد. اگر استفساریه در کمیسیون راى نیاورد، انتخاب ٥نفر روز ٣شنبه در دستور شوراست. درغیر اینصورت فرایند تا تعیین وضعیت شهردار متوقف میشود.

 • لیست ٣٠ نفره گزینه هاى شهردارى، جمع همه پیشنهادهاى اعضاست. هر عضو، ٥ پیشنهاد را «مطرح» کرده است و هنوز «راى گیرى» درکار نیست. آنچه به اشتباه به عنوان تعداد آرا مطرح شده، صرفا تعداد دفعات پیشنهاد است؛ و آن اعداد هم دقیق نیست. موعد راى گیرى براى انتخاب ٥ گزینه اصلى، شنبه ٨/١٢ است.

 • لیست بلند گزینه هاى شهردارى بر اساس پیشنهادهاى اولیه اعضا (هر عضو حداکثر ٥ نفر را «پیشنهاد» داده است) از میان این لیست بلند، هر عضو به پنج نفر «راى» خواهد داد و پنج گزینه نهایى جهت ارایه برنامه به صحن خواهند آمد.

 • فرایند انتخاب شهردار جدید - دوشنبه ٨/٧؛ ارایه ٥ پیشنهاد توسط هر عضو براى تهیه لیست بلند - شنبه ٨/١٢؛ راى گیرى مخفى و انتخاب ٥ گزینه جهت حضور در صحن - یکشنبه ٨/٢٠؛ حضور ٥ منتخب در صحن و ارایه نقطه نظرات، و راى گیرى براى انتخاب دو نفر - سه شنبه ٨/٢٢؛ راى گیرى و انتخاب شهردار

 • در رابطه با انتخاب شهردار، در هم اندیشى امروز صرفا در رابطه با کم و کیف فرآیند مشورت و تبادل نظر شد؛ در رابطه با مصادیق و گزینه‌ها اساسا بحثى مطرح نشد. فردا یکشنبه فرایند و زمان بندى را تدوین خواهیم کرد و پس از آن فرایند آغاز مى شود.

 • علیرغم تلاش هاى انجام شده، حفظ #شهردار تهران در چارچوب ظرفیت هاى قانونى میسر نشد. روز یکشنبه، در جلسه هم اندیشى با حضور افشانى، در رابطه با فرایند انتخاب شهردار آینده تصمیم گیرى خواهیم کرد. حضور #افشانی فرصت مغتنمى برای توسعه شهر و اداره #شهردارى تهران بود.

 • وزیر محترم کشور با درخواست #شورا براى برگزارى انتخابات #شورایارى‌ها موافقت کردند. مقرر شد انتخابات طبق روال و با هماهنگى دستگاه هاى مرتبط برگزار شود.

 • عبارتى از اینجانب ذکر شده است که؛ «نمایندگان مجلس به دنبال طرح دو فوریتی اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان …» چنین عبارتى درست نیست و من چنین نگفته‌ام. سخن درست این است که؛ در جلسه مجمع امید، پیشنهاد شد تهیه طرح دوفوریتى اصلاحیه، از سوى تعدادى از نمایندگان دنبال شود.

 • جلسه مجمع امید (٣٠ نماینده تهران در مجلس و ٢١ عضو شورا) آغاز شده و دو موضوع «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» و «قانون منع به کارگیرى بازنشستگان» در دستور کار است. موضوع دوم، مشخصا به موضوع شهردار تهران اختصاص دارد.

 • تغییر معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهردار تهران در مقطع کنونی آسیب زاست/چرا تصمیماتی می‌گیریم که القا کننده بی ثباتی مدیریتی است؟

 • بررسى لایحه برنامه ٥ساله سوم شهردارى (١٣٩٨ تا ١٤٠٢) از امروز رسما آغاز مى شود. فرایند بررسى برنامه پس از ارایه پیشنهاد توسط اعضا، در کمیسیونهاى تخصصى، کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون تلفیق و در نهایت صحن شورا مطرح خواهد شد. ٢٠ آذر زمان اتمام بررسى لایحه برنامه در این فرایند است.

 • در پى نامه مرکز ارتباطات شهردارى به روابط عمومى واحدها (ابلاغ فهرست رسانه‌ها جهت همکارى) تماسهاى گلایه آمیز مکررى از اهالى رسانه داشتم که خواستار تذکر به شهردارى در صحن بودند. از مرکز ارتباطات شهردارى پیگیرى کردم؛ مقرر شد اصلاحیه بفرستند. در نگارش نامه کم دقتى صورت گرفته بود.

 • رییس شورا در نامه اى به وزیر کشور، خواستار ادامه فعالیت #شورایارى‌ها و برگزارى انتخابات شورایارى‌ها توسط فرماندارى تهران (با پشتیبانى #شهردارى و نظارت #شورا) شده است. تاریخ نامه ٣١ شهریور است، اما همچنان کسانى در تلاشند القا کنند #شوراى_پنجم مخالف شورایارى است.

 • نقل قولى از جناب آقاى سیدحسن رسولى (عضو محترم شورا) در رابطه با شهردار محترم تهران در برخى کانال هاى تلگرامى منتشر شده است. این نقل قول صحت ندارد و کذب محض است. در ایامى که جامعه ما بیش از هر زمان نیازمند انسجام و آرامش است، این قبیل #خبرسازى‌ها با چه هدفى انجام مى شود؟

 • به فضاسازى هاى این چنینى، عموما پاسخ نمى دهم و با لبخند از کنار آنها مى گذرم. انگیزه‌ام از تحریر و انتشار عمومى این نامه، حفظ شأن همکاران خبرنگارم بود، تا کسانى به نام شغل شریف آنها، کار دیگر نکنند. #على_اعطا – at City Council of Tehran | شورای اسلامی شهر تهران

 • از مصاحبه من با رادیو گفتگو دررابطه با عوارض تردد، عباراتى با دقت ناکافى منتشر شده. اولا من از موافقت و مخالفت شهردار سخن نگفته‌ام و ثانیا دررابطه با رد یا قبول لایحه درصورت ارسال به شورا پیش بینى نکرده‌ام. گفته‌ام شورا با بررسی جمیع جهات اقتصادى، اجتماعى، فنى و … تصمیم میگیرد.

 • گفتگویم با روزنامه سازندگى امروز در رابطه با لایحه اخذ بناى خدمات در تونل‌ها و معابر خاص http://sazandeginews.com/News/۱۳۴۸

 • امروز جلسه مجمع امید (٣٠ نماینده تهران در مجلس و ٢١ عضو شورا) با حضور شهردار و استاندار جدید، در محل کمیسیون اصل ٩٠ مجلس تشکیل مى شود. دستور اصلى جلسه، لایحه بودجه ٩٨ است و سهم شهردارى‌ها در بودجه. جلسه امروز، اولین حضور شهردار و استاندار جدید، در مجمع ٥١ نفره امید است.

 • وزیر محترم کشور امروز چهارشنبه ٧ آذر حکم پیروز حناچى شهردار منتخب شورا را صادر کردند. از هیات محترم دولت، به ویژه شخص رییس جمهور؛ و همچنین وزراى محترم کشور و اطلاعات که با سعه صدر موضوع صدور حکم شهردار منتخب را دنبال کرده و در طول مدت پیگیرى با شورا تعامل کردند، قدردانى مى کنیم.

 • شواهد، قرائن و برخى مذاکرات نشان مى‌دهد فرایند صدور حکم شهردار منتخب توسط وزیر محترم کشور، با تنگناهایى روبروست. به نظر مى رسد حکم شهردار منتخب، به سرعت صادر نخواهد شد. پیگیرى‌ها و مذاکرات در جریان است.

 • باتوجه به نامه وزارت کشور مبنى بر ضرورت تعیین سرپرست، امروز یکشنبه ٢٧آبان درجلسه علنى فوق العاده، حناچى با ١٧ راى از مجموع ٢٠عضو حاضر، به عنوان سرپرست شهردارى تعیین شد. سه شنبه ٢٢آبان حناچى به عنوان شهردار انتخاب شد و بعدازصدور حکم توسط وزیر محترم کشور، فعالیت خود را آغاز مى کند

 • شورا در انتظار اعلام نظر و یا بخشنامه وزیر کشور است. اگر وزارت کشور زمان خاتمه فعالیت شهرداران را ۲۶ آبان اعلام کند؛ - در صورتیکه حکم شهردار منتخب همین امروز صادر شود، ایشان از فردا فعالیت خود را آغاز مى کنند. - اما در صورتی که امروز حکم صادر نشود، باید سرپرست تعیین شود.

 • گزارش به مردم سرمقاله روزنامه همشهرى چهارشنبه ٢٣ آبان

 • هر گونه «اعلام رسمى یا غیر رسمى تایید یا رد» دو گزینه شهردارى صحت ندارد. پس از انتخاب شهردار و معرفى به وزارت کشور، طبق تبصره ٣ ماده ٨٠ قانون شوراها،وزیرکشور حکم شهردار منتخب را ظرف ده روز صادر مى کند. درصورت عدم صدور حکم و اصرار شورا، پیش بینى لازم در قانون صورت پذیرفته است.

 • آنچه از سوى شورا اعلام شده است، اسامى ٥ گزینه منتخب و - صرفا - تعداد آراء این ٥ نفر است. آمارى که در برخى شبکه هاى اجتماعى از آراء ٨ کاندیداى دیگر منتشر شده، از طرف شورا اعلام نشده و بنابرین، لزوما مورد تایید نیست.

 • پنج گزینه شهردارى تهران در جلسه سه شنبه ١٥ آبان به شرح زیر انتخاب شدند: رسول کشت پور ١٤ راى عباس آخوندى ١١ راى پیروز حناچى ١١ راى غلامرضا انصارى ١٠ راى کامل تقوى نژاد ١٠ راى

 • طبق زمان بندى، شنبه ١٢ آبان روز راى گیرى به منظور انتخاب ٥ گزینه شهردارى است. آنچه در برخى شبکه هاى اجتماعى در رابطه با تعویق احتمالى مطرح شده است؛ پیشنهادى از سوى «برخى اعضا» بوده است و «نه درخواستى از سوى شهردار محترم.» شورا همچنان در رابطه با حفظ افشانى تلاش خواهد کرد.

 • لیست بلند گزینه هاى شهردارى بر اساس پیشنهادهاى اولیه اعضا به ترتیب حروف الفبا (هر عضو حداکثر ٥ نفر را «پیشنهاد» داده است) از میان این لیست بلند، هر عضو به پنج نفر «راى» خواهد داد و پنج گزینه نهایى جهت ارایه برنامه به صحن خواهند آمد.

 • گفتگو با رسانه‌ها پیش از آغاز جلسه علنى و تشریح فرآیند انتخاب شهردار جدید

 • در نشست هم اندیشى فردا یکشنبه ٦ آبان با حضور شهردار محترم؛ ١. فرایند انتخاب شهردار ٢. زمان بندى این فرآیند ٣. بحث تعیین سرپرست ٤. زمان خاتمه حضور افشانى در قامت شهردار (٢٤ آبان یا پیش از آن؟) موضوع گفتگوست. پس از نشست در رابطه با جزییات تصمیمات با رسانه‌ها گفتگو خواهم کرد.

 • در هم اندیشى امروز شورا باحضور معاون برنامه ریزى جدید شهردارى درباره شیوه بررسى برنامه سوم گفتگو شد. کلیات برنامه مورد تایید است، ٣هفته مهلت داده شد تا بازآرایى برنامه در #شهردارى باحضور کمیسیونها و کمیته‌ها انجام شود. اعضا اشکالاتى به ساختار،متدولوژى واجزاء برنامه وارد کرده اند.

 • در گفتگو با مهر: تا پایان هفته جاری تصمیم گیری پیرامون انتخاب شهردار را در برنامه کاری نخواهیم داشت کد خبر http://mehrnews.com/news/۴۴۳۸۹۲۹

 • عدم شفافیت ضوابط و مقررات شهرسازى، همواره منشاء رانت و ویژه خوارى بوده است. یکشنبه در شورا، کلیات طرح شفاف سازى اطلاعات شهرسازى با اجماع به تصویب رسید. شفاف سازى اطلاعات شهرسازى، مهمترین گام در تحقق نظارت همگانى است. https://instagram.com/p/BpC۵reYj_Kx/

 • امشب در جلسه مجمع امید، پیشنهادى که برخى حاضرین مطرح کردند، ارایه طرح دو فوریتى اصلاح مصوبه «منع بکارگیرى» بود؛ تا شاید امکان حفظ شهردار فعلى پایتخت در شهردارى فراهم شود.

 • عبارتى از یک عضو شورا نقل شده که«صدور پروانه ساختمان تا ٥ سال آینده ممنوع مى شود.» این نقل قول درست نیست. مساله عبور جمعیت پذیرى شهر از سقف طرح جامع بوده که به نقل از معاون شهردار ذکر شده است. شهردارى امکان توقف صدور پروانه ندارد، و ٤٥٪ از بودجه شهردارى از این محل تامین مى شود.

 • به دعوت شورا، جلسه مشترک مجمع نمایندگان تهران در مجلس، استاندار، شهردار و اعضاى شورا برگزار خواهد شد تا در رابطه با دو موضوع پرچالش براى مدیریت شهرى، یعنى لایحه مالیات بر ارزش افزوده (مطرح در کمیسیون اقتصادى) و قانع منع به کار گیرى بازنشستگان گفتگو شود.

 • به کافه اى در حوالى میدان انقلاب رفتم تا روایت خانم ابراهیم زاده از شهر تهران را بشنوم؛ داستان یک شهر. روز تهران بود امروز. ترجیحم این بود به جاى شرکت در برنامه هاى رسمى سازمانهاى عریض و طویل، به این کافه بروم که روزنامه نگار تهران شناس، تهران را روایت مى کرد، و خوب روایت مى کرد.

 • در بحث طرح مدیریت #تعارض_منافع، به طور طبیعى برخى اعضا به لحاظ فنى یا حقوقى نسبت به برخى عبارات نقطه نظراتى داشته اند. با دوگانه سازى موافق و مخالف #شفافیت، امنیت روانى بحث کارشناسى در صحن شورا را خدشه دار نکنیم. هر ٢١ نفر این #شورا، مدتهاست نسبت خود را با شفافیت روشن کرده اند.

 • جهان دوستی بهتر از ایران نخواهد داشت #NoSanctionNoWar #weStand۴Iran